Help ons verbeteren

Welkom bij het gemeentelijk belastingkantoor voor
Almelo | Berkelland | Borne | Bronckhorst | Enschede | Haaksbergen | Hengelo | Losser | Oldenzaal | Twenterand

Klik voor Wijzigingen doorgeven

Aanmaning of dwangbevel met datum 27 november ontvangen?

Gepubliceerd op 27.11.2021, 00:00

Als u te laat bent met betalen ontvangt u een aanmaning of dwangbevel. Wij hebben aanmaningen en dwangbevelen verstuurd met datum (dagtekening) 27 november 2021. Ook zijn alle betalingen tot en met 23 november 2021 bijgewerkt. Is het openstaande bedrag op 26 november 2021 volledig door ons ontvangen...

Kwijtschelding gedupeerden toeslagenaffaire

Gepubliceerd op 17.11.2021, 08:00

Heeft de Belastingdienst bevestigd dat u gedupeerd bent door de toeslagenaffaire? Dan scheldt GBTwente al uw openstaande belastingaanslagen over 2020 en eerder kwijt. Kwijtschelden betekent dat u een openstaand bedrag niet meer hoeft te betalen. Hiervoor hoeft u niets te doen. Wij krijgen uw naam do...

Verstuurde brieven onleesbaar door technisch probleem

Gepubliceerd op 01.07.2021, 10:00

GBTwente heeft brieven verstuurd aan inwoners die nog geen aanslag gemeentelijke belastingen 2021 hebben ontvangen. Door een technisch probleem is de tekst in deze brieven slecht leesbaar. De oorzaak van het probleem wordt onderzocht. Onze excuses voor deze fout.

Melding valse mail namens MijnOverheid

Gepubliceerd op 24.06.2021, 16:00

Heeft u een mail ontvangen namens MijnOverheid over 'rioolontheffing'? Deze mail is een phishingmail en is dus nep. Wees alert en kijk goed wie u de mail stuurt en wat van u wordt gevraagd. U mag ons altijd bellen als u twijfelt over de echtheid van een mail.

Bezorging aanslagen met datum 31 mei 2021 vertraagd

Gepubliceerd op 01.06.2021, 07:00

Door een storing zijn niet alle aanslagen (met datum 31 mei 2021) op 31 mei bezorgd. Hierdoor ontvangen inwoners en ondernemers de aanslag één of twee dagen later. De termijn om bezwaar te maken wordt daarom verlengd met 2 dagen. De aanslagen in de berichtenbox van MijnOverheid zijn wel op tijd vers...

Aanslag gemeentelijke belastingen 2021 nog niet betaald?

Gepubliceerd op 20.04.2021, 14:00

Eind februari heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. De vervaldatum van uw aanslag is 30 april. Voor deze datum moet u de aanslag betalen. Kunt u de aanslag niet betalen? Of bent u ondernemer en financieel geraakt door het coronavirus en de coronamaatregelen? In dit bericht leest u ...

Controle hondenbelasting 2021

Gepubliceerd op 01.04.2021, 07:30

Deze week is de controle hondenbelasting gestart. In opdracht van uw gemeente heft en int GBTwente hondenbelasting. De komende maanden zijn controleurs op pad om te controleren of het juiste aantal honden is geregistreerd.

In 2 stappen bezwaar tegen uw WOZ-waarde met uw unieke QR-code

Gepubliceerd op 07.03.2021, 16:30

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen van GBTwente in de tweede helft van februari. Naast de aanslag ontvangt u dit jaar ook een losse brief per post met daarin een unieke QR-code. Deze ontvangt u waarschijnlijk eerder dan uw aanslag. U kunt de QR-code in deze brief gebruiken om binnen twe...

Wat gebeurt er met uw geld?

Ieder jaar betaalt u belasting aan uw gemeente. GBTwente zorgt ervoor dat uw gemeente het belastinggeld krijgt. Met uw belastinggeld worden veel van de algemene voorzieningen in uw gemeente betaald.