Bronckhorst

Onroerende zaakbelastingen
(tarief per woz-waarde) 
2019
2018
2017
Eigenaar woning
0.1228%
0.1251%
 0,1286%
Eigenaar niet-woning
0.2114%
0.2051%
 0,1969%
Gebruiker niet-woning
0.1620%
0.1571%
 0,1508%
 
Afvalstoffenheffing (gebruiker)
2019
2018
2017
Vast tarief per perceel
€84,96
€82,92
€87,72
 Minicontainer 80 ltr GFT
€0,86
€0,84
€0,82
 Minicontainer 140 ltr GFT
€1,52
€1,48
€1,44
 Minicontainer 240 ltr GFT
€2,59
€2,53
€2,47
 Minicontainer 80 ltr REST
€6,82
€6,66
€6,52
 Minicontainer 140 ltr REST
€11,93
€11,65
€11,41
 Minicontainer 240 ltr REST
€20,46
€19,98
€19,57
Bij storting in verzamelcontainer
Voor vuilniszak GFT
€0,22
€0,21
€0,21
Voor vuilnuiszak REST
€2,00
€2,00
€2,00
 
Rioolheffing
2019
2018
2017
Gebruiker
€274,20
€267,60
€263,40
 
Toeristenbelasting
(tarieven per persoon per overnachting)
2019
2018
2017
Groepsaccommodatie
€0,57
€0,56
€0,55
Mobiele kampeeronderkomen, vaartuig of standplaats
€0,73
€0,72
€0,72
Pension of bed & breakfast
€0,93
€0,92
€0,91
Hotel
€1,54
€1,52
€1,50
Overig
€1,24
€1,22
€1,21
 
Dit zijn niet alle tarieven. De overige tarieven die de gemeente Bronckhorst hanteert staan in de volgende verordeningen: verordening begraafrechtenverordening forensenbelasting, incassoreglement, kwijtscheldingsverordeninglegesverordeningleidraad invorderingreclamebelasting en de uitvoeringsregeling.