Wie we zijn

GBTwente begon in 2009 als samenwerking (Gemeenschappelijke Regeling) op het gebied van gemeentelijke belastingen tussen de gemeenten Borne, Enschede en Hengelo. Het idee achter de samenwerking was om kennis te delen, kosten te besparen en kwetsbaarheid te verminderen. GBTwente is begonnen op de derde etage van het Stadskantoor in Hengelo en is sinds 1 mei 2019 gevestigd aan de Demmersweg 140 in Hengelo onder de huidige naam GBTwente.

In 2011 trad de gemeente Losser toe aan de GR. Daarna volgden Haaksbergen (2012), Almelo (2013), Oldenzaal (2013) en Twenterand (2017). Sinds 2016 voert GBTwente ook werkzaamheden uit voor de gemeenten Berkelland en Bronckhorst. Dit gebeurt op basis van een fiscale overeenkomst tussen GBTwente en Berkelland en Bronckhorst. Deze gemeenten zijn dus niet aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) met GBTwente zelf.
 
GBTwente bepaalt inmiddels voor 10 gemeenten de WOZ-waarde en verzorgt het proces van heffen en innen van belastingen. Dat zijn Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand. In het hele verzorgingsgebied wonen meer dan een half miljoen inwoners voor wie GBTwente jaarlijks ruim 300.000 aanslagen verzorgt. Landelijk behoort GBTwente tot de vijf grootste belastingorganisaties en staat bekend als innovatief. Met ruim 100 medewerkers wil GBTwente belastingen de komende jaren begrijpelijk maken op een persoonlijke manier. Voor gemeenten, maar ook voor inwoners van die gemeenten. Daarmee verandert de rol van uitvoerend naar uitvoerend én adviserend, maar ook van kostenefficiënt naar kostenefficiënt én kwalitatief goed.

Tijdlijn die laat zien in welk jaar welke gemeenten toetraden tot GBTwente

Hoe ziet ons bestuur eruit?

Het bestuur van GBTwente bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en twee leden die uit het algemeen bestuur worden gekozen. Het dagelijks bestuur stuurt GBTwente aan. Zo bereiden zij bijvoorbeeld besluiten van het algemeen bestuur voor.

 

Algemeen bestuur

Aan het hoofd van GBTwente staat een algemeen bestuur. Elke gemeente (uit de GR) is door een afgevaardigde vertegenwoordigd. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten kiezen zelf wie hun college vertegenwoordigt in het bestuur van GBTwente. Meestal zijn dat de wethouders (portefeuillehouders) financiën.

 
Het algemeen bestuur kiest een voorzitter. Deze voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De voorzitter is tevens vertegenwoordiger van GBTwente naar buiten toe.
 
Hieronder ziet u alle leden van het bestuur van GBTwente:
 
  • Almelo: dhr. A. Maathuis
  • Borne: dhr. D. Vermorken
  • Enschede: dhr. M. Teutelink
  • Haaksbergen: dhr. J.H. Niemans
  • Hengelo: mw. H. Steen (plaatsvervangend voorzitter)
  • Losser: mw. M. Oosterbroek
  • Oldenzaal: mw. E. Zinkweg (voorzitter)
  • Twenterand: dhr. R. Koster
  • Secretaris: dhr. H. Cloosterman (vanaf 1 juli 2022)