Wat is afvalstoffenheffing?

Afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor inzameling, vervoer en verwerking van huishoudelijk afval. Elk huishouden moet afvalstoffenheffing betalen, ook als u geen gebruik maakt van de dienst.

Wie betaalt afvalstoffenheffing?

Iedere gebruiker van een woning betaalt afvalstoffenheffing. Ook als u geen of weinig huisvuil heeft. De tarieven van uw gemeente vindt u hier.

Wat is diftar?

Diftar is een afkorting voor gedifferentieerd tarief. Als uw gemeente hiermee werkt, houdt dit in dat u naast een vast tarief, ook betaalt voor het aantal keren dat u uw grijze container laat legen, of uw huisvuilzak in de ondergrondse container doet. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder vaak u restafval hoeft te laten afvoeren. Hierdoor betaalt u ook minder afvalstoffenheffing.

Ik heb een vraag over (onvermijdbaar) medisch afval of een extra container.


Welke afvaldiensten heeft uw gemeente?

Heeft u een vraag over afval? Of bent u benieuwd hoe vaak u uw container aan de straat hebt gezet of afval hebt weggebracht naar een ondergrondse restafvalcontainer? Het aantal ledigingen per container kunt u inzien via ons loket Mijn.GBTwente

Wie haalt bij u afval op en heeft u hierover een vraag?


Kloppen de ledigingen op uw aanslag niet?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij behandelen uw bezwaar en controleren uw ledigingen op datum en tijdstip van de lediging. Bij het indienen van het bezwaar is het belangrijk dat u het aantal onjuiste ledigingen aangeeft. U kunt het aantal ledigingen op adres, containersoort, datum en tijdstip inzien via ons loket Mijn.GBTwente.nl.

Ik wil meer informatie over kwijtschelding.

Ik ben het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing.