Wie controleert ons?

Zowel op inhoud als op uitvoering wordt GBTwente regelmatig gecontroleerd. Door het dagelijks en algemeen bestuur en accounthouders van de deelnemende gemeenten, maar ook door wettelijke instanties. Bijvoorbeeld door een financieel accountant. Dat is een vertrouwenspersoon voor het maatschappelijk verkeer. Hij geeft aan hoe betrouwbaar de jaarrekening van een organisatie is. En of overheidsuitgaven goed verantwoord worden. Maar ook op inhoud wordt GBTwente streng gecontroleerd. Bijvoorbeeld door de Waarderingskamer. Op het gebied van uitvoering wordt GBTwente gecontroleerd door Dekra die onze processen en producten testen en certificeren.

Hoe werkt de wettelijke controle van GBTwente?

De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten en samenwerkingsverbanden op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De Waarderingskamer is landelijk toezichthouder in opdracht van de Rijksoverheid.

De Waarderingskamer wil graag dat inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de WOZ-taxaties van hun onroerende zaken goed is en dat het werk tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten wordt gedaan. Daarmee bevordert de Waarderingskamer het vertrouwen in een adequate uitvoering van de Wet WOZ.

Ook bij GBTwente voert de Waarderingskamer deze controle jaarlijks uit. Meer informatie vindt u op de website van de waarderingskamer. Alle beoordelingen door de Waarderingskamer vindt u hier.

Hoe werkt de kwaliteitscontrole van GBTwente?

We willen niet alleen dat onze werkzaamheden aan de wet voldoen. We willen ze ook graag goed uitvoeren. Daarom moeten ze aan een bepaalde kwaliteitsstandaard (ISO-normering) voldoen. We hebben onze werkzaamheden daarom ook in processen en procedures beschreven. Het certificeringinstituut Dekra Certification B.V. beoordeelt die sinds 2012. Daaruit blijkt dat we ze volgens de kwaliteitsnorm beschreven hebben en dat we ook zo werken.

Daardoor voeren we werkzaamheden voor elke deelnemende gemeenten op dezelfde wijze uit. Door de processen en procedures bovendien regelmatig te toetsen, willen we (nog) efficiënter werken. Dat leidt dan tot een kostenbesparing zonder dat de kwaliteit minder wordt. Sterker nog, ons doel om te werken volgens de ISO-normen is om de huidige kwaliteit continue (daar waar mogelijk) te blijven verbeteren.

Het behalen van het vijfde ISO-certificaat sinds 2012 is een bevestiging dat we in die opzet slagen. Elk jaar controleert het certificeringinstituut Dekra opnieuw steekproefsgewijs of GBTwente werkt volgens de beschreven processen en procedures. Om de drie jaar wordt bij bewezen kwaliteit een certificaat toe gekend.

Logo Dekra

Afbeelding van het ISO certificaat van GBTwente