Ja, ik wil een aanslag betalen.

Aanslag betalen

Hoe kunt u een aanslag betalen?

 1. Geef een machtiging voor automatische incasso af. Dat kan door in te loggen met de DigiD van degene op wiens naam de aanslag staat via ons digitaal loket Mijn GBTwente. Het bedrag wordt dan in een aantal termijnen automatisch van uw rekening afgeschreven. Dat is voor u en voor ons het makkelijkst. Na het afgeven van een machtiging voor automatische incasso worden volgende aanslagen ook automatisch in maximaal 10 betaal termijnen van uw rekening afgeschreven.
 2. Betaal via iDEAL met een QR-code (dit kan alleen wanneer op uw aanslag een QR-code is weergegeven).
 3. Maak het hele bedrag over aan GBTwente op rekeningnummer NL72 BNGH 0285 1412 28. Voor betalingen vanaf een buitenlands rekeningnummer gebruikt u onze BIC code BNGHNL2G. Let op: Vermeld bij uw betaling altijd het aanslagnummer of uw klantkenmerk.
 4. Betaal contant bij de publieksbalie van uw gemeente. 
 5. Vraag een betaalafspraak aan via ons digitaal loket Mijn GBTwente. U maakt dan een afspraak over het zelf in delen betalen van uw aanslag. Het aantal delen is afhankelijk van de soort belasting. Maximaal betaalt u dan 4 gelijke delen.

Let op: 

 • Is het bedrag van de aanslag hoger dan € 7.200 dan kunt u voor die aanslag geen automatische incasso afgeven. U kunt voor deze aanslag wel een betaalafspraak aanvragen.
 • Voor een aanslag van oudere jaren en een naheffingsaanslag parkeren kunt u geen automatische incasso afgegeven. Dit bedrag moet u zelf overmaken. 

Welke voordelen heeft een automatische incasso?

 • Veilig en gemakkelijk betalen. Het totaalbedrag wordt automatisch in maandelijkse termijnen van uw bankrekening afgeschreven.
 • U spreidt de betaling automatisch over een langere periode (maximaal 10 termijnen).
 • U kunt geen betaling vergeten, want deze wordt automatisch afgeschreven.
 • Bij tijdige betaling voorkomt u invorderingskosten. 

Hoe kan ik een automatische incasso intrekken/stopzetten?

Het intrekken/stopzetten van een automatische incasso doet u door de afgegeven machtiging bij GBTwente of bij uw bank in te trekken. Het intrekken van uw machtiging bij GBTwente kan schriftelijk of digitaal.

U ontvangt uw aanslag later. Wat betekent dit voor uw betaling per automatische incasso?

Heeft u een automatische incasso ingesteld voor uw aanslag gemeentelijke belastingen? Dan vindt de betaling van de eerste termijn plaats in de maand na de datum (dagtekening) op uw aanslag. De automatische incasso loopt tot en met december. Ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen later? Dan betekent dit dat er dat jaar minder termijnen overblijven om uw aanslag te betalen.

Wilt u in meer termijnen betalen?

Wanneer u de aanslag later ontvangt wordt het totaalbedrag in minder termijnen van uw rekening afgeschreven (het termijnbedrag is hoger). Wilt u het totaalbedrag in meer termijnen betalen? Vraag dan een betaalafspraak aan via ons digitaal loket MijnGBTwente. Geef bij uw aanvraag aan in hoeveel termijnen u het openstaande bedrag wilt betalen.
Let op: Voor sommige belastingsoorten is het niet mogelijk om in meer termijnen te betalen. Een overzicht van het aantal termijnen per belastingsoort staat in de tabel onderaan deze pagina.

Welke belastingen worden per automatische incasso afgeschreven?

In onderstaande tabel ziet u per belastingsoort of betaling per automatische incasso kan en in hoeveel termijnen dit kan. Na het afgeven van een machtiging voor automatische incasso worden volgende aanslagen ook automatisch (in een aantal termijnen) van uw rekening afgeschreven.

Overzicht van betalingen via automatische incasso en het aantal termijnen per belastingsoort

GEMEENTE

BELASTINGSOORT

Almelo

Berkelland

Borne

Bronckhorst

Enschede

Haaksbergen

Hengelo

Losser

Oldenzaal

Twenterand

Begraafrechten

1

min. 2, max. 10

n.v.t.

min. 2, max. 10

1

1

1

1

1

1

BIZ

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

min. 2, max. 10

min. 2, max. 10

min. 2, max. 10

min. 2, max. 10

n.v.t.

n.v.t.

Forensenbelasting

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

min. 2, max. 7*

n.v.t.

min. 2, max. 7*

n.v.t.

min. 2, max. 7*

n.v.t.

min. 2, max. 7*

Havengelden

abonnement 6, los 1

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

abonnement 6, los 1

n.v.t.

abonnement 6, los 1

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Leges

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Marktgelden

n.v.t.

min. 2, max. 10*

min. 2, max. 10*

n.v.t.

min. 2, max. 10*

1

min. 2, max. 10*

min. 2, max. 10*

min. 2, max. 10*

n.v.t.

OZB/afval/riool/honden

min. 2, max. 10*

min. 2, max. 10*

min. 2, max. 10*

min. 2, max. 10* min. 2, max. 10* min. 2, max. 10* min. 2, max. 10* min. 2, max. 10* min. 2, max. 10*

max.10

Parkeerbelasting

niet mogelijk

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

niet mogelijk

n.v.t.

 

n.v.t.

niet mogelijk

n.v.t.

Precariobelasting

1

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

n.v.t.

1

n.v.t.

1

n.v.t.

Reclamebelasting

min. 2, max. 7

min. 2*

min. 2, max. 7

min. 2*

min. 2, max. 7

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

min. 2*

n.v.t.

Reinigingsheffingen

max.10

max.10

max.10

max.10

max.10

max.10

max.10

max.10

max.10

max.10

Rioolaanleg-aansluitgeld

n.v.t.

niet mogelijk

niet mogelijk

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

niet mogelijk

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toeristenbelasting
min. 1,
max. 7*,**

max. 7

n.v.t.

niet mogelijk

min. 1,
max. 7*,**

min. 1,
max. 7*,**

min. 1,
max. 7*,**
min. 1,
max. 7*,**
min. 1,
max. 7*,**
min. 1,
max. 7*,**

* Het aantal betaaltermijnen waarin u kunt betalen is afhankelijk van het tijdstip waarop de machtiging wordt afgegeven. Geeft u voor de 20ste van de maand een machtiging af dan is dat ook de eerste maand waarin wij afschrijven. Het aantal termijnen is gelijk aan het aantal komende/toekomstige maanden in dat jaar. 
** Voor de voorlopige aanslag toeristenbelasting gelden maximaal 7 termijnen en voor de definitieve aanslag geldt 1 termijn 
 

Let op: het totaalbedrag van de aanslag mag niet hoger zijn dan 7.200 euro.