Organisatiestukken

Organisatiestukken zijn documenten waarin weergegeven wordt volgens welke richtlijnen een organisatie werkt. Voor GBTwente zijn organisatiestukken de besluiten en verordeningen van deelnemende gemeenten. 

Een besluit is in de Nederlandse wetgeving een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Een verordening is een algemeen verbindend voorschrift. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. Voorbeelden zijn de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV), bestemmingsplannen en de maatregelen waarin gemeenten koopzondagen en het parkeerbeleid vastleggen.

Waar vindt u genomen besluiten?

Door het Algemeen- en het Dagelijks Bestuur worden diverse besluiten genomen, die voor u belangrijk kunnen zijn. Klik hier voor de besluiten die na 2015 zijn genomen (klik op de webpagina op de knop zoek opnieuw voor de meest recente resultaten).

Welke organisatiestukken kunt u hier downloaden?

De volgende organisatiestukken kunt u hier downloaden door op de titel van het document te klikken: