Voorwaarden

Gemeentelijke regelgeving op de website

Via deze website heeft u toegang tot teksten van gemeentelijke regelgeving, zoals verordeningen en tarieven. Hierbij geldt dat de publicatie van deze teksten op de website geen bekendmaking vormt in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht en/of Gemeentewet. De regelgeving van onze deelnemers is ook te vinden op Mijn Overheid.
 

Auteursrecht

De informatie op de website, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van GBTwente en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht tenzij anders vermeld. Het is toegestaan informatie van de website van GBTwente over te nemen in uw eigen publicaties mits u de bron vermeldt en het geen commerciële doeleinden dient. Het verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar maken van de genoemde informatie door druk, fotokopie, fax en/of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand is toegestaan na overleg met en toestemming van GBTwente. GBTwente vindt het belangrijk hierbij betrokken te worden omdat ze dan blijvend kan zorgen voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons contactformulier (geef hierbij duidelijk aan dat het over auteursrecht gaat).
 

Aansprakelijkheid

Ondanks dat GBTwente probeert om de informatie op de website zo volledig en juist mogelijk weer te geven kan het voorkomen dat de inhoud van deze website verouderd, incompleet en/of onjuist is. Daarnaast worden bij het vertalen van regelgeving naar publieksinformatie keuzes gemaakt ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid. Voor de gebruiker essentiële informatie moet dan ook altijd door de gebruiker zelf gecontroleerd worden in de geldende regelgeving en/of bij de verantwoordelijke organisatie(s).
 
Het is mogelijk dat via de website van GBTwente toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. GBTwente kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina’s.
 

Persoonsgegevens en privacy

GBTwente vindt de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijke zaak. De ten behoeve van informatieverzoeken of een e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.
 

Vragen

Heeft u vragen over de website, mist u informatie of wilt u gebruik maken van informatie op de website voor eerder genoemde doeleinden? Hiervoor kunt u gebruik maken van ons contactformulier (geef hierbij duidelijk aan dat het over de website gaat).