Veelgestelde vragen over medisch afval

(Tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval)

Wat is onvermijdbaar medisch afval?

U of één van de bewoners op uw woonadres heeft een chronische, medische indicatie, waardoor u meer dan gemiddeld huishoudelijk afval produceert. Voorbeelden van dit afval zijn onder andere stoma-, incontinentie- en dialysemateriaal.

Wat is een tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval?     

Een tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval bestaat uit een aantal gratis ledigingen.

Kunt u in uw gemeente in 2023 een tegemoetkoming medisch afval aanvragen?

Overzicht van de mogelijkheden voor een tegemoetkoming medisch afval in 2023.
Gemeente
Aanvragen bij
Tegemoetkoming ledigingen
Grijze container
(240 liter)
Grijze container
(140 liter)
Ondergrondse restafvalcontainer
Totaal
aantal liters
Almelo*-**
Berkelland 
Borne**
ná 8 ledigingen
ná 13 ledigingen
ná 64 ledigingen
ná 1920
Bronckhorst
Ja: gemeente Bronckhorst
   
Enschede**
12
20
96
2880
Haaksbergen
-
-
-
-
-
Hengelo**
       
Losser**
3
5
24
720
Oldenzaal**
10
17
80
2400
Twenterand
-
-
-
-
-

Wanneer komt u in aanmerking om extra afval aan te bieden?

*U heeft kinderen onder de 4 jaar

  • Tenminste het jongste thuiswonende kind is onder de 4 jaar
  • U kunt dit aantonen met een kopie of foto van zijn/haar identiteitsbewijs
  • Uw afvalpas wordt geschikt gemaakt om 2x per week te storten bij een ondergrondse container bij u in de buurt
  • Informatie over de locatie van ondergrondse containers is te vinden op de website van Twente Milieu
  • In de maand dat het jongste kind vier wordt, wordt de mogelijkheid tot het doen van extra stortingen automatisch gestopt

**U heeft een medische indicatie

  • U of één van de bewoners op uw woonadres heeft een chronische, medische indicatie waardoor u meer dan gemiddeld huishoudelijk afval produceert. Dit medisch afval is onvermijdelijk
  • Als de medische indicatie niet meer van toepassing is, bent u verplicht hierover zelf informatie te verstrekken aan het GBTwente
  • Per huishouden kunt u maximaal één keer een tegemoetkoming aanvragen en ontvangen

Hoe kunt u een tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval aanvragen?      

Dit kan bij uw gemeente of via ons digitaal loket Mijn GBTwente. U vult hiervoor een aanvraag medisch afval in. Er kan tijdens een jaarlijkse steekproef een bewijsstuk gevraagd worden. Dit geldt voor Almelo, Borne, Enschede, Losser en Oldenzaal. 
 
  • Dit bewijsstuk kan een aankoopbon of -overzicht van de (online)apotheek waar u de materialen of hulpmiddelen heeft aangeschaft zijn. Op de bon moeten uw naam, de datum van aanschaf en het type aangeschafte materialen zichtbaar te zijn.

Wie moet de tegemoetkoming medisch afval aanvragen?

Deze aanvraag kan alleen worden gedaan door de hoofdbelastingplichtige in uw huishouden. Dit is degene op wiens naam ook de aanslag staat. Geef tijdens de aanvraag aan voor wie de aanvraag geldt.

Wat gebeurt er met uw aanvraag tegemoetkoming medisch afval?

Als u uw aanvraag digitaal indient, krijgt u direct een ontvangstbevestiging van ons. Na toetsing krijgt u een brief thuisgestuurd. Daarin staat of de tegemoetkoming is toegekend, afgewezen of dat we nog meer informatie van u willen ontvangen.

Voor welk jaar kunt u een aanvraag tegemoetkoming medisch afval indienen?

U kunt alleen een aanvraag indienen voor het lopende jaar. Dat kan vanaf 1 januari van het lopende jaar tot uiterlijk 1 december van het lopende jaar. U kunt geen tegemoetkoming over vorige jaren aanvragen. Als de tegemoetkoming voor het lopende jaar wordt toegekend, wordt deze met u verrekend in het daaropvolgende jaar. U krijgt daarover persoonlijk bericht.

Moet u elk jaar opnieuw een tegemoetkoming medisch afval aanvragen?

Nee. Als uw aanvraag voor tegemoetkoming is toegewezen, hoeft u niet elk jaar een nieuwe aanvraag in te dienen. Uw gegevens worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Dat betekent dat u gevraagd kunt worden (opnieuw) een recent bewijsstuk bij ons aan te leveren. Als uw persoonlijke situatie wijzigt en u geen medisch afval meer aanbiedt, bent u verplicht dit zelf doorgeven aan GBTwente.

Kunt u voor twee personen in mijn huishouding een tegemoetkoming medisch afval aanvragen?

Nee. Per huishouden wordt maximaal één tegemoetkoming verleend.

Hoe ontvangt u de tegemoetkoming voor medisch afval?

Op de definitieve aanslag die u in februari 2023 ontvangt, staat het aantal keer dat u in 2022 restafval heeft aangeboden. Dat is inclusief het medisch afval. Heeft u uw aanslag gemeentelijke belastingen van 2022 helemaal betaald? Dan ontvangt u de tegemoetkoming apart terugbetaald op uw bankrekening. Heeft u nog een bedrag openstaan? Dan verrekenen we de tegemoetkoming automatisch met het openstaande bedrag van uw aanslag gemeentelijke belastingen. Krijgt u hulp bij het betalen van uw aanslag gemeentelijke belastingen, doordat bijvoorbeeld Stadsbank Oost-Nederland dit voor u doet? Dan betalen we de tegemoetkoming uit aan Stadsbank Oost-Nederland.

Wanneer ontvangt u de tegemoetkoming voor medisch afval?

Voor eind juni 2023 wordt de tegemoetkoming terugbetaald op uw bankrekening. Wij gebruiken hiervoor het bij GBTwente laatst bekende rekeningnummer. Heeft u na eind juni nog geen bedrag op uw rekening ontvangen? Dan kan het zijn dat we uw gegevens extra controleren. De uitbetaling volgt dan nog. Als u geen ledigingen heeft aangeboden, ontvangt u geen tegemoetkoming.   

Wat gebeurt er met de tegemoetkoming medisch afval als u gaat verhuizen?

Als de aanvrager van de tegemoetkoming naar een andere gemeente verhuist of naar een verzorgingstehuis (waar je niet zelf voor je afval betaalt), geldt de tegemoetkoming vanaf 1 januari tot het moment van verhuizen. De tegemoetkoming wordt daarna stopgezet.

Wat gebeurt er met de tegemoetkoming medisch afval bij overlijden?

Als de aanvrager van de tegemoetkoming komt te overlijden, geldt de tegemoetkoming vanaf 1 januari tot het moment van overlijden. De tegemoetkoming wordt daarna stopgezet.