Help ons verbeteren

Berkelland

Onroerende zaakbelastingen
(tarief per WOZ-waarde)
2020
2019
2018
Eigenaar woning
0,1191%
0,1279%
0,1320%
Eigenaar niet-woning
0,1976%
0,1931%
0,1888%
Gebruiker niet-woning
0,1627%
0,1527%
0,1493%
 
Afvalstoffenheffing
2020
2019
2018
Basispakket 140 grijs
€136,90
€135,00
€141,36
Basispakket 240 grijs
€187,60
€185,00
€189,36
Verzamelcontainer
€136,90
€135,00
€141,36
Extra container 140 grijs
€91,25
   
Extra container 240 grijs
€121,70
   
 
Rioolheffing 
2020
2019
2018
Eigenaar
€198,50
€191,97
€185,30
Gebruiker (tot 1000 m3)
€1,20 per m3
€1,16 per m3
€1,12 per m3
Gebruiker (1001m3- 2500m3)
€1,15 per m3
€1,11 per m3
€1,07 per m3
 
Toeristenbelasting
2020
2019
2018
Per persoon, per overnachting
€1,25
€1,25
€1,00
 
Dit zijn niet alle tarieven. Overige tarieven die de gemeente Berkelland hanteert kunt u terugvinden op Overheid.nl.
Hier vindt u de officiële publicaties van de gemeente (bijvoorbeeld de legesverordening of de verordening begraafplaatsrechten).
 
 
Aan de tarieven op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.