Oldenzaal

 
Onroerende zaakbelastingen
(tarief per WOZ-waarde)
2020
2019
2018
Check de lokale lastenmeter voor uw lasten
Eigenaar woning
0,1141%
0,1163%
0,1199%
Eigenaar niet-woning
0,3032%
0,2862%
0,2766%
Gebruiker niet-woning
0,2422%
0,2286%
0,2209%
 
Afvalstoffenheffing
(gebruiker)
2020
2019
2018
Vast tarief per huishouden
€166,80
€156,60
€155,04
Tarief per lediging container
Container 240 liter restafval
€8,04
€6,46
€5,38
Container 140 liter restafval
€4,69
€3,77
€3,14
Container 140/240liter GFT
€nihil
€nihil
€0,00
Container plastic/blik
€nihil
€nihil
€0,00
Verzamelcontainer
€0,90
€0,73
€0,61
 
Rioolheffing
2020
2019
2018
Eigenaar
€97,20
€95,40
€96,12
Gebruiker
€97,20
€95,40
€96,12
 
Hondenbelasting (houder)
2020
2019
2018
Eerste hond
€77,04
€77,04
€77,04
Tweede hond
€115,20
€115,20
€115,20
>Tweede hond (bovenop voorgaande kosten)
€28,56
€28,56
€28,56
Kennel
€317,04
€317,04
€317,04
 
Toeristenbelasting
2020
2019
2018
Per persoon, per overnachting
€0,71
€0,71
€0,71
 
Parkeerbelasting
2020
2019
2018
Betaald parkeren
€1,20 - €1,30 p/u tot 2u.
€1,20 - €1,30 p/u tot 2u.
€1,20 - €1,30 p/u tot 2u.
Parkeervergunning zonder kenteken per jaar
€20,00 - €405,00
Parkeervergunning op kenteken per jaar
€20,00 - €60,00
Parkeervergunning (bedrijven, woon-werk vergunning) per jaar
€150,00 - €425,00
€405,00
Parkeervergunning (bewoners, bezoekers, vergunninghouders) per jaar
€40,00
€60,00
 
Bekijk de gebieden waar betaald parkeren geldt op de kaart. Let op: indien u niet zichtbaar aan hebt kunnen tonen dat u betaald hebt, krijgt u een naheffingsaanslag. De kosten van een naheffingsaanslag zijn 1 uur parkeertijd plus bedragen €64,50.
 
 
Dit zijn niet alle tarieven. Overige tarieven die de gemeente Oldenzaal hanteert kunt u terugvinden op Overheid.nl.
Hier vindt u de officiële publicaties van de gemeente (bijvoorbeeld de legesverordening of de verordening begraafplaatsrechten).

 

 

Aan de tarieven op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.