Twenterand

Onroerende zaakbelastingen
(tarief per woz-waarde)
2019
2018
2017
Eigenaar woning
0.1549%
0.1315%
0.1352%
Eigenaar niet-woning
0.2416%
0.1930%
0.1830%
Gebruiker niet-woning
0.2054%
0.1641%
0.1588%
 
Afvalstoffenheffing (gebruiker)
2019
2018
2017
Woning basisbedrag
€97,56
€95,64
€91,88
Container 140 liter GFT
€0,00
€0,00
€0,00
Container 240 liter GFT
€0,00
€0,00
€0,00
Container 140 liter huishoudelijk afval
€6,80
€6,80
€6,80
Container 240 liter huishoudelijk afval
€11,21
€11,21
€11,21
Tarief verzamelcontainer per wooneenheid
€145,68
€143,76
€142,40
 
Rioolheffing
2019
2018
2017
Gebruiker (tot 500m3)
€240,12
€250,08
€245,16
 
Hondenbelasting (houder)
2019
2018
2017
Per hond
geen
€58,20
€57,96
Kennel
geen
€116,28
€115,92
 
Toeristenbelasting
2019
2018
2017
Tarieven per persoon, per overnachting
€0,82
€0,82
€0,82
 
Dit zijn niet alle tarieven. De overige tarieven die de gemeente Twenterand hanteert staan in de: verordening begraafplaatsrechtenverordening forensenbelasting en de legesverordening.