Wat is hondenbelasting?

Hondenbelasting is de belasting die u betaalt voor het hebben van een hond. Hier zijn uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als u een blindengeleidehond, hulphond of politiehond heeft. In dat geval hoeft u geen belasting te betalen. Ook voor honden jonger dan drie maanden en nog aanwezig bij de moederhond betaalt u geen hondenbelasting.

Wie betaalt hondenbelasting?

De eigenaar van een hond betaalt hondenbelasting. Degene die de aanslag gemeentelijke belastingen krijgt, ontvangt ook de aanslag hondenbelasting. De tarieven van uw gemeente vindt u hier.
 

Heeft u een nieuwe hond of geen hond meer?

Zodra u een hond heeft, meldt u deze aan. Als uw hond is overleden, verhuisd of u heeft de hond verkocht, meldt u deze af. Het is wel belangrijk dat u een bewijs heeft van de dierenarts als uw hond is overleden, of dat u de gegevens van de nieuwe eigenaar heeft als u de hond heeft verkocht. Dit geldt ook wanneer uw hond is verhuisd, bijvoorbeeld bij een scheiding terwijl u in het huis bent blijven wonen. Een hond (af)melden* kan via Mijn GBTwente.
 

Er is geen bewijs nodig als de datum van afmelden:

- gelijk is aan de datum waarop de hond overleden is;

- in de maand van overlijden van de hond ligt.

 

*Let op: U kunt uw hond alleen afmelden als de aanslag hondenbelasting ook op uw naam staat.
 

Kan er een controleur aan uw deur komen?

Dat kan. Namens uw gemeente stuurt GBTwente regelmatig controleurs op pad om te controleren op hondenbezit. Zij zullen in het kader van de hondenbelasting controleren of u nog een hond heeft en of het juiste aantal honden bij uw gemeente bekend is.

De controleur is in dienst van Legitiem BV. Op uw verzoek kan hij zich legitimeren met een identiteitspasje van GBTwente. De controles worden op verzoek van uw gemeente uitgevoerd, voor die gemeenten die hondenbelasting hebben. Ieder jaar voeren we in alle gemeenten controles uit. Als u niet thuis bent, laat de controleur informatie voor u achter over hoe honden (af)gemeld kunnen worden. Ook adressen waarvoor al hondenbezit geregistreerd is, kunnen bezocht worden.

Komt u in aanmerking voor een vrijstelling als u een hulphond heeft?

Als u een hulphond heeft wordt deze vrijgesteld. Bij de aanmelding van uw hond stuurt u een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat uw hond een hulphond is.

Moet u aangifte doen?

Ja. Iedereen die één of meerdere honden houdt, is verplicht hiervan bij de gemeente aangifte te doen als uw gemeente hondenbelasting heft. Hondenbelasting wordt geheven in Enschede en HengeloAangifte doen van uw hond(en) kan via Mijn GBTwente. Voor vragen of een aangifteformulier kunt u ook terecht bij uw gemeente.
 
*Let op: vanaf 1 januari 2023 is de hondenbelasting afgeschaft in de gemeente Oldenzaal. Daarom vindt u hondenbelasting niet meer op uw aanslag gemeentelijke belastingen. U hoeft daarom vanaf 2023 uw hond ook niet meer aan of  af te melden als u in Oldenzaal woont. 

Ik wil meer informatie over kwijtschelding.

Ik ben het niet eens met de aanslag hondenbelasting.