Hengelo

Onroerende zaakbelastingen
2019
2018
2017
Eigenaar woning
0,1521%
0.1586%
0.1580%
Eigenaar niet-woning
0,4056%
0.3959%
0.3680%
Gebruiker niet-woning
0,3246%
0.3196%
0.2946%
 
Afvalstoffenheffing (gebruiker)
2019
2018
2017
Vast tarief per jaar
€159,84
€143,04
€143,04
Variabel tarief per half jaar
tot / v.a. juli
   Voor het hebben van een restcontainer
€24,00
€0,00 / €18,00
€0,00
   Grijze container, 240 liter per keer
€16,50
€11,95 / €16,50
€11,95
   Grijze container, 140 liter per keer
€9,70
€7,00 / €9,70
€7,00
   Groene container, 240 liter per keer
€2,00
€2,00 / €2,00
€2,00
   Groene container, 140 liter per keer
€1,20
€1,20 / €1,20
€1,20
   Ondergrondse container, per 'klik'
€1,20
€1,20 / €1,20
€1,20
 
Rioolheffing (gebruiker)
2019
2018
2017
Tot 500m3 lozing op het riool
€228,00
€220,32
€212,88
Voor elke volgende 500m3 of een gedeelte daarvan
€404,64
€390,96
€377,76
 
Hondenbelasting (houder)
2019
2018
2017
Eerste hond
€78,72
€78,24
€76,56
Tweede hond
€130,08
€129,24
€126,48
Derde hond
€181,44
€180,24
€176,40
Vierde hond
€232,80
€231,24
€226,32
Voor elke hond boven vier
€284,16
€282,24
€276,24
kennel
€335,52
€333,24
€326,16
 
Toeristenbelasting
(tarieven per persoon, per overnachting)
2019
2018
2017
Hotel, conferentieoord
€1,06
€1,03
€1,02
B&B, stacaravan, chalet, pension, overig
€0,90
€0,88
€0,87
Mobiel kampeeronderkomen
€0,74
€0,72
€0,72
 
Parkeerbelasting
Bekijk de gebieden waar betaald parkeren geldt op de kaart. Let op: indien u niet zichtbaar aan hebt kunnen tonen dat u betaald hebt, krijgt u een naheffingsaanslag. De kosten van een naheffingsaanslag zijn 1 uur parkeertijd plus 62,70 euro.
 
Dit zijn niet alle tarieven. De overige tarieven die de gemeente Hengelo hanteert staan in de: verordening begraafplaatsrechtenBIZ verordeninglegesverordeningverordening marktgelden en de verordening precariobelasting.