Wat is rioolheffing?

Rioolheffing betaalt u als u (regen)water afvoert op de gemeentelijke riolering. Met het geld dat de gemeente krijgt, wordt het beheer en onderhoud van het riool betaald.

Wie betaalt rioolheffing?

Er zijn twee soorten rioolheffing:

  • Eigenarenbelasting

  • Gebruikersbelasting

De eigenarenbelasting betaalt u, als u als eigenaar staat geregistreerd op 1 januari. De gebruikersbelasting wordt opgelegd aan degene die de woning of het bedrijfspand gebruikt.

Uw gemeente kan kiezen wie de rioolheffing moet betalen. Uw gemeente kan ook kiezen voor een combinatie van eigenarenbelasting en gebruikersbelasting. Benieuwd welke keuze uw gemeente daarin heeft gemaakt? De tarieven van uw gemeente vindt u hier.

De aanslag geldt voor 12 maanden, op voorwaarde dat u 12 maanden op hetzelfde adres staat ingeschreven. Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente moet u zich daar in laten schrijven. Wij verwerken dan automatisch uw verhuizing in de aanslag rioolheffing.

Ik wil meer informatie over kwijtschelding.

Ik ben het niet eens met de aanslag rioolheffing.