Klacht indienen

Ik heb een klacht over GBTwente of een van haar medewerkers. Wat nu?

Een van de taken van de overheid is ervoor te zorgen dat alle wetten, regels en bestuurlijke procedures correct worden uitgevoerd en toegepast. Dat lukt helaas niet altijd: wetten, regels en procedures zijn vaak ingewikkeld en de uitvoering ervan blijft mensenwerk. Zo kan het ook gebeuren dat er iets misgaat in de relatie tussen GBTwente en uzelf. In dat geval kunt u bij ons een klacht indienen. 

Hoe kan ik een klacht indienen?

Een klacht indienen kan door gebruik te maken van het klachtformulier. Schrijven kan ook: stuur een brief aan GBTwente, Postbus 845, 7550 AV in Hengelo.  

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Nadat wij uw klacht ontvangen nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Meestal wordt een klacht snel afgehandeld. In onze Interne klachtenregeling GBTwente staat dat de klacht binnen zes weken afgehandeld moet zijn. Lukt dit niet? Dan ontvangt u daarover een bericht. 

Hoe wordt mijn klacht afgehandeld?

GBTwente wil bij voorkeur uw klacht op een zo informeel mogelijke wijze behandelen. Nadat wij uw klacht hebben beoordeeld belt een onderzoeker van GBTwente u op. Afhankelijk van de soort klacht kunnen wij u om meer informatie vragen en gaan we samen de oplossingsmogelijkheden onderzoeken. Wanneer uw klacht betrekking heeft op het gedrag van een GBTwente-medewerker, dan voert de onderzoeker zowel met u als met de betrokken medewerker een  afzonderlijk (telefoon)gesprek.  

Wordt de klacht niet informeel afgehandeld? Dan vind u in onze Regeling interne klachtenprocedure GBTwente meer informatie*.

* Klik hier voor de webversie van de Regeling interne klachtenprocedure.

Ik ben ontevreden over de afhandeling van mijn klacht. Wat kan ik nu doen?

Mocht u na afhandeling van uw klacht nog niet tevreden zijn, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC, Den Haag.