Help ons verbeteren

Twenterand

Onroerende zaakbelastingen
(tarief per WOZ-waarde)
2020
2019
2018
Eigenaar woning
0,1539%
0,1549%
0,1315%
Eigenaar niet-woning
0,2568%
0,2416%
0,1930%
Gebruiker niet-woning
0,2184%
0,2054%
0,1641%
 
Afvalstoffenheffing (gebruiker)
2020
2019
2018
Woning basisbedrag
€100,20
€97,56
€95,64
Container 140 liter GFT
€0,00
€0,00
€0,00
Container 240 liter GFT
€0,00
€0,00
€0,00
Container 140 liter restafval
€6,80
€6,80
€6,80
Container 240 liter restafval
€11,21
€11,21
€11,21
Tarief verzamelcontainer per wooneenheid
€148,32
€145,68
€143,76
 
Rioolheffing
2020
2019
2018
Gebruiker (tot 500m3)
€249,96
€240,12
€250,08
 
Hondenbelasting (houder)
2020
2019
2018
Per hond
geen
geen
€58,20
Kennel
geen
geen
€116,28
 
Toeristenbelasting
2020
2019
2018
Tarieven per persoon, per overnachting
€0,85
€0,82
€0,82
 
Dit zijn niet alle tarieven. Overige tarieven die de gemeente Twenterand hanteert kunt u terugvinden op Overheid.nl.
Hier vindt u de officiële publicaties van de gemeente (bijvoorbeeld de legesverordening of de verordening begraafplaatsrechten).
 
 
 
Aan de tarieven op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.