Wat is parkeerbelasting?

Parkeerbelasting betaalt u als u een auto wilt parkeren in een zone waar 'betaald parkeren' geldt. De zone wordt aangeduid met borden waar 'P-zone' op staat. In deze zone staan diverse parkeerautomaten opgesteld.

Wie betaalt parkeerbelasting?

De persoon die een auto parkeert in een 'betaald parkeren' zone is ook de persoon die parkeerbelasting betaalt. De tarieven verschillen per gemeente en zijn afhankelijk van de zone waar u parkeert. De tarieven van uw gemeente vindt u hier

Hoe wordt parkeerbelasting betaald?

Parkeerbelasting kunt u betalen door bijvoorbeeld:  

 • een parkeerkaartje te kopen bij een van de parkeerautomaten bij de parkeerplaats
 • uw kenteken aan te melden in een app (denk hierbij aan Parkmobile of Yellowbrick)
 • een parkeervergunning (digitaal of fysiek) te gebruiken
 • een geldige invalidenparkeerkaart achter de voorruit van uw auto te plaatsen

Wat is een naheffingsaanslag parkeerbelasting?

Als u geen of te weinig parkeergeld (belasting) heeft betaald, dan kan een naheffingsaanslag worden opgelegd. U krijgt dan een parkeerbon achter de ruitenwisser van uw auto. Redenen voor een parkeerbon zijn:

 • Geen zichtbaar parkeerkaartje
 • Geen geldig parkeerkaartje
 • Een verlopen parkeerkaartje (u was te laat terug). 

De hoogte van de naheffingsaanslag is het tarief voor één uur parkeren plus € 66,50.  

Wat is een duplicaat naheffingsaanslag parkeerbelasting?

Een duplicaat naheffingsaanslag is de kopie van de parkeerbon die u achter de ruitenwisser van uw auto heeft gekregen. Deze kopie wordt door GBTwente verstuurd naar de kentekenhouder van de auto. Op deze kopie staan de betaalgegevens voor uw parkeerbon vermeld.

Is het verplicht om een parkeerkaartje te kopen als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft?

In Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal kunt u gratis parkeren binnen het gehele betaald parkeren gebied, met uitzondering van parkeergarages en op aangegeven parkeerterreinen. U moet wel uw geldige gehandicaptenparkeerkaart voor de controleur zichtbaar achter de voorruit van de auto hebben liggen.

Wat moet u doen als u wel een geldig parkeerbewijs had?

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag parkeerbelasting. Dit doet u binnen 6 weken na dagtekening van de bon/aanslag op de auto (en niet binnen 6 weken na dagtekening van het duplicaat dat u per post ontvangt).

Als u bezwaar maakt, vergeet dan vooral niet:
 • uw naam, adres en datum te vermelden
 • het aanslagnummer te vermelden
 • de reden(en) van bezwaar duidelijk te omschrijven
 • uw bezwaarschrift te voorzien van uw handtekening
 • bewijsstukken mee te sturen
 Bewijsstukken zijn:
 • een kopie van uw parkeervergunning én de aanmelding van het betreffende kenteken
 • een kopie van de naheffingsaanslag
 • parkeerticket of een kopie van uw parkeeractiviteit in uw 'betaald parkeren app'
 • indien u eerste hulp heeft verleend: het bewijs van spoedeisende hulp/ziekenhuisopname
 • indien uw auto was verhuurd: een kopie (ver)huurcontract
 • indien uw auto was gestolen: een verklaring van RDW en een kopie van aangifte
Soms heeft een bezwaar geen zin! Bijvoorbeeld als u:
 • tijdens het geld wisselen een parkeerboete (naheffingsaanslag) heeft gekregen.
 • te laat bij uw auto bent teruggekomen.
 • het bedrag dat u moet betalen te hoog vindt. De hoogte is wettelijk vastgelegd.
Er zijn wel uitzonderingen:
 • als u een geldig parkeerkaartje had dat door het dichtdoen van het portier van uw auto is omgedraaid.
 • als u uw parkeeractie wél had aangemeld bij een aanbieder van gsm-parkeren (via een app bijvoorbeeld).
 • als u uw auto aan de kant heeft gezet om eerste hulp te verlenen bij een ongeluk. Of om iemand in een levensbedreigende situatie snel bij een arts of ziekenhuis te brengen.
 • als uwvermelding in het kentekenregister onjuist is.
 • als u uw voertuig voor maximaal drie maanden verhuurd heeft ten onterecht als belastingplichtige wordt aangemerkt.
 • als uw voertuig is gestolen, waardoor u niet als belastingplichtige voor dit voertuig kan worden aangemerkt. 
In die gevallen kunt u bezwaar maken en bewijs meesturen.

Ik ben het niet eens met de naheffing parkeerbelasting.