Gegevens inzien

Welke gegevens kunt u inzien in het digitaal loket via Mijn GBTwente?

  • Uw contactgegevens die bij ons bekend zijn

  • Uw aanslagen (en eventueel openstaande bedragen)

  • Uw taxatieverslagen

  • Binnenkort ook informatie over uw lopende zaken, zoals

    • Ingediende bezwaren

    • Kwijtscheldingsaanvragen

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het belangrijk dat wij uw contactgegevens hebben. Geef daarom uw mailadres en telefoonnummer aan ons door. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wilt u weten hoe? Dit leest u in onze privacyverklaring.

Ja, ik wil mijn gegevens inzien of wijzigen.