Help ons verbeteren

Gegevens inzien

In het digitaal loket via Mijn GBTwente kunt u de volgende gegevens inzien:

  • Uw gegevens die bij ons bekend zijn

  • Uw aanslagen

  • Uw taxatieverslagen

  • Informatie over uw lopende zaken, zoals

    • Ingediende bezwaren

    • Kwijtscheldingsaanvragen

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het van belang dat wij over uw recente contactgegevens beschikken. Geef daarom uw e-mailadres en telefoonnummer aan ons door. Vanzelfsprekend gaan wij heel zorgvuldig om met uw gegevens. Wilt u weten hoe? In onze privacyverklaring vindt u hierover alle informatie.

Ja, ik wil mijn gegevens inzien of wijzigen.