Post ontvangen?

Op deze pagina leest u welke post u van GBTwente kunt ontvangen. Per soort post wordt uitgelegd wat dit voor u betekent.
 
  • Jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen

Eind februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen per post in uw brievenbus. Als u zich hebt aangemeld voor MijnOverheid staat deze eind februari digitaal voor u klaar in uw berichtenbox. U ontvangt de aanslag in opdracht van uw gemeente van GBTwente. Op deze gecombineerde aanslag ziet u de u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op onze website vindt u nog veel meer informatie. In ons digitaal loket Mijn GBTwente kunt u veel zelf regelen. Komt u er niet uit? Neem gerust contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan op de voorzijde van de aanslag vermeld.

  • Andere aanslagen (belastingen, heffingen, leges)

Gedurende het jaar ontvangt u misschien ook aanslagen voor andere belastingsoorten. Denk bijvoorbeeld aan toeristenbelasting (voor ondernemers) of naheffingsaanslag parkeerbelasting (kopie van een parkeerboete). U krijgt ook een aanslag als u bijvoorbeeld een omgevingsvergunning (voor het kappen van een boom of een verbouwing) hebt aangevraagd bij uw gemeente. Meer informatie over deze belastingen, heffingen en leges vindt u op deze website onder het kopje Belastingen.

  • Aanmaningen en dwangbevelen

Vrijwel maandelijks versturen wij aanmaningen en dwangbevelen. U ontvangt een aanmaning of dwangbevel als u te laat bent met betalen. Deze hebben betrekking op alle belastingsoorten en heffingen van de bij GBTwente aangesloten gemeenten. Meer weten over wat u moet doen als u een aanmaning of dwangbevel hebt ontvangen? Kijk dan onder het kopje Actueel bij Nieuws. Daar staat steeds vermeld tot wanneer de betalingen zijn bijgewerkt en wat u nu moet doen. U leest daar ook wat u kunt doen om (nog meer) aanmanings- en invorderingskosten te voorkomen.  

  • Aanslag inzien

In ons digitaal loket Mijn GBTwente kunt u aanslagen inzien en openstaande bedragen bekijken. Hier kunt u aanslagen downloaden en printen voor eigen gebruik.

  • Vermindering

Vrijwel maandelijks versturen wij verminderingen. U ontvangt een vermindering als er een wijziging in uw woonsituatie is geweest. U bent verhuisd of degene die de aanslag heeft ontvangen is overleden. De vermindering heeft betrekking op de rioolheffing, afvalstoffenheffing (gebruikersbelastingen) en hondenbelasting. Het gaat hier over de maanden nadat de wijziging heeft plaatsgevonden. 

In de meeste gevallen moet u na de vermindering nog wel een bedrag betalen. Bij een automatische incasso wordt het nog te betalen bedrag over de maanden t/m december verdeeld. Het termijnbedrag wordt dan lager. Als u het bedrag liever in één keer wilt overmaken dan kan dat. Het bedrag moet dan voor de vervaldatum van de aanslag worden overgemaakt aan GBTwente op rekeningnummer NL72 BNGH 0285 1412 28. Vermeld bij het betalingskenmerk het aanslagnummer. De automatische incasso stopt op het moment dat het nog te betalen bedrag is overgemaakt. Als er geen automatische incasso is afgegeven dan moet het nog te betalen bedrag voor de vervaldatum overgemaakt worden. 

Let op: Voor de onroerende zaakbelastingen (OZB) ontvangt u geen vermindering. Hiervoor is de situatie op 1 januari bepalend. Wel verminderen wij altijd het gebruikersgedeelte (riool- en afvalstoffenheffing) na een overlijden.