Help ons verbeteren

Waarom we er zijn

GBTwente is gestart als een samenwerking tussen een aantal gemeenten (lees hier meer over in onze geschiedenis). De gemeenten zijn de samenwerking aangegaan om verschillende redenen. Een daarvan is het delen van kennis. Belastingen heffen en innen is een ingewikkelde taak met erg veel regels. Hier is dus best wel veel kennis voor nodig. Voorheen had elke gemeente afzonderlijk die kennis in huis nodig. Door samen te werken, is alle kennis over gemeentelijke belastingen op één punt verzameld: bij GBTwente.

Nog een belangrijke reden voor het starten van GBTwente, is kostenbesparing. Doordat er één belastingkantoor is voor alle gemeenten, zijn zij minder geld kwijt dan wanneer iedere gemeente zelf alle kosten voor het innen van belastingen moet betalen. Het geld dat gemeenten overhouden kunnen zij vervolgens aan andere zaken besteden.

GBTwente maakt het gemeenten dus niet alleen makkelijker, maar zorgt er ook voor dat gemeenten minder geld aan het heffen en innen van hun belastingen kwijt zijn.