Help ons verbeteren

Wat is hondenbelasting?

Hondenbelasting is de belasting die u betaalt voor het hebben van een hond. Hier zijn uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als u een blindengeleidehond, hulphond of politiehond heeft. In dat geval hoeft u geen belasting te betalen. Ook voor honden jonger dan drie maanden en nog aanwezig bij de moederhond betaalt u geen hondenbelasting.

Wie betaalt hondenbelasting?

De eigenaar van een hond betaalt hondenbelasting. Degene die de aanslag gemeentelijke belastingen krijgt, ontvangt ook de aanslag hondenbelasting. De tarieven van uw gemeente vindt u hier.
 

Nieuwe hond of geen hond meer?

Zodra u een hond heeft, meldt u deze aan. Als uw hond is overleden, verhuisd of u heeft de hond verkocht, meldt u deze af. Het is wel belangrijk dat u een bewijs heeft van de dierenarts als uw hond is overleden, of dat u de gegevens van de nieuwe eigenaar heeft als u de hond heeft verkocht. Dit geldt ook wanneer uw hond is verhuisd, bijvoorbeeld bij een scheiding terwijl u in het huis bent blijven wonen. Een hond (af)melden* kan via Mijn GBTwente.
*Let op: U kunt uw hond alleen afmelden als de aanslag hondenbelasting ook op uw naam staat.
 

Wat is een hondenpenning?

Het bevestigen van een hondenpenning aan de halsband van uw hond bewijst dat u hondenbelasting betaalt. Met ingang van 1 maart 2020 wordt de hondenpenning niet meer gebruikt. De controleurs kunnen tegenwoordig direct zien op welke adressen hondenbelasting wordt betaald. GBTwente stopt daarom met de uitgifte van de hondenpenning. Een zoekgeraakte hondenpenning wordt vanaf 1 maart 2020 niet meer vervangen en de penning hoeft dan ook niet meer zichtbaar te zijn aan de halsband. 

Ik heb een controleur aan de deur

Dat kan. Namens uw gemeente stuurt GBTwente regelmatig controleurs op pad om te controleren op hondenbezit. Zij zullen in het kader van de hondenbelasting controleren of u nog een hond heeft en of het juiste aantal honden bij uw gemeente bekend is.

De controleur is in dienst van Legitiem BV. Op uw verzoek kan hij zich legitimeren met een identiteitspasje van GBTwente. De controles worden op verzoek van uw gemeente uitgevoerd, voor die gemeenten die hondenbelasting hebben. Ieder jaar voeren we in alle gemeenten controles uit. Als u niet thuis bent, laat de controleur informatie voor u achter over hoe honden (af)gemeld kunnen worden. Ook adressen waarvoor al hondenbezit geregistreerd is, kunnen bezocht worden.

Moet ik aangifte doen?

Ja. Iedereen die één of meerdere honden houdt, is verplicht hiervan bij de gemeente aangifte te doen als uw gemeente hondenbelasting heft. Hondenbelasting wordt geheven in Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser en Oldenzaal. Aangifte van uw hond(en) doen kan via Mijn GBTwente. Voor vragen of een aangifteformulier kunt u ook terecht bij uw gemeente.

Ik wil meer informatie over kwijtschelding.

Ik ben het niet eens met de aanslag hondenbelasting.