Help ons verbeteren

Ondernemers

Klik op de links hieronder voor informatie over coronamaatregelen voor ondermers, het aan- of afmelden van een onderneming of voor het wijzigen van het adres van uw onderneming.

Ik ben ondernemer en kan niet inloggen met een DigiD. Wat moet ik doen?

Bedrijven kunnen inloggen met een combinatie van het RSIN nummer en het aanslagnummer.

Wanneer ben ik voor de gemeentelijke belastingen een ondernemer?

U bent een ondernemer wanneer u zelf enige inkomsten uit uw onderneming genereert, ook als dit in aanvulling op uw loon of uitkering is. U hoeft niet bij de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven te staan. Als u wel bij de KvK ingeschreven staat, maar geen inkomsten uit uw onderneming genereert, zien wij u ook als ondernemer.

Wie krijgt de aanslag de persoon of de onderneming?

Bij een eenmanszaak staan de belastingen voor het bedrijf op dezelfde aanslag als de belastingen voor het privé-gedeelte. Een eenmanszaak wordt gezien als een natuurlijk persoon met een onderneming. Bij alle andere rechtsvormen gaat de aanslag naar het bedrijf.

Ik start een onderneming vanuit huis. Veranderen de aanslagen van de gemeentelijke belastingen?

Nee, de aanslagen van de gemeentelijke belastingen veranderen niet zolang u niets aan uw woning verandert.

Ik ben geen eigenaar maar gebruiker van een bedrijfspand of grond. Wie betaalt de OZB?

Onroerende zaakbelasting (OZB) is een belasting voor huis- en grondeigenaren en eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden. Als u eigenaar van een woning, een ander gebouw of een stuk grond bent, betaalt u eigenarenbelasting. Huurt of gebruikt u een bedrijfspand of grond? Of bent u eigenaar van een bedrijfspand in aanbouw? Dan betaalt u gebruikersbelasting. Gebruikersbelasting is net als eigenarenbelasting een tijdstipbelasting. Bent u op 1 januari eigenaar of gebruiker dan betaald u de aanslag voor het hele jaar.

Ik word of ben maar gedeeltelijk eigenaar van een onroerende zaak. Kan de aanslag gesplitst worden?

Nee, de aanslag kan niet gesplitst worden. Bij het opleggen van een aanslag moet GBTwente één persoon of bedrijf aanwijzen als belastingplichtige. Als een woning of bedrijfspand meerdere eigenaren kent, wordt één belastingplichtige aangewezen op basis van de beleidslijn van GBTwente.

De aanslag kan wel op een andere naam worden gezet. Er moet dan een schriftelijk verzoek worden ingediend dat is ondertekend door alle eigenaren. De wijziging is pas op het eerstvolgende aanslagbiljet zichtbaar. De al opgelegde aanslag wordt niet vernietigd; deze aanslag moet worden betaald.

Er staan zowel privé- als zakelijke belastingen op mijn aanslag. Kan de aanslag gesplitst worden?

Het is niet mogelijk om een aanslag te splitsen. Het is wel mogelijk om het ene deel via uw zakelijke rekening te betalen en het andere deel via uw privérekening. Dit kan overzichtelijk zijn voor uw financiële administratie. 

Kan de tenaamstelling van de aanslag gewijzigd worden?

Op verzoek kan een aanslag op een andere naam worden gezet. Er moet een schriftelijk verzoek worden ingediend dat is ondertekend door beide partijen. De wijziging is pas op het eerstvolgende aanslagbiljet zichtbaar. De al opgelegde aanslag wordt niet vernietigd; deze aanslag moet worden betaald.

Kunt u als ondernemer kwijtschelding aanvragen?

Als ondernemer kunt u kwijtschelding aanvragen voor het privé-gedeelte van uw aanslag. Voor het zakelijke deel kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Meer informatie en normbedragen vindt u op onze pagina Kwijtschelding aanvragen.