Help ons verbeteren

Oldenzaal

 
Onroerende zaakbelastingen
(tarief per WOZ-waarde)
2020
2019
2018
Check de lokale lastenmeter voor uw lasten
Eigenaar woning
0,1141%
0,1163%
0,1199%
Eigenaar niet-woning
0,3032%
0,2862%
0,2766%
Gebruiker niet-woning
0,2422%
0,2286%
0,2209%
 
Afvalstoffenheffing
(gebruiker)
2020
2019
2018
Vast tarief per huishouden
€166,80
€156,60
€155,04
Tarief per lediging container
Container 240 liter restafval
€8,04
€6,46
€5,38
Container 140 liter restafval
€4,69
€3,77
€3,14
Container 140/240liter GFT
€nihil
€nihil
€0,00
Container plastic/blik
€nihil
€nihil
€0,00
Verzamelcontainer
€0,90
€0,73
€0,61
 
Rioolheffing
2020
2019
2018
Eigenaar
€97,20
€95,40
€96,12
Gebruiker
€97,20
€95,40
€96,12
 
Hondenbelasting (houder)
2020
2019
2018
Eerste hond
€77,04
€77,04
€77,04
Tweede hond
€115,20
€115,20
€115,20
>Tweede hond (bovenop voorgaande kosten)
€28,56
€28,56
€28,56
Kennel
€317,04
€317,04
€317,04
 
Toeristenbelasting
2020
2019
2018
Per persoon, per overnachting
€0,71
€0,71
€0,71
 
Parkeerbelasting
2020
2019
2018
Betaald parkeren
€1,20 - €1,30 p/u tot 2u.
€1,20 - €1,30 p/u tot 2u.
€1,20 - €1,30 p/u tot 2u.
Parkeervergunning zonder kenteken per jaar
€20,00 - €405,00
Parkeervergunning op kenteken per jaar
€20,00 - €60,00
Parkeervergunning (bedrijven, woon-werk vergunning) per jaar
€150,00 - €425,00
€405,00
Parkeervergunning (bewoners, bezoekers, vergunninghouders) per jaar
€40,00
€60,00
 
Bekijk de gebieden waar betaald parkeren geldt op de kaart. Let op: als u niet zichtbaar kunt aantonen dat u betaald heeft (bijvoorbeeld met een parkeerkaartje of een printscreen van een betaalapp), krijgt u een naheffingsaanslag (parkeerboete). De kosten van de naheffingsaanslag (parkeerboete) bestaat uit één uur parkeertijd plus een bedrag van 64,50 euro.
 
 
Dit zijn niet alle tarieven. Overige tarieven die de gemeente Oldenzaal hanteert kunt u terugvinden op Overheid.nl.
Hier vindt u de officiële publicaties van de gemeente (bijvoorbeeld de legesverordening of de verordening begraafplaatsrechten).

 

 

Aan de tarieven op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.