Wat is afvalstoffenheffing?

Afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor inzameling, vervoer en verwerking van huishoudelijk afval. Elk huishouden moet afvalstoffenheffing betalen, ook als u geen gebruik maakt van de dienst.

Wie betaalt afvalstoffenheffing?

Iedere gebruiker van een woning betaalt afvalstoffenheffing. Ook als u geen of weinig huisvuil heeft. De tarieven van uw gemeente vindt u hier.

Wat is diftar?

Diftar is een afkorting voor gedifferentieerd tarief. Als uw gemeente hiermee werkt, houdt dit in dat u naast een vast tarief, ook betaalt voor het aantal keren dat u uw grijze container laat legen, of uw huisvuilzak in de ondergrondse container doet. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder vaak u restafval hoeft te laten afvoeren. Hierdoor betaalt u ook minder afvalstoffenheffing.

Ik heb een vraag over (onvermijdbaar) medisch afval of een extra container.

Welke afvaldiensten heeft uw gemeente?

Heeft u een vraag over afval? Of bent u benieuwd hoe vaak u uw container aan de straat hebt gezet of afval hebt weggebracht naar een ondergrondse restafvalcontainer? Neem dan contact op met de afvaldienst van uw gemeente of kijk op hun website.

Ik wil meer informatie over kwijtschelding.

Ik ben het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing.