Oldenzaal

Onroerende zaakbelastingen
(tarief per woz-waarde)
2019
2018
2017
Check de lokale lastenmeter voor uw lasten
Eigenaar woning
0.1163%
0.1199%
0.12227%
Eigenaar niet-woning
0.2862%
0.2766%
0.26552%
Gebruiker niet-woning
0.2286%
0.2209%
0.21205%
 
Afvalstoffenheffing
(gebruiker)
2019
2018
2017
Vast tarief per huishouden
€156,60
€155,04
€185,04
Tarief per lediging container
Container 240 liter restafval
€6,46
€5,38
€5,38
Container 140 liter restafval
€3,77
€3,14
€3,14
Container 140/240liter GFT
€nihil
€0,00
€0,00
Container plastic/blik
€nihil
€0,00
€0,00
Verzamelcontainer
€0,73
€0,61
€0,61
 
Rioolheffing (eigenaar en gebruiker)
2019
2018
2017
Eigenaar per jaar
€95,40
€96,12
€92,76
Gebruiker per 12 maanden
€95,40
€96,12
€92,76
 
Hondenbelasting (houder)
2019
2018
2017
Eerste hond
€77,04
€77,04
€102,72
Tweede hond
€115,20
€115,20
€140,88
>Tweede hond
(+ tarief tweede hond)
€28,56
€28,56
€38,16
Kennel
€317,04
€317,04
€422,64
 
Toeristenbelasting
2019
2018
2017
Per persoon, per overnachting
€0,71
€0,71
€0,71 
 
Parkeerbelasting
2019
2018
2017
Betaald parkeren
€1,20 - €1,30 p/u tot 2u.
€1,20 - €1,30 p/u tot 2u.
Parkeervergunning (bedrijven, woon-werk vergunning) per jaar
€150,00 - €425,00
€405,00
Parkeervergunning (bewoners, bezoekers, vergunninghouders) per jaar
€40,00
€60,00
 
Bekijk de gebieden waar betaald parkeren geldt op de kaart. Let op: indien u niet zichtbaar aan hebt kunnen tonen dat u betaald hebt, krijgt u een naheffingsaanslag. De kosten van een naheffingsaanslag zijn 1 uur parkeertijd plus 62,70 euro.
 
Dit zijn niet alle tarieven. De overige tarieven die de gemeente Oldenzaal hanteert staan in de: verordening begraafplaatsrechtenlegesverordeningverordening marktgeldenverordening precariobelasting en de verordening reclamebelasting