Borne

Onroerende zaakbelastingen
(tarief per woz-waarde)
2019
2018
2017
Eigenaar woning
0.1582%
0.1614%
0.1719%
Eigenaar niet-woning
0.3396%
0.3234%
0.3212%
Gebruiker niet-woning
0.2715%
0.2585%
0.2568%
 
Afvalstoffenheffing
2019
2018
2017
Gebruiker
€211,56
€212,76
€243,48
 
Rioolheffing (gebruiker)
2019
2018
2017
Tot en met 500m3 lozing
€176,64
€173,52
€182,52
Voor elke eenheid van 500m3 (of een gedeelte daarvan) bovenop de eerste 500m3
€179,16
€349,44
€367,68
 
Hondenbelasting (houder)
2019
2018
2017
Eerste hond
geen
€53,76
€54,46
Tweede hond
geen
€90,12
€91,44
Voor elke hond meer dan twee
geen
€149,64
€151,92
Kennel
geen
€222,00
€225,36
 
Dit zijn niet alle tarieven. De overige tarieven die de gemeente Borne hanteert, staan in de: verordening begraafrechtenlegesverordeningverordening marktgelden en de verordening reclamebelasting.