Berkelland

Op deze pagina staan tabellen met tarieven die gelden voor de gemeente Berkelland. 
Zijn deze tabellen voor u niet toegankelijk? Dan kunt u de tarieven ook terugvinden op Overheid.nl.

 

Tarieven onroerende zaakbelastingen per WOZ-waarde in 2022, 2021, 2020, 2019 en 2018.

Onroerende zaakbelastingen
(tarief per WOZ-waarde)
2022 2021
2020
2019
2018
Eigenaar woning
0,1124% 0,1167%
0,1191%
0,1279%
0,1320%
Eigenaar niet-woning
0,2307% 0,2123%
0,1976%
0,1931%
0,1888%
Gebruiker
0,1798% 0,1712%
0,1627%
0,1527%
0,1493%
 
Tarieven voor afvalstoffenheffing voor de gebruiker in 2022, 2021, 2020, 2019 en 2018.
Afvalstoffenheffing
2022 2021
2020
2019
2018
Basispakket 140 grijs
€ 135,00 €135,00
€136,90
€135,00
€141,36
Basispakket 240 grijs
€ 185,00 €185,00
€187,60
€185,00
€189,36
Verzamelcontainer € 135,00 €135,00
€136,90
€135,00
€141,36
Extra container 140 grijs € 90,00 €90,00
€91,25
Extra container 240 grijs €120,00 €120,00
€121,70
Extra container 140 groen € 0,00 €0,00
Extra container 240 groen € 0,00 €0,00  
 
Tarieven voor rioolheffing in 2022, 2021, 2020, 2019 en 2018.
Rioolheffing 
2022 2021
2020
2019
2018
Eigenaar
€ 206,04 €206,04
€198,50
€191,97
€185,30
Gebruiker (tot 1000 m3)
€1,25 per m3 €1,25 per m3
€1,20 per m3
€1,16 per m3
€1,12 per m3
Gebruiker (1001m3- 2500m3)
€1,19 per m3 €1,19 per m3
€1,15 per m3
€1,11 per m3
€1,07 per m3
 
Tarieven voor toeristenbelasting in 2022, 2021, 2020, 2019 en 2018.
Toeristenbelasting
2022 2021
2020
2019
2018
Per persoon, per overnachting
€1,25 €1,25
€1,25
€1,25
€1,00
 
Dit zijn niet alle tarieven. Overige tarieven die de gemeente Berkelland hanteert kunt u terugvinden op Overheid.nl.
Hier vindt u de officiële publicaties van de gemeente (bijvoorbeeld de legesverordening of de verordening begraafplaatsrechten).
 
 
Aan de tarieven op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.