Ik wil een bezwaar indienen.

Ik wil meer weten over de WOZ-waarde.

Bezwaar indienen

GBTwente heft en int namens verschillende gemeenten in Twente en de Achterhoek gemeentelijke belastingen. De aanslag gemeentelijke belastingen wordt ieder jaar in februari verstuurd. Op deze aanslag staan verschillende heffingen en ook de WOZ-waarde van uw woning, bedrijf of winkel. 

Wat is bezwaar maken?

Klopt er iets niet of bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw pand of een heffing op uw aanslag gemeentelijke belastingen? Dan kunt u dit officieel melden. U geeft dan schriftelijk aan waarmee u het niet eens bent en waarom. Dit noemen we ook wel bezwaar maken.

Hoe maakt u bezwaar?

Bezwaar maken kan door in te loggen via ons loket Mijn GBTwente. Daar vindt u een formulier dat u eenvoudig digitaal invult. In het bezwaar kunt u aangeven én onderbouwen welke waarde naar uw mening juist zou kunnen zijn. Het bezwaar moet wel binnen zes weken na de datum die op de aanslag staat (dagtekening) door GBTwente ontvangen zijn. Eventuele bewijsstukken kunt u digitaal toevoegen. Login met de DigiD van degene op wiens naam de aanslag staat. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen. Stuur dan een brief naar GBTwente, Postbus 845, 7550 AV Hengelo.

Hoe maakt u bezwaar in 4 stappen via ons digitaal loket?

Ga naar ons loket Mijn GBTwente en login met de DigiD van degene op wiens naam de aanslag staat.

Stap 1: Kies de reden voor uw bezwaar 

  • Kies voor Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde, als u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waarde van uw woning of pand
  • Kies voor Ik heb een ander bezwaar als er iets anders niet klopt.

Kies de aanslag waartegen u bezwaar wilt maken of waarvan u denkt dat er iets niet klopt. 

Stap 2: Kies de aanslag waartegen u bezwaar wilt maken of waarvan u denkt dat er iets niet klopt. 

Stap 3: Kies de reden(en) voor uw bezwaar. Daarna krijgt u enkele vragen over uw bezwaar. Beantwoord de vragen en voeg de gevraagde bewijsstukken toe. 

Tip: Zorg dat u de bewijsstukken voordetijd heeft klaarstaan. U kunt deze als afbeelding of foto (JPG of PNG) of als PDF toevoegen. Wilt u weten welke bewijsstukken u nodig hebt om bezwaar te maken? Kijk voor meer informatie over bezwaar indienen op onze veelgestelde vragen pagina

Stap 4: Vul uw mailadres en telefoonnummer in en klik op Verzenden.

U krijgt van ons een bevestiging met daarin een zaaknummer. Gebruik dit zaaknummer als u contact met GBTwente heeft over uw bezwaar. 

Kunt u de aanslag niet betalen? Kijk dan op onze website voor informatie over kwijtschelding aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden hoeft u geen of minder belasting te betalen. Bezwaar indienen omdat u de aanslag niet kunt betalen is niet mogelijk. 

Tip: Bent u het niet eens met de WOZ-waarde én wilt u een ander bezwaar maken? Dan vragen wij u om dat in twee keer te doen. Nadat u klaar bent met uw eerste bezwaar kiest u in het startscherm van MijnGBTwente opnieuw voor de knop Bezwaar indienen. U kunt nu tegen iets anders bezwaar maken.
Let op: Maakt u twee keer bezwaar? Dan krijgt u ook twee keer een ontvangstbevestigingen en twee uitspraken. Zo zijn wij u sneller van dienst.
 

Wat gebeurt er met uw bezwaar? 

Omdat GBTwente alle aanslagen tegelijkertijd verzendt, komen ook bezwaren vaak tegelijk binnen. Dat betekent een piek in de werkzaamheden. Wij nemen uw bezwaar serieus. Wij toetsen uw motivering aan de belastingregels. Is uw bezwaar compleet? Dan proberen wij binnen 3 maanden een uitspraak te doen. Gaat uw bezwaar over uw WOZ-waarde? Dan proberen wij binnen 5 maanden een uitspraak te doen. De wettelijke datum voor het afhandelen van WOZ-bezwaarschriften is 31 december van het lopende kalanderjaar. De uitspraak op uw bezwaar ontvangt u per brief. 

Is uw bezwaar niet compleet? Dan vragen wij u om extra informatie. Ieder bezwaar wordt door een daartoe opgeleide taxateur bekeken en aangevoerde argumenten worden overwogen. Het kan zijn dat de taxateur daarna samen met u een inpandige opname wil doen om de actuele situatie te bekijken. Onze taxateur neemt dan contact met u op om een afspraak te maken. De uiteindelijke beslissing op het bezwaar wordt in een officiële uitspraak verstuurd. 
 

Wat is de uitspraak op uw bezwaar?

De uitspraak op uw bezwaar is een brief waarin de uitkomst van onze toetsing staat. Dat heet een uitspraak. Hierin staat ook wat dat betekent voor de WOZ-waarde en eventuele vermindering in kosten voor de aanslag gemeentelijke belastingen. Hebt u daar nog vragen over? Bel ons dan
 
Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u ons bellen voor extra uitleg of tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u dat doet, leest u in de uitspraak.
 
Het is belangrijk dat de vastgestelde waarde goed onderbouwd en juist is. De WOZ-waarde wordt namelijk gebruikt voor de belastingheffing door het Rijk, denk aan inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar ook door waterschappen en gemeenten zoals voor de onroerende zaak belasting.
 

Let op: als u bezwaar maakt, betekent dat niet dat u de aanslag niet hoeft te betalen. Terwijl uw bezwaar in behandeling is, moet u het bedrag nog steeds voor de uiterste betaaldatum overmaken. Ook een automatische incasso loopt gewoon door. Wilt u wachten met betalen tot uw bezwaar is afgehandeld? Dan moet u dat duidelijk aangeven. U kunt dan uitstel van betaling aanvragen. U betaalt mogelijk wel invorderingsrente. Meer informatie is over invorderingsrente is te vinden onder de veelgestelde vragen.