Help ons verbeteren

Wijziging doorgeven

In het digitaal loket kunt u de volgende onderdelen wijzigen: 

  • Mijn gegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het belangrijk dat wij uw contactgegevens hebben. Geef daarom uw mailadres en telefoonnummer aan ons door. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wilt u weten hoe? Dit leest u in onze privacyverklaring.
 
  • Uw rekeningnummer voor automatisch betalen wijzigen
Uw rekeningnummer voor een automatische incasso aanpassen? Log hiervoor in op Mijn GBTwente. Kies in het digitaal loket voor AANSLAG BETALEN. Klik op de button AUTOMATISCH BETALEN en geef een machtiging af voor het nieuwe rekeningnummer. Uw oude machtiging wordt dan beëindigd. Het afgeven van een machtiging loopt via e-mandate. Met e-mandate geeft u een digitale incasso af via het elektronisch bankieren van uw eigen bank.
 
  • Bezwaren
Uw bezwaar aanvullen? Log hiervoor in op Mijn GBTwente. Kies in het digitaal loket voor BEZWAAR INDIENEN. Klik daarna op de button LOPEND BEZWAAR AANVULLEN. 
 
  • Kwijtschelding
Uw kwijtscheldingsverzoek aanvullen? Log hiervoor in op Mijn GBTwente. Kies in het digitaal loket voor KWIJTSCHELDING AANVRAGEN. Klik daarna op de button LOPEND VERZOEK AANVULLEN.  
 
 
 
 

Ja, ik wil mijn gegevens inzien of wijzigen.