Help ons verbeteren

Organisatiestukken

Organisatiestukken zijn documenten waarin weergegeven wordt volgens welke richtlijnen een organisatie werkt. Voor GBTwente zijn organisatiestukken de besluiten en verordeningen van deelnemende gemeenten. 

Een besluit is in de Nederlandse wetgeving een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Een verordening is een algemeen verbindend voorschrift. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. Voorbeelden zijn de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV), bestemmingsplannen en de maatregelen waarin gemeenten koopzondagen en het parkeerbeleid vastleggen.

Besluiten

Door het Algemeen- en het Dagelijks Bestuur worden diverse besluiten genomen, die voor u belangrijk kunnen zijn. Genomen besluiten na 2015 vindt u hier.

Verordeningen

De verordeningen van uw gemeente vindt u hier. U kunt ook kijken bij de tarieven voor uw gemeente.