Bezwaar indienen

Wat is bezwaar?

Bezwaar is de mogelijkheid om een aanslag, die volgens u niet klopt, door ons te laten nakijken.

Hoe maak ik bezwaar?

Als u bezwaar wilt maken, bel dan eerst met ons. Wij nemen uw bezwaar met u door en helpen u graag verder. Dat is sneller én gemakkelijker voor u.

Wilt u liever direct een bezwaar indienen? Dat kan digitaal via Mijn GBTwente of schriftelijk per brief die u richt aan GBTwente, Postbus 845, 7550 AV Hengelo. Uw bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

Wat zet ik in mijn bezwaarschrift?

U geeft aan waarom u het niet met uw aanslag eens bent. Dit heet motivering. Schrijft u een brief? Zet dan ook het aanslagnummer, uw telefoonnummer en uw adresgegevens in uw brief. Vergeet niet te ondertekenen. Wij kunnen uw bezwaarschrift sneller behandelen als u bewijs, zoals foto's of een taxatierapport, direct meestuurt.

Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift?

Wij kijken of de aanslag klopt. Daarbij toetsen wij uw motivering aan de belastingregels. Is uw bezwaar compleet dan proberen wij binnen 3 maanden een uitspraak te doen. Gaat uw bezwaar over uw WOZ waarde? Dan is dat 5 maanden. Als uw bezwaar niet compleet is, ontvangt u van ons een brief. Daarin vragen we u om aanvullende informatie.
 
Let op: Een bezwaar over de WOZ-waarde wordt door een taxateur beoordeeld. Het kan zijn dat een taxateur een inpandige opname wenst en daarvoor bij u langs komt.
 

Wat is een uitspraak op bezwaar?

Dit is een brief waarin de uitkomst van onze toetsing staat vermeld. Hierin staat ook wat financieel nog geregeld moet worden.

Ik wil eerst bellen voordat ik bezwaar indien.

Wat als ik het niet eens ben met de uitspraak?

Als u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u ons bellen (053 - 481 88 75) voor een toelichting of tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u dat doet, leest u in de uitspraak.
 

Ook goed om te weten over bezwaar:

  • Bezwaar indienen betekent niet automatisch uitstel van betaling. U kunt in uw bezwaar wel om uitstel van betaling vragen.

  • Bij tijdnood kunt u (binnen de bezwaartijd van 6 weken) bezwaar indienen zonder motivering (kaal of pro forma bezwaarschrift). U krijgt dan een nieuwe uiterste datum om de reden van bezwaar met bewijs toe te sturen.

  • Als u vraagt om een gesprek (en uw telefoonnummer doorgeeft) zal GBTwente u bellen. U vraagt dan om gehoord te worden.

  • U kunt geen bezwaar indienen tegen de hoogte van de tarieven, deze zijn vastgesteld door de gemeenteraad van uw gemeente.

Ja, ik wil bezwaar indienen.