Enschede

Op deze pagina staan tabellen met tarieven die gelden voor de gemeente Enschede. 
Zijn deze tabellen voor u niet toegankelijk? Dan kunt u de tarieven ook terugvinden op Overheid.nl.

 

Tarieven onroerende zaakbelastingen per WOZ-waarde in 2024, 2023, 2021 en 2020.

(tarief per WOZ-waarde)
2024 2023 2022 2021
2020
Eigenaar woning
0,1082% 0,1083% 0,1305% 0,1428%
0,1524%
Eigenaar niet-woning
0,4793% 0,4732% 0,4855% 0,4782%
0,4764%
Gebruiker
0,3836% 0,3809% 0,3863% 0,3835%
0,3853%
 
Tarieven voor afvalstoffenheffing voor de gebruiker in 2024, 2023, 2022, 2021 en 2020.
2024 2023 2022 2021
2020
Vast deel per huishouden
€ 253,08 € 226,32 € 221,24 €213,60
€206,40
Tarief per lediging per container
240 liter restafval
€ 7,52 € 7,52 € 7,52 €7,52
€7,52
140 liter restafval
€ 4,39 € 4,39 € 4,39 €4,39
€4,39
240 liter GFT
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00
€0,00
140 liter GFT
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00
€0,00
240 liter plastic € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00  
140 liter plastic € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00  
240 liter papier € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00  
140 liter papier € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00  
Tarief per aanbieding in verzamelcontainer
40 liter restafval inwerptrommel
€ 1,25 € 1,25 € 1,25 €1,25
€0,84
 GFT inwerptrommel € 0,00 € 0,00      
 
Tarieven voor rioolheffing in 2024, 2023, 2022, 2021 en 2020.
Rioolheffing (gebruiker)
2024 2023 2022 2021
2020
Tot 500m3
€ 292,44 € 281,52 € 274,40 €270,60
€257,40
Meer dan 500m3 minder dan 20.001m3, per m3
€ 0,30 per m3 € 0,29 per m3 €0,28 per m3 €0,27 per m3
€0,26 per m3
 
Tarieven voor hondenbelasting in 2024, 2023, 2022, 2021 en 2020.
2024 2023 2022 2021
2020
Per hond
€ 93,60 € 90,12 €88,08 €86,88
€85,54
Kennel
€ 264,12 € 254,16 € 248,40 €244,92
€241,08
 
Tarieven voor toeristenbelasting in 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 en 2020.
2025 2024
2023
2022 2021
2020
Tarieven per persoon per overnachting
€ 1,10 € 1,10 € 1,05 € 1,05 €1,00
€0,80
Hotel, conferentieoord, bed en breakfast, vakantiewoning, zomerhuisje, appartement of pension
€ 2,95 € 2,90 € 2,80 € 2,75 €2,65*
€1,30
* Met ingang van 2020 worden de tarieven afgerond op € 0,05. De basis voor de berekening is telkens het niet op € 0,05 afgeronde tarief.
 
Precariobelasting in 2024, 2023, 2022, 2021 en 2020.
Precario terrassen
2024 2023 2022
2021
2020*
Tarieven gebied A per jaar
€ 66,00 € 63,48 € 62,04
€ 61,20
€ 0,00
Tarieven gebied A per maand
€ 5,50 € 5,29 € 5,17
€ 5,10
€ 0,00
Tarieven gebied B per jaar
€ 52,08 € 50,16 € 49,08
€ 48,36
€ 0,00
Tarieven gebied B per maand
€ 4,34 € 4,18 € 4,09
€ 4,03
€ 0,00
Gebied A is het gebied dat wordt begrensd door Oldenzaalsestraat, Parallelweg, Stationsplein, Piet Heinstraat, Nijverheidstraat, Boulevard 1945, met uitzondering van het tussen de Beltstraat en de Kuipersdijk gelegen gedeelte aan de zuidzijde van de Boulevard 1945. Gebied B is het buiten het gebied A liggende deel van de gemeente.
* De tarieven over 2020 zijn op nul gesteld als gevolg van de coronacrisis.
 
Bekijk de gebieden waar betaald parkeren geldt op de kaart. Let op: als u niet zichtbaar kunt aantonen dat u betaald heeft (bijvoorbeeld met een parkeerkaartje of een printscreen van een betaalapp), krijgt u een naheffingsaanslag (parkeerboete). De kosten van de naheffingsaanslag (parkeerboete) bestaat uit één uur parkeertijd plus een bedrag van € 76,70.
 
Vrijstelling van betaald
  • Een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend, gedurende dat gebruik.
  • Met een geldige gehandicaptenparkeerkaart kan op parkeerplaatsen zonder te betalen worden geparkeerd.  Dit geldt echter niet in parkeergarages. Bij het parkeren dient de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de auto geplaatst te worden.
 
 
 
Dit zijn niet alle tarieven. Overige tarieven die de gemeente Enschede hanteert kunt u terugvinden op Overheid.nl.
Hier vindt u de officiële publicaties van de gemeente (bijvoorbeeld de legesverordening of de verordening begraafplaatsrechten).

 

 

Aan de tarieven op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.