Help ons verbeteren

Wat is onroerende zaakbelasting (OZB)?

OZB is de belasting die u betaalt als u eigenaar bent van een woning, een ander gebouw of een stuk grond. Ook als u een gebouw of een stuk grond huurt, betaalt u OZB. Hoe hoog de OZB is, hangt af van het gebouw of de grond en van de hoogte van het OZB-tarief.

Wie betaalt OZB?

Er zijn twee soorten OZB:
  • eigenarenbelasting
  • gebruikersbelasting.

Als u eigenaar van een woning, een ander gebouw of een stuk grond bent, betaalt u eigenarenbelasting. Het Kadaster houdt precies bij wie de eigenaar is. De gegevens die bekend zijn op 1 januari gelden voor het hele jaar. Verhuist u na een aantal maanden? Dan blijft u de rest van het jaar toch OZB betalen voor het verkochte pand. Bij de verkoop van een pand wordt de OZB vaak verrekend door de notaris. Voor een woning betaalt u alleen eigenarenbelasting, geen gebruikersbelasting.

Huurt of gebruikt u een bedrijfspand of grond? Of bent u eigenaar van een bedrijfspand in aanbouw? Dan betaalt u gebruikersbelasting. Net als bij de eigenarenbelasting is ook hier de datum 1 januari bepalend voor de rest van het jaar.

De tarieven van uw gemeente vindt u hier.

Hoe wordt de OZB bepaald?

De hoogte van de OZB wordt bepaald door de waarde van uw onroerende zaak. Elk jaar taxeren wij de waarde van uw woning, winkel, bedrijf of kavel. Deze waarde heet WOZ waarde. Meer informatie over de WOZ waarde en hoe deze wordt vastgesteld, kunt u hier vinden.

Ik wil meer informatie over kwijtschelding.

Ik ben het niet eens met de aanslag OZB.