Wat is parkeerbelasting?

Parkeerbelasting betaalt u als u een auto wilt parkeren in een zone waar ‘betaald parkeren’ geldt.

Wie betaalt parkeerbelasting?

Diegene die een auto parkeert in een zone ‘betaald parkeren’, betaalt parkeerbelasting. Dit verschilt per gemeente waar u parkeerbelasting betaalt en hoeveel dat kost. De tarieven van uw gemeente vindt u hier

Wat is een naheffingsaanslag parkeerbelasting?

Als u geen of te weinig parkeergeld (belasting) heeft betaald en er is ook geen parkeervergunning duidelijk zichtbaar onder de voorruit gelegd, ontvangt u een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Deze naheffingsaanslag ontvangt u in de vorm van een parkeerbon achter de ruitenwisser van uw auto. U had bijvoorbeeld, op het moment dat de parkeerboete is uitgeschreven, geen zichtbaar en/of geldig parkeerbonnetje onder de voorruit liggen of de geldigheid er van was verlopen (u was te laat terug). 

Wat is een duplicaat naheffingsaanslag parkeerbelasting?

U krijgt van GBTwente een duplicaat naheffingsaanslag parkeerbelasting. De originele naheffingsaanslag ontvangt u in de vorm van een bon achter de ruit van uw auto. GBTwente verstuurt een duplicaat naheffingsaanslag parkeerbelasting naar het adres van de kentekenhouder. De hoogte van de naheffingsaanslag is het tarief voor 1 uur parkeertijd plus 64,50.

Ik heb een gehandicaptenparkeerkaart. Moet ik ook nog een parkeerkaartje kopen als ik op een parkeervoorziening voor gehandicapten wil parkeren?

In Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal kunt u gratis parkeren binnen het gehele betaald parkeren gebied, met uitzondering van parkeergarages en op aangegeven parkeerterreinen. U moet wel uw geldige gehandicaptenparkeerkaart voor de controleur zichtbaar achter de voorruit van de auto hebben liggen.

Wat moet ik doen als ik wel een geldig parkeerbewijs had?

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag parkeerbelasting. Dit doet u binnen 6 weken na dagtekening van de bon/aanslag op de auto (en niet binnen 6 weken na dagtekening van het duplicaat dat u per post ontvangt).

Als u bezwaar maakt, vergeet dan vooral niet:
 • uw naam, adres en datum te vermelden
 • het aanslagnummer te vermelden
 • de reden(en) van bezwaar duidelijk te omschrijven
 • uw bezwaarschrift te voorzien van uw handtekening
 • bewijsstukken mee te sturen

 Bewijsstukken zijn:

 • een kopie van uw parkeervergunning
 • een kopie van de naheffingsaanslag
 • parkeerticket of een kopie overzicht van parkeeracties provider gsm-parkeren
 • indien u eerste hulp heeft verleend: het bewijs van spoedeisende hulp/ziekenhuisopname
 • indien uw auto was verhuurd: een kopie (ver)huurcontract
 • indien uw auto was gestolen: een verklaring van RDW en een kopie van aangifte
Soms heeft een bezwaar geen zin! Bijvoorbeeld als u:
 • tijdens het geld wisselen een parkeerboete (naheffingsaanslag) heeft gekregen.
 • te laat bij uw auto bent teruggekomen.
 • het bedrag dat u moet betalen te hoog vindt. De hoogte is wettelijk vastgelegd.
Er zijn wel uitzonderingen:
 • als u een geldig parkeerkaartje had dat door het dichtdoen van het portier van uw auto is omgedraaid.
 • als u uw parkeeractie wél had aangemeld bij een aanbieder van gsm-parkeren (via een app bijvoorbeeld).
 • als u uw auto aan de kant heeft gezet om eerste hulp te verlenen bij een ongeluk. Of om iemand in een levensbedreigende situatie snel bij een arts of ziekenhuis te brengen.
 • als uwvermelding in het kentekenregister onjuist is.
 • als u uw voertuig voor maximaal drie maanden verhuurd heeft ten onterecht als belastingplichtige wordt aangemerkt.
 • als uw voertuig is gestolen, waardoor u niet als belastingplichtige voor dit voertuig kan worden aangemerkt. 
In die gevallen kunt u bezwaar maken en bewijs meesturen.

Ik ben het niet eens met de naheffing parkeerbelasting.