Aanmaning of dwangbevel 15 december 2018 ontvangen?

Met dagtekening 15 december 2018 zijn aanmaningen en dwangbevelen verzonden. Deze hebben betrekking op alle heffingen voor de aangesloten gemeenten van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. U ontvangt een aanmaning of dwangbevel omdat u te laat bent met betalen. De betalingen zijn bijgewerkt...

Onze website is vernieuwd!

Zoals u wellicht heeft opgemerkt ziet onze website er anders uit; het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente heeft haar website in een nieuw jasje gestoken.

Aanmaning of dwangbevel 21 november 2018 ontvangen?

Met dagtekening 21 november 2018 zijn aanmaningen en dwangbevelen verzonden. Deze hebben betrekking op alle heffingen voor de aangesloten gemeenten van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. U ontvangt een aanmaning of dwangbevel omdat u te laat bent met betalen. De betalingen zijn bijgewerk...