Borne

Op deze pagina staan tabellen met tarieven die gelden voor de gemeente Borne. 
Zijn deze tabellen voor u niet toegankelijk? Dan kunt u de tarieven ook terugvinden op Overheid.nl.

 

Tarieven onroerende zaakbelastingen per WOZ-waarde in 2024, 2023, 2022, 2021 en  2020.

(tarief per WOZ-waarde)
2024 2023 2022 2021
2020
Eigenaar woning
0,1374% 0,1319% 0,1494% 0,1727%
0,1723%
Eigenaar niet-woning
0,4507% 0,4279% 0,4416% 0,4477%
0,3894%
Gebruiker
0,3529% 0,3410% 0,3483% 0,3384%
0,3113%
 
Tarieven voor afvalstoffenheffing voor de gebruiker in 2024, 2023, 2022, 2021 en 2020.
2024 2023 2022 2021
2020
Perceel € 162,00 € 162,00 € 147,30 €144,00
€141,36
Tarief per aanbieding van mini-containers, afvalbakken en verzamelcontainers
240 liter restafval
€ 11,40 € 9,50 € 7,60 €7,45
€7,30
140 liter restafval
€ 6,72 € 5,56 € 4,45 €4,35
€4,25
240 liter GFT
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00
€0,00
140 liter GFT
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00
€0,00
240 liter verpakkingen
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00
€0,00
Inwerptrommel
€ 1,56 € 1,25 € 1,00 €0,95
€0,90
 
Tarieven voor rioolheffing in 2024, 2023, 2022, 2021 en 2020.
Rioolheffing (gebruiker)
2024 2023 2022 2021
2020
Tot en met 500m3 lozing
€ 217,68 € 187,08 € 176,44 €167,04
€164,76
Voor elke eenheid van 500m3 (of een gedeelte daarvan) bovenop de eerste 500m3
€ 217,68 € 185,52 € 175,00 €169,44
€167,04
Dit zijn niet alle tarieven. Overige tarieven die de gemeente Borne hanteert kunt u terugvinden op Overheid.nl.
Hier vindt u de officiële publicaties van de gemeente (bijvoorbeeld de legesverordening of de verordening begraafplaatsrechten).
 
 
 

Aan de tarieven op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.