Wat is onroerende zaakbelasting (OZB)?

OZB is de belasting die u betaalt als u eigenaar bent van een woning, een ander gebouw of een stuk grond. Ook als u een gebouw of een stuk grond huurt, betaalt u OZB. Hoe hoog de OZB is, hangt af van het gebouw of de grond en van de hoogte van het OZB-tarief.

Waarom heffen gemeenten onroerende zaakbelastingen (OZB)?

GBTwente heft en int gemeentelijke belastingen voor verschillende gemeenten in Twente. De onroerende zaakbelasting (OZB) is een van die belastingen. Die belastingopbrengst wordt door de gemeente gebruikt voor de Algemene Uitgaven. Voorzieningen zoals onderhoud aan wegen en plantsoenen, openbare verlichting, brandweer, onderwijs en cultuur worden betaald vanuit de Algemene Uitgaven.

Woningbezitters, maar ook eigenaren en huurders van bedrijfspanden en winkels betalen deze OZB. De hoogte van de OZB die betaald moet worden is afhankelijk van het tarief dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld en de waarde van het pand. Meer informatie over de WOZ-waarde en hoe deze wordt vastgesteld vindt u hier.

De OZB-opbrengst is de grootste bron van eigen inkomsten voor een gemeente. Toch is het bedrag dat iedere huiseigenaar aan OZB moet betalen maar een gedeelte van de totale jaarlijkse woonlasten. Zo betalen we met elkaar aan de openbare voorzieningen die het wonen in een dorp of stad veilig, makkelijk en aantrekkelijk maken.

Het tarief van de OZB kan per jaar wijzigen. Als woningwaardes stijgen en de uitgaven van de gemeente blijven hetzelfde, dan gaat het OZB-tarief omlaag. Andersom, als woningwaardes dalen en de algemene uitgaven voor voorzieningen blijven gelijk dan gaat het OZB-tarief omhoog.

Benieuwd hoe de WOZ-waarde wordt bepaald? Bekijk hier de uitleg over de WOZ-waarde.
 

Wat is het verschil tussen eigenaars- of gebruikersbelasting?

Er zijn twee soorten OZB:

  • eigenarenbelasting

  • gebruikersbelasting.

Als u eigenaar van een woning, een ander gebouw of een stuk grond bent, betaalt u eigenarenbelasting. Het Kadaster houdt precies bij wie de eigenaar is. De gegevens die bekend zijn op 1 januari gelden voor het hele jaar. Verhuist u na een aantal maanden? Dan blijft u de rest van het jaar toch OZB betalen voor het verkochte pand. Bij de verkoop van een pand wordt de OZB eigenaar en rioolheffing eigenaar vaak verrekend door de notaris. Voor een woning betaalt u alleen eigenarenbelasting, geen gebruikersbelasting.

Huurt of gebruikt u een bedrijfspand of grond? Of bent u eigenaar van een bedrijfspand in aanbouw? Dan betaalt u gebruikersbelasting. Net als bij de eigenarenbelasting is ook hier de datum 1 januari bepalend voor de rest van het jaar.

De tarieven van uw gemeente vindt u hier.

Ik wil meer informatie over kwijtschelding.

Ik ben het niet eens met de aanslag OZB.