Help ons verbeteren

Wat is havengeld?

Havengeld is een belasting die wordt betaald voor het gebruik van gemeentelijk vaarwater en gemeentelijke diensten door vrachtschepen.

Wie betaalt havengeld?

De schipper, gezagvoerder, reder of eigenaar van een vrachtschip. 

Wat kost het?

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal m3 waterverplaatsing. Daarbij wordt uitgegaan van de meetbrief.

Waar vind ik meer informatie over havengeld?

Meer informatie over bijvoorbeeld tarieven, vrijstellingen van havengelden en kade- en opslaggelden vindt u in de havenverordening en de verordening op de haven-, kade- en opslaggelden. Wilt u een verordening opzoeken, kijk dan op www.overheid.nl

Havenbedrijf Twente

De binnenhavens aan het Twentekanaal van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem vormen samen één van de grootste binnenhavens van Nederland. Deze binnenhavens hebben een belangrijke achterlandfunctie voor de haven van Rotterdam en zijn een belangrijk onderdeel van Twente als logistiek centrum in Noordwest Europa. Samen met Rijkswaterstaat en Regio Twente zetten de gemeenten een gezamenlijke koers uit op het gebied van beheer en de ontwikkeling van de havens. Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst is het Havenbedrijf Twente. Kijk voor meer informatie op de website van Havenbedrijf Twente. GBTwente voert namens de genoemde gemeenten de verordening uit. Dat betekent dat GBTwente de aanslag havengeld oplegt en int.

Ik ben het niet eens met de aanslag havengeld.