Help ons verbeteren

Klacht indienen

Ik heb een klacht over GBTwente of een van haar medewerkers. Wat nu?

Een van de taken van de overheid is ervoor te zorgen dat alle wetten, regels en bestuurlijke procedures correct worden uitgevoerd en toegepast. Dat lukt helaas niet altijd: wetten, regels en procedures zijn vaak ingewikkeld en de uitvoering ervan blijft mensenwerk. Zo kan het ook gebeuren dat er iets misgaat in de relatie tussen GBTwente en uzelf. In dat geval kunt u bij ons een klacht indienen. 

Hoe kan ik een klacht indienen?

Een klacht indienen kan door gebruik te maken van het klachtformulier. Schrijven kan ook: stuur een brief aan GBTwente, Postbus 845, 7550 AV in Hengelo.  

Aan welke voorwaarden moet mijn klacht voldoen?

Elke klacht die u bij GBTwente wilt indienen, moet aan vijf voorwaarden voldoen:

  1. Uw klacht gaat over GBTwente of een van haar medewerkers;
  2. U heeft nog niet eerder een klacht ingediend over dezelfde gebeurtenis;
  3. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk (geweest);
  4. Uw klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels;
  5. Uw klacht gaat niet over een uitspraak van de rechter.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Wij streven ernaar uw klacht binnen 6 weken na ontvangst af te handelen. Mocht dit niet lukken, dan ontvangt u hierover een bericht. Zodra uw klacht is ontvangen wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. U krijgt een ontvangstbevestiging van uw ingediende klacht. 

Hoe wordt mijn klacht afgehandeld?

GBTwente wil bij voorkeur uw klacht op een zo informeel mogelijke wijze behandelen. Nadat wij uw klacht hebben beoordeeld belt een onderzoeker van GBTwente u op. Afhankelijk van de soort klacht kunnen wij u om meer informatie vragen en gaan we samen de oplossingsmogelijkheden onderzoeken. Wanneer uw klacht betrekking heeft op het gedrag van een GBTwente-medewerker, dan voert de onderzoeker zowel met u als met de betrokken medewerker een  afzonderlijk (telefoon)gesprek.  

Wordt de klacht niet informeel afgehandeld dan kunt u meer informatie vinden in de Regeling interne klachtenprocedure GBTwente.

Ik ben ontevreden over de afhandeling van mijn klacht. Wat kan ik nu doen?

Mocht u na afhandeling van uw klacht nog niet tevreden zijn, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC, Den Haag.