Post ontvangen?

Jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen

Eind februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen per post in uw brievenbus. Als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid staat deze eind februari digitaal voor u klaar in uw berichtenbox. U ontvangt de aanslag in opdracht van uw gemeente van GBTwente. Op deze gecombineerde aanslag ziet u de u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op onze website vindt u nog veel meer informatie. In ons digitaal loket Mijn GBTwente kunt u veel zelf regelen. Komt u er niet uit? Neem gerust contact met ons op. De contactgegevens staan op de voorzijde van de aanslag vermeld.

Andere aanslagen (belastingen, heffingen, leges)

Gedurende het jaar ontvangt u misschien ook aanslagen voor andere belastingsoorten. Denk bijvoorbeeld aan toeristenbelasting (voor ondernemers) of naheffingsaanslag parkeerbelasting (kopie van een parkeerboete). U krijgt ook een aanslag als u bijvoorbeeld een omgevingsvergunning (voor het kappen van een boom of een verbouwing) heeft aangevraagd bij uw gemeente. Meer informatie over deze belastingen, heffingen en leges vindt u op deze website onder het kopje Belastingen.

Aanmaningen en dwangbevelen

Vrijwel maandelijks versturen wij aanmaningen en dwangbevelen. U ontvangt een aanmaning of dwangbevel als u te laat bent met betalen. Deze hebben betrekking op alle belastingsoorten en heffingen van de bij GBTwente aangesloten gemeenten. Meer weten over wat u moet doen als u een aanmaning of dwangbevel heeft ontvangen? Kijk dan onder het kopje Actueel bij Nieuws. Daar staat steeds vermeld tot wanneer de betalingen zijn bijgewerkt en wat u nu moet doen. U leest daar ook wat u kunt doen om (nog meer) aanmanings- en invorderingskosten te voorkomen.  

Aanslag inzien

In ons digitaal loket Mijn GBTwente kunt u aanslagen inzien en openstaande bedragen bekijken. Hier kunt u aanslagen downloaden en printen voor eigen gebruik.