Waarom ontvangt u een aanslag?

GBTwente heft en int gemeentelijke belastingen voor verschillende gemeenten in Twente. De onroerende zaakbelasting (OZB) is een van die belastingen. Die belastingopbrengst wordt door de gemeente gebruikt voor de Algemene Uitgaven. Voorzieningen zoals onderhoud aan wegen en plantsoenen, openbare verlichting, brandweer, onderwijs en cultuur worden betaald vanuit de Algemene Uitgaven.

GBTwente zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook. We zetten zoveel mogelijk belastingen van de gemeente op één aanslagbiljet. Zo weet u direct hoeveel belasting u voor het hele jaar moet betalen. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

Welke informatie vindt u op de aanslag?

Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kan aanvragen of bezwaar kan maken. Klik hier voor uitleg over uw aanslag.

Wilt u weten welke belasingsoorten er in uw gemeente worden geheven? Klik dan hier. 

Hoe zit het met de WOZ-waarde? 

Voor sommige belastingen hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook. Hoe doen wij dat? Taxateurs werken bij GBTwente met modellen. Zij vullen een model met allerlei gegevens over de woningmarkt. De computer analyseert de gegevens en huizenprijzen, de taxateur kijkt dit na en stelt de WOZ-waarde vast.
Meer weten over de WOZ-waarde? Klik dan hier.

Hebt u vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

Bent u op zoek naar meer informatie? Kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen. Verder kunt u veel zelf regelen in ons digitaal loket door in te loggen op Mijn GBTwente

Ik wil mijn gegevens inzien of wijzigen.

Ik wil mijn taxatieverslag inzien.

Ik wil hulp bij betalen.