Waardepeildatum

Het bepalen van de WOZ-waarde van alle woningen is deels een geautomatiseerd proces. Taxateurs bij GBTwente werken daarbij met modellen. Zij vullen zo'n model met een grote hoeveelheid gegevens over de woningmarkt. Die gegevens worden daarna door de computer geanalyseerd. Zowel objectkenmerken als marktgegevens spelen daarbij een rol. Objectkenmerken zijn bijvoorbeeld: type woning, bouwjaar, oppervlakte, ligging en onderhoudstoestand. GBTwente moet deze gegevens voortdurend actueel houden. Marktgegevens zijn bijvoorbeeld de verzamelde verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. GBTwente geeft woningeigenaren de mogelijkheid om voorafgaand aan het bepalen van de WOZ-waarde te reageren zodat eventuele onjuistheden op tijd aangepast kunnen worden.  

Bij het gebruik van al deze gegevens wordt uitgegaan van de zogenaamde waardepeildatum. De waardepeildatum ligt op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het huidige belastingjaar, in het verleden dus. Dit geeft ons de tijd om de verkoopprijzen met veel aandacht te analyseren. Natuurlijk houden we rekening met de ontwikkeling van de prijzen in deze periode. De geanalyseerde gegevens worden door de computer gebruikt om een nieuwe WOZ-waarde te berekenen.

  • Zijn er tussen de waardepeildatum en het begin van bijbehorend belastingjaar wijzigingen geweest aan een woning of pand?
    Denk hierbij aan bouw, verbouw, wijziging van bestemming of afbraak. Als dit zo is, dan wordt de WOZ-waarde vastgesteld naar de staat van de woning of het pand aan het begin van het kalenderjaar waarvoor de WOZ-waarde wordt vastgesteld. We spreken dan van de toestandsdatum in plaats van de waardepeildatum.

Vergelijkbare woningen

De WOZ-waarde is het geschatte bedrag van een woning wanneer die op de waardepeildatum zou zijn verkocht. Als een woning in het afgelopen jaar niet gekocht of verkocht is, dan is er geen recente verkoopprijs waardoor WOZ-waarde niet op basis van deze verkoopprijs kan worden vastgesteld. Vandaar dat een woning dan wordt vergeleken met vergelijkbare woningen om zo een passende waarde te vinden bij een woning. Deze vergelijking wordt gemaakt op basis marktgegevens zoals verkoopprijzen van vergelijkbare woningen en op basis van objectkenmerken zoals:

  • Bouwjaar
  • Type woning (vrijstaand, rijwoning, appartement e.d.)
  • Aantal kubieke meters (vanaf 2022 is dit voor alle gemeenten vierkante meters) 
  • Grootte van het perceel (bij laagbouw)
  • Ligging (in de wijk) en locatie (rustig of aan een drukke weg bijvoorbeeld)
  • Onderhoud

Woningen hoeven niet identiek te zijn om met elkaar vergeleken te worden. Woningen worden vergeleken op basis van bovenstaande kenmerken. De WOZ-waarde van woningen zijn openbaar. Zo is het mogelijk de WOZ-waarde van uw woning te vergelijken met die van andere woningen. 

Ik wil mijn taxatieverslag inzien.