Missie

"Met kennis en expertise op het gebied van belastingen levert GBTwente een bijdrage aan de ontwikkeling van onze partnergemeenten. Daarnaast ontzorgen we onze partnergemeenten op uitvoeringsgebied."

Het leveren van kennis aan deelnemende gemeenten is een belangrijk speerpunt. Door advisering en data-analyse willen we onze toegevoegde waarde verder vergroten. Door onze omvang hebben we de meeste belastingkennis in de regio al in huis.

Het leveren van gedifferentieerde dienstverlening aan onze partners is een ander facet. Elke gemeente ontwikkelt een eigen visie op haar dienstverlening. Zonder de efficiency en effectiviteit van de eigen organisatie in gevaar te brengen, zal GBTwente inspanningen blijven leveren om aanvullend te zijn op de dienstverlening van de partnerorganisaties. Dit vergt nauwe afstemming en samenwerking die in dienstverlenings-overeenkomsten is vastgelegd. Doel is gemeenschappelijk geformuleerde belangen te realiseren.

Visie

"GBTwente maakt belastingen begrijpelijk en persoonlijk."

Volgens de visie van GBTwente, is het heffen en innen van belastingen niet zomaar een uitvoeringstaak die je op de achtergrond verricht. Het gaat ook om kwaliteit en dienstverlening richting de inwoner. Wij maken daarom belastingen begrijpelijk en persoonlijk: zowel voor onze deelnemende gemeenten als hun inwoners.