Berkelland

Onroerende zaakbelastingen
(tarief per woz-waarde)
2019
2018
2017
eigenaar woning
0.1279%
0.1320%
0,1363%
eigenaar niet-woning
0.1931%
0.1888%
0,1823%
gebruiker niet-woning
0.1527%
0.1493%
0,1442%
 
Afvalstoffenheffing (gebruiker)
2019
2018
 2017
minicontainer binnen de bebouwde kom
 1 grijze en 1 groene a 140 ltr
€135,00
€141,36
€141,36
 1 grijze a 240 ltr en 1 groene a 140 ltr
€185,00
€189,36
€189,36
 1 grijze a 140 ltr en 1 groene a 240 ltr
€135,00
€141,36
€141,36
 1 grijze en 1 groene a 240 ltr
€185,00
€189,36
€189,36
1 grijze en 1 groene a 140 ltr en 1 grijze a 240 ltr
€255,00
€229,32
€229,32
verzamelcontainers
€135,00
€141,36
€141,36
minicontainers buiten de bebouwde kom  
1 grijze a 140 ltr
€135.00
€102,00
€102,00
1 grijze a 240 ltr
€185,00
€150,00
€150,00
1 grijze a 240 ltr en 1 grijze a 140 ltr
€255,00/€275,00
€198,00
€198,00
 
Rioolheffing 
2019
2018
2017
eigenaar
€191,97
€185,30
€185,30
Gebruiker (tot 1000 m3)
€1,16 per m3
€1,12 per m3
€1,12 per m3
Gebruiker (1001m3- 2500m3)
€1,11 per m3
€1,07 per m3
€1,07 per m3
 
Toeristenbelasting
2019
2018
2017
per persoon, per overnachting
€1,25
€1,00
€1,00
 
Dit zijn niet alle tarieven. De overige tarieven die de gemeente Berkelland hanteert staan in de: verordening begraafplaatsrechtenlegesverordeningverordening marktgelden en de verordening reclamebelasting.