Enschede

Onroerende zaakbelastingen
(tarief per WOZ-waarde)
2020
2019
2018
Eigenaar woning
0,1524%
0,1606%
0,1619%
Eigenaar niet-woning
0,4764%
0,4651%
0,4279%
Gebruiker niet-woning
0,3853%
0,3827%
0,3521%
 
Afvalstoffenheffing (gebruiker)
2020
2019
2018
Vast deel per huishouden
€206,40
€202,32
€202,32
Tarief per lediging per container
240 liter restafval
€7,52
€7,52
€6,90
140 liter restafval
€4,39
€4,39
€4,03
240 liter GFT
€0,00
€0,00
€0,00
140 liter GFT
€0,00
€0,00
€0,00
Tarief per aanbieding in verzamelcontainer
30 liter inwerptrommel
€0,84
€0,84
€0,76
 
Rioolheffing (gebruiker)
2020
2019
2018
Tot 500m3
€257,40
€244,80
€232,80
Meer dan 500m3 minder dan 20.001m3, per m3
€0,26 per m3
€0,24 per m3
€0,23 per m3
 
Hondenbelasting (houder)
2020
2019
2018
Per hond
€85,54
€84,36
€82,92
Kennel
€241,08
€237,72
€233,52
 
Toeristenbelasting
2020
2019
2018
Tarieven per persoon per overnachting
€0,80
€0,77
€0,76
Hotel, conferentieoord, bed en breakfast, vakantiewoning, zomerhuisje, appartement of pension
€1,30
€1,29
€1,27
 
Parkeerbelasting
Bekijk de gebieden waar betaald parkeren geldt op de kaart. Let op: indien u niet zichtbaar aan hebt kunnen tonen dat u betaald hebt, krijgt u een naheffingsaanslag. De kosten van een naheffingsaanslag zijn 1 uur parkeertijd plus 64,50.
 
Vrijstelling van betaald
Een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend, gedurende dat gebruik.
 
Met een geldige gehandicaptenparkeerkaart kan op parkeerplaatsen zonder te betalen worden geparkeerd.  Dit geldt echter niet in parkeergarages. Bij het parkeren dient de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de auto geplaatst te worden.
 
 
 
Dit zijn niet alle tarieven. Overige tarieven die de gemeente Enschede hanteert kunt u terugvinden op Overheid.nl.
Hier vindt u de officiële publicaties van de gemeente (bijvoorbeeld de legesverordening of de verordening begraafplaatsrechten).