WOZ-waarde

GBTwente heft en int namens verschillende gemeenten in Twente gemeentelijke belastingen, waaronder de onroerendezaak belasting. Om die belasting te kunnen heffen wordt aan elke onroerende zaak, zoals woningen en bedrijfspanden een waarde toegekend. Deze waarde noemen we de WOZ-waarde. 

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is een waardering van onroerend goed. Dit kan een woning zijn, maar ook een bedrijfspand of een openbaar gebouw zoals een school of een sportkantine. GBTwente stelt de waarde van woningen en andere panden vast met de afgesproken regels van de wet WOZ, en dat gebeurt jaarlijks. De Waarderingskamer in Den Haag is toezichthouder en controleert of gemeenten en belastingsamenwerkingen de regels van de wet WOZ goed uitvoeren.

Waardepeildatum

Bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt gebruik gemaakt van objectkenmerken en marktgegevens. Objectkenmerken zijn bijvoorbeeld: type woning, bouwjaar, oppervlakte, ligging en onderhoudstoestand. Bij het gebruik van al deze gegevens wordt uitgegaan van de zogenaamde waardepeildatum. De waardepeildatum ligt op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het huidige belastingjaar, in het verleden dus. Dit geeft ons de tijd om de verkoopprijzen met veel aandacht te analyseren. Natuurlijk houden we rekening met de ontwikkeling van de prijzen in deze periode. 

  • Zijn er tussen de waardepeildatum en het begin van bijbehorend belastingjaar wijzigingen geweest aan een woning of pand?
    Denk hierbij aan bouw, verbouw, wijziging van bestemming of afbraak. Als dit zo is, dan wordt de WOZ-waarde vastgesteld naar de staat van de woning of het pand aan het begin van het kalenderjaar waarvoor de WOZ-waarde wordt vastgesteld. We spreken dan van de toestandsdatum in plaats van de waardepeildatum.
  • Meer weten over de waardepeildatum? Klik dan hier

Onroerende zaakbelasting

Woningbezitters, maar ook eigenaren en huurders van bedrijfspanden en winkels betalen onroerende zaakbelasting (OZB). De hoogte van de OZB die betaald moet worden is afhankelijk van het tarief dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld en de waarde van het pand.

Het tarief van de OZB kan per jaar wijzigen. Als woningwaardes stijgen en de uitgaven van de gemeente blijven hetzelfde, dan gaat het OZB-tarief omlaag. Andersom, als woningwaardes dalen en de algemene uitgaven voor voorzieningen blijven gelijk dan gaat het OZB-tarief omhoog.

Meer weten over de onroerende zaakbelasting? Klik dan hier .

Waardoor kan de WOZ-waarde stijgen of dalen?

De WOZ-waarde wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Hierdoor kan het zijn dat de WOZ-waarde het ene jaar stijgt en het andere jaar daalt. Dat komt doordat er wordt gekeken naar de huizenprijzen rond de waardepeildatum. Als de huizenprijzen rond de waardepeildatum zijn gestegen dan stijgt ook de WOZ-waarde. Zijn de huizenprijzen gedaald rond de waardepeildatum dan daalt ook de WOZ-waarde. 

Bovenstaande informatie nog eens rustig bekijken?

Bekijk hier de uitleg video over de WOZ-waarde.

Ik wil mijn taxatieverslag inzien.

Ik wil bezwaar indienen.

Verantwoordingsdocumenten per gemeente

Met een verantwoordingsdocument krijgt u (meer) inzicht in het tot stand komen van WOZ-taxaties.
Klik op het logo van een gemeente om het verantwoordingsdocument voor die gemeente te openen.