Help ons verbeteren

Bezwaar indienen

GBTwente heft en int namens verschillende gemeenten in Twente en de Achterhoek gemeentelijke belastingen. De aanslag van deze gemeentelijke belastingen wordt ieder jaar eind februari verstuurd. Op deze aanslag staan verschillende heffingen en ook de WOZ-waarde van uw woning, bedrijf of winkel. 

Wat is bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw pand of een heffing op uw aanslag gemeentelijke belastingen? Dan kunt u dit officieel melden. U geeft dan schriftelijk aan waarmee en waarom u het niet eens bent. Dit noemen we ook wel bezwaar maken.

Wanneer maakt u bezwaar?

Het kan zijn dat er iets niet klopt of dat u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Bel ons dan eerst. We helpen u graag! Door er samen naar te kijken is het indienen van bezwaar misschien niet eens nodig en kunnen aanpassingen direct gemaakt worden. Als u vindt dat dat aanslag niet klopt, dan kunt u bezwaar maken. Bezwaar is de mogelijkheid om een aanslag, die volgens u niet klopt, opnieuw te laten beoordelen. 

Hoe maakt u bezwaar?

Bezwaar maken kan bij ons op twee manieren:

  1. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van uw woning met een unieke QR-code

Scan de unieke QR-code die u heeft ontvangen. Controleer uw persoonlijke gegevens. Leg daarna uit waarom u bezwaar indient tegen de WOZ-waarde van uw woning en verstuur uw bezwaar.

  1. Bezwaar maken via ons digitaal loket Mijn GBTwente (ook voor overige bezwaren)

‚ÄčBezwaar maken kan door in te loggen via ons digitaal loket Mijn GBTwente. Daar vindt u een formulier dat u eenvoudig digitaal invult. In het bezwaar kunt u aangeven én onderbouwen welke waarde naar uw mening juist zou kunnen zijn. Het bezwaar moet wel binnen zes weken na de datum die op de aanslag staat bij GBTwente binnen zijn. Eventuele bewijsstukken kunt u makkelijk uploaden. Log in met de DigiD van degene op wiens naam de aanslag staat. Bezwaar maken is bij ons altijd gratis. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen. Stuur dan een brief naar GBTwente, Postbus 845, 7550 AV Hengelo.

Hoe maakt u bezwaar in 4 stappen via ons digitaal loket?

Ga naar ons digitaal loket Mijn GBTwente en login met de DigiD van degene op wiens naam de aanslag staat.

Let op: wanneer u de aanslag niet kunt betalen, kijk dan op onze website voor informatie over kwijtschelding aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden hoeft u geen of minder belasting te betalen. Bezwaar indienen is dan niet zinvol.

Tip: wilt u bezwaar indienen tegen zowel de WOZ-waarde als een ander bezwaar? Dan vragen wij u om dat in twee keer te doen. Na afronding van uw eerste bezwaar, kiest u in het startscherm van Mijn GBTwente opnieuw voor de knop BEZWAAR INDIENEN. U krijgt vanzelfsprekend twee ontvangstbevestigingen en twee uitspraken. Op deze manier kunnen wij u sneller helpen.

Als u wilt weten welke bewijsstukken u kunt bijvoegen, kijk dan voor meer informatie over bezwaar indienen op onze veelgestelde vragen pagina

Wat gebeurt er met uw bezwaar? 

Omdat GBTwente alle aanslagen tegelijkertijd verzendt, komen ook bezwaren vaak tegelijk binnen. Dat betekent een piek in de werkzaamheden. Wij nemen uw bezwaar serieus. Wij toetsen uw motivering aan de belastingregels. Is uw bezwaar compleet dan proberen wij binnen 3 maanden een uitspraak te doen. Gaat uw bezwaar over uw WOZ-waarde? Dan proberen wij dat binnen 5 maanden te doen.

Als uw bezwaar niet compleet is, vragen wij u om aanvullende informatie. Ieder bezwaar wordt door een daartoe opgeleide taxateur bekeken en aangevoerde argumenten worden overwogen. Het kan zijn dat de taxateur daarna samen met u een inpandige opname wil doen om de actuele situatie te bekijken. Onze taxateur neemt dan contact met u op om een afspraak te maken. De uiteindelijke beslissing op het bezwaar wordt in een officiële uitspraak verzonden. 

 

Wat is de uitspraak op uw bezwaar?

Dit is een brief waarin de uitkomst van onze toetsing staat vermeld. Dat heet een uitspraak. Hierin staat ook wat dat betekent voor de WOZ-waarde en eventuele vermindering in kosten voor de aanslag gemeentelijke belastingen. Mocht u daar nog vragen over hebben, dan kunt u altijd met ons bellen.
 
Als u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u ons bellen (053 - 481 88 75) voor een toelichting of tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u dat doet, leest u in de uitspraak. Het is van belang dat de vastgestelde waarde goed onderbouwd en juist is. De WOZ-waarde wordt namelijk gebruikt voor de belastingheffing door het Rijk, denk aan inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar ook door waterschappen en gemeenten zoals voor de onroerende zaak belasting.

Ik wil eerst bellen voordat ik bezwaar indien.

Hoe zit het als u een commerciële of speciale bemiddelaar (een bureau) inschakelt?

U mag altijd een bemiddelaar inschakelen om bezwaar namens u te maken. Dat kan bijvoorbeeld een gespecialiseerd bureau of een makelaar zijn. Er zijn veel bureaus die zich gratis aanbieden als tussenpersoon, maar wij hebben liever rechtstreeks contact met u. Op het moment dat u een bemiddelaar inschakelt, mogen wij namelijk niet meer rechtstreeks contact met u opnemen. Omdat wij belastingen persoonlijk en begrijpelijk willen maken, vinden wij dat vervelend voor onszelf én voor u. Want wij helpen u graag.

Als wij een fout gemaakt hebben, herstellen we die gewoon. Bijvoorbeeld met een eenvoudig bezwaarformulier in ons digitaal loket Mijn GBTwente. Op die manier doen wij ons best om het samen met u zo makkelijk mogelijk te maken.

U hoort en leest veel over de bemiddelaars. Dat is vanwege de kosten die hiermee gepaard gaan. Hoewel de bezwaarprocedure voor u als inwoner via een bemiddelaar inderdaad niets kost, zijn er wel veel kosten voor de gemeenschap. De speciale bemiddelaars en bureaus werken meestal op basis van 'no cure, no pay'. Dit betekent dat als zij geen resultaat voor u behalen, u er ook niet voor hoeft te betalen. Maar als er wel resultaat wordt behaald, dan betaalt de gemeente (gemeenschap) de wettelijke onkostenvergoedingen voor het proces. De totale vergoeding die een gemeente moet betalen aan een bemiddelaar bedraagt bij een gegrond bezwaar gemiddeld 750 euro. Dat betekent dat die kosten in het jaar daarna over alle woningeigenaren in uw gemeente verdeeld zullen worden. De lasten stijgen dan. Inhoudelijk handelt GBTwente alle bezwaren op dezelfde manier af. Het maakt niet uit of u zelf bezwaar in dient of dat laat indienen. Heeft u een vraag, bel ons gerust gerust. Wij helpen u graag en geven u advies. Daarna kunt u beslissen of en hoe u bezwaar wilt maken.

Ja, ik wil een bezwaar indienen.