Enschede

Onroerende zaakbelastingen
(tarief per woz-waarde)
2019
2018
2017
Eigenaar woning
0.1606%
0.1619%
0.1683%
Eigenaar niet-woning
0.4651%
0.4279%
0.3978%
Gebruiker niet-woning
0.3827%
0.3521%
0.3273%
 
Afvalstoffenheffing (gebruiker)
2019
2018
2017
1 persoons huishouden
€202,32
€202,32
€199,92
Meerpersoons huishouden
€202,32
€202,32
€199,92
Tarief per lediging per container
240 liter restafval
€7,52
€6,90
€6,90
140 liter restafval
€4,39
€4,03
€4,03
240 liter GFT
€0,00
€0,00
€0,00
140 liter GFT
€0,00
€0,00
€0,00
Tarief per aanbieding in verzamelcontainer
30 liter inwerptrommel
€0,84
€0,76
€0,86
 
Rioolheffing (gebruiker)
2019
2018
2017
Tot 500m3
€244,80
€232,80
€221,40
Meer dan 500m3 minder dan 200001m3, per m3
€0,24
€0,23
€0,22
 
Hondenbelasting (houder)
2019
2018
2017
Eerste hond
€84,36
€82,92
€81,96
Tweede hond
€84,36
€82,92
€81,96
Voor elke hond bovenop twee
€84,36
€82,92
€81,96
Kennel
€237,72
€233,52
€230,76
 
Toeristenbelasting
2019
2018
2017
Tarieven per persoon per overnachting
€0,77
€0,76
€0,76
Hotel, B&B, conferentieoord of pension
€1,29
€1,27
€1,26
Vakantie-en zomerhuisje en appartement
€1,29
€1,27
 
Parkeerbelasting
Bekijk de gebieden waar betaald parkeren geldt op de kaart. Let op: indien u niet zichtbaar aan hebt kunnen tonen dat u betaald hebt, krijgt u een naheffingsaanslag. De kosten van een naheffingsaanslag zijn 1 uur parkeertijd plus 62,70 euro.
 
Vrijstelling van betaald
  • Een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend, gedurende dat gebruik
  • Met een geldige gehandicaptenparkeerkaart kan op parkeerplaatsen zonder te betalen worden geparkeerd.  Dit geldt echter niet in parkeergarages. Bij het parkeren dient de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de auto geplaatst te worden.