Help ons verbeteren

Bezwaar indienen

Wat is bezwaar?

Bezwaar is de mogelijkheid om een aanslag, die volgens u niet klopt, opnieuw te laten beoordelen. Klopt er iets niet of bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Bel ons dan eerst. We helpen je graag! Door er samen naar te kijken is het indienen van bezwaar misschien niet eens nodig.

Hoe maak ik bezwaar?

Besluit u (alsnog) om bezwaar te maken? Dit kan door in te loggen via ons digitaal loket Mijn GBTwente. Daar vindt u een formulier dat u eenvoudig digitaal invult. Doe dit wel binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag. Eventuele bewijsstukken kunt u makkelijk uploaden. Log in met de DigiD van degene op wiens naam de aanslag staat. Bezwaar maken is bij ons altijd gratis. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen. Stuur dan een brief naar GBTwente, Postbus 845, 7550 AV Hengelo.

Welke stappen moet ik zetten ?

Ga naar ons digitaal loket Mijn GBTwente en login met de DigiD van degene op wiens naam de aanslag staat.
 
Stap 1: Selecteer de aanslag waartegen u bezwaar wilt maken of waarvan u denkt dat er iets niet klopt.
 
Stap 2: Selecteer de reden voor uw bezwaar.
 • Kies voor “Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde” als u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waarde van uw woning of pand.
 • Kies voor “Ik heb een ander bezwaar” als er iets anders niet klopt.

Tip: wilt u bezwaar indienen tegen zowel de WOZ-waarde als een ander bezwaar? Dan vragen wij u om dat in twee keer te doen. Na afronding van uw eerste bezwaar, kiest u in het startscherm van Mijn GBTwente opnieuw voor de knop BEZWAAR INDIENEN. U krijgt vanzelfsprekend twee ontvangstbevestigingen en twee uitspraken. Op deze manier kunnen wij u sneller helpen.

Stap 3: Selecteer de reden(en) voor uw bezwaar. U krijgt daaronder automatisch vragen te zien om uw bezwaar te motiveren. U kunt antwoorden geven en/of bewijsstukken toevoegen.

Tip: zorg dat u de bewijsstukken vooraf ter beschikking heeft. U kunt deze als foto's (JPG of PNG) of als PDF uploaden. Hieronder staat een overzicht van veel gebruikte bewijsstukken.

Stap 4: Aan het einde van de vragenlijst vult u uw mailadres en telefoonnummer in en klik dan op 'verzenden'. U krijgt van ons een bevestiging met daarin een zaaknummer dat u kunt gebruiken indien u contact met ons wilt opnemen.
 
Let op: wanneer u de aanslag niet kunt betalen, kijk dan op onze website voor informatie over kwijtschelding aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden hoeft u geen of minder belasting te betalen. Bezwaar indienen is dan niet zinvol.
 

Welke bewijsstukken heb ik nodig?

Welke bewijsstukken u nodig heeft hangt af van de situatie die volgens u niet klopt of waar u het niet mee eens bent. Hieronder ziet u veell voorkomende bewijsstukken.

 • WOZ-waarde: als u dat heeft een taxatierapport van een eigen makelaar of taxateur, een inmeet-rapport, een bouwtekening(-en), kadastraal uittreksel of foto's van de huidige situatie
 • Parkeerbelasting: betaalbewijs, parkeerkaartje, vergunning met overzicht van aangemelde kentekens
 • Reclamebelasting: foto's van de huidige situatie
 • Havengeld: een meetbrief
 

Wat gebeurt er met mijn bezwaar?

Wij nemen uw bezwaar serieus. Wij toetsen uw motivering aan de belastingregels. Is uw bezwaar compleet dan proberen wij binnen 3 maanden een uitspraak te doen. Gaat uw bezwaar over uw WOZ-waarde? Dan proberen wij dat binnen 5 maanden te doen. Als uw bezwaar niet compleet is, vragen wij per brief om aanvullende informatie. 

Ter informatie: een bezwaar over de WOZ-waarde wordt door een taxateur beoordeeld. Het kan zijn dat de taxateur daarna samen met u een inpandige opname wil doen om de actuele situatie te bekijken. Onze taxateur neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

Wat is een uitspraak op bezwaar?

Dit is een brief waarin de uitkomst van onze toetsing staat vermeld. Dat heet een uitspraak. Hierin staat ook wat dat betekent voor de WOZ-waarde en eventuele vermindering in kosten voor de aanslag gemeentelijke belastingen. Mocht u daar nog vragen over hebben, dan kunt u altijd met ons bellen.

 

Ik wil eerst bellen voordat ik bezwaar indien.

 

Wat als ik het niet eens ben met de uitspraak?

Als u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u ons bellen (053 - 481 88 75) voor een toelichting of tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u dat doet, leest u in de uitspraak.
 

Ook goed om te weten over bezwaar:

 • Bezwaar indienen betekent niet automatisch uitstel van betaling. U kunt in uw bezwaar wel om uitstel van betaling vragen.

 • Bij tijdnood kunt u (binnen de bezwaartijd van 6 weken) bezwaar indienen zonder motivering (kaal of pro forma bezwaarschrift). U krijgt dan een nieuwe uiterste datum om de reden van bezwaar met eventueel een bewijs toe te sturen.

 • Als u vraagt om een gesprek (en uw mail en/of telefoonnummer doorgeeft) zal GBTwente reageren. U vraagt dan om gehoord te worden. Wij nemen dan contact met u op.

 • U kunt geen bezwaar indienen tegen de hoogte van de tarieven, deze zijn vastgesteld door de gemeenteraad van uw gemeente.

 • U kunt geen bezwaar indienen als u een aanslag niet kunt betalen. U kunt in dat geval wel kwijtschelding aanvragen.

Ja, ik wil een bezwaar indienen.