Help ons verbeteren

Ondernemers

Klik op de links hieronder voor informatie over coronamaatregelen voor ondernemers, het aan- of afmelden van een bedrijf of voor het wijzigen van het adres van uw bedrijf.

U bent ondernemer/ u heeft een bedrijf. Hoe kunt u inloggen in ons digitaal loket Mijn GBTwente?

Ondernemers en bedrijven kunnen inloggen met eHerkenning of een combinatie van het RSIN nummer en het aanslagnummer.

Wanneer bent u voor de gemeentelijke belastingen een ondernemer?

Volgens de wet (en voor GBTwente) bent u ondernemer als u zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen, met de bedoeling om winst te maken. Wilt u meer informatie over wanneer u een ondernemer bent? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel.

Wie krijgt de aanslag de persoon of het bedrijf?

Bij een eenmanszaak staan de belastingen voor het bedrijf op dezelfde aanslag als de belastingen voor het privé-gedeelte. Een eenmanszaak wordt gezien als een natuurlijk persoon met een bedrijf. Bij alle andere rechtsvormen gaat de aanslag naar het bedrijf.

U start een bedrijf vanuit huis. Veranderen de aanslagen van de gemeentelijke belastingen?

Nee, de aanslagen van de gemeentelijke belastingen veranderen niet zolang u niets aan uw woning verandert.

U bent geen eigenaar maar gebruiker van een bedrijfspand of grond. Wie betaalt de OZB?

Onroerende zaakbelasting (OZB) is een belasting voor huis- en grondeigenaren en eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden. Als u eigenaar van een woning, een ander gebouw of een stuk grond bent, betaalt u eigenarenbelasting. Huurt of gebruikt u een bedrijfspand of grond? Of bent u eigenaar van een bedrijfspand in aanbouw? Dan betaalt u gebruikersbelasting. Gebruikersbelasting is net als eigenarenbelasting een tijdstipbelasting. Bent u op 1 januari eigenaar of gebruiker dan betaalt u de aanslag voor het hele jaar.

U wordt of bent maar gedeeltelijk eigenaar van een onroerende zaak. Kan de aanslag gesplitst worden?

Nee, de aanslag kan niet gesplitst worden. Bij het opleggen van een aanslag moet GBTwente één persoon of bedrijf aanwijzen als belastingplichtige. Als een woning of bedrijfspand meerdere eigenaren kent, wordt één belastingplichtige aangewezen op basis van de beleidslijn van GBTwente.

De aanslag kan wel op een andere naam worden gezet. Er moet dan een schriftelijk verzoek worden ingediend dat is ondertekend door alle eigenaren. De wijziging is pas op het eerstvolgende aanslagbiljet zichtbaar. De al opgelegde aanslag wordt niet vernietigd; deze aanslag moet worden betaald.

Er staan zowel privé- als zakelijke belastingen op mijn aanslag. Kan de aanslag gesplitst worden?

Het mogelijk om een aanslag te splitsen in een zakelijk en een privé deel. Het splitsen van uw aanslag vraagt u aan via ons contactformulier*

*Let op: de aanvraag voor splitsing geldt voor het vólgende belastingjaar. Stel dat u in 2021 de splising aanvraagt, dan kunt u pas in 2022 uw aanslag gesplitst ontvangen.

Kan de tenaamstelling van de aanslag gewijzigd worden?

Op verzoek kan een aanslag op een andere naam worden gezet. Er moet een schriftelijk verzoek worden ingediend dat is ondertekend door beide partijen. De wijziging is pas op het eerstvolgende aanslagbiljet zichtbaar. De al opgelegde aanslag wordt niet vernietigd; deze aanslag moet worden betaald.

Kunt u als ondernemer kwijtschelding aanvragen?

Als ondernemer kunt u kwijtschelding aanvragen voor het privé-gedeelte van uw aanslag. Voor het zakelijke deel kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Meer informatie en normbedragen vindt u op onze pagina Kwijtschelding aanvragen.