WOZ-waarde

GBTwente heft en int namens verschillende gemeenten in Twente gemeentelijke belastingen, waaronder de onroerende zaak belasting. Om die belasting te kunnen heffen wordt aan elke onroerende zaak, zoals woningen en bedrijfspanden een waarde toegekend. Deze waarde noemen we de WOZ-waarde. 

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is een waardering van onroerend goed. Dit kan een woning zijn, maar ook een bedrijfspand of een openbaar gebouw zoals een school of een sportkantine. GBTwente stelt de waarde van woningen en andere panden vast met de afgesproken regels van de wet WOZ, en dat gebeurt jaarlijks. De Waarderingskamer in Den Haag is toezichthouder en controleert of gemeenten en belastingsamenwerkingen de regels van de wet WOZ goed uitvoeren.

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?

Het bepalen van de WOZ-waarde van alle woningen is deels een geautomatiseerd proces. Taxateurs bij GBTwente werken daarbij met modellen. Zij vullen zo'n model met een grote hoeveelheid gegevens over de woningmarkt. Die gegevens worden daarna door de computer geanalyseerd. Zowel objectkenmerken als marktgegevens spelen daarbij een rol. Objectkenmerken zijn bijvoorbeeld: type woning, bouwjaar, oppervlakte, ligging en onderhoudstoestand. GBTwente moet deze gegevens voortdurend actueel houden. Marktgegevens zijn bijvoorbeeld de verzamelde verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. GBTwente geeft woningeigenaren de mogelijkheid om voorafgaand aan het bepalen van de WOZ-waarde te reageren zodat eventuele onjuistheden op tijd aangepast kunnen worden.  

Waarom stijgt mijn WOZ-waarde?

In onderstaand filmpje (bron: Waarderingskamer) wordt uitgelegd waarom uw WOZ-waarde stijgt en hoe dit werkt.

Waardepeildatum

Bij het gebruik van al deze gegevens wordt uitgegaan van de zogenaamde waardepeildatum. De waardepeildatum ligt op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het huidige belastingjaar, in het verleden dus. Dit geeft ons de tijd om de verkoopprijzen met veel aandacht te analyseren. Natuurlijk houden we rekening met de ontwikkeling van de prijzen in deze periode. De geanalyseerde gegevens worden door de computer gebruikt om een nieuwe WOZ-waarde te berekenen.

  • Zijn er tussen de waardepeildatum en het begin van bijbehorend belastingjaar wijzigingen geweest aan een woning of pand?
    Denk hierbij aan bouw, verbouw, wijziging van bestemming of afbraak. Als dit zo is, dan wordt de WOZ-waarde vastgesteld naar de staat van de woning of het pand aan het begin van het kalenderjaar waarvoor de WOZ-waarde wordt vastgesteld. We spreken dan van de toestandsdatum in plaats van de waardepeildatum.

Vergelijkbare woningen

De WOZ-waarde is het geschatte bedrag van een woning wanneer die op de waardepeildatum zou zijn verkocht. Als een woning in het afgelopen jaar niet gekocht of verkocht is, dan is er geen recente verkoopprijs waardoor WOZ-waarde niet op basis van deze verkoopprijs kan worden vastgesteld. Vandaar dat een woning dan wordt vergeleken met vergelijkbare woningen om zo een passende waarde te vinden bij een woning. Deze vergelijking wordt gemaakt op basis marktgegevens zoals verkoopprijzen van vergelijkbare woningen en op basis van objectkenmerken zoals:

  • Bouwjaar
  • Type woning (vrijstaand, rijwoning, appartement e.d.)
  • Aantal kubieke meters (vanaf 2022 is dit voor alle gemeenten vierkante meters) 
  • Grootte van het perceel (bij laagbouw)
  • Ligging (in de wijk) en locatie (rustig of aan een drukke weg bijvoorbeeld)
  • Onderhoud

Woningen hoeven niet identiek te zijn om met elkaar vergeleken te worden. Woningen worden vergeleken op basis van bovenstaande kenmerken. De WOZ-waarde van woningen zijn openbaar. Zo is het mogelijk de WOZ-waarde van uw woning te vergelijken met die van andere woningen. 

Waar vindt u meer informatie over uw WOZ-waarde?

U vindt de WOZ-waarde in de WOZ-beschikking die u jaarlijks met de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt. Ook kunt u uw WOZ-waarde bekijken via het WOZ-waarde loket. Meer informatie vindt u in het taxatieverslag. U download het taxatieverslag via Mijn GBTwente. Dit taxatieverslag is niet zo uitgebreid als bijvoorbeeld een taxatierapport van een makelaar. Zo staat er niets in over gebruikte materialen, installaties in de woning of over buurtvoorzieningen. De verkoopprijs van een woning is bovendien afhankelijk van onderhandelingen en interesse van kopers. Daarom kan een koopsom dus afwijken van de door ons vastgestelde WOZ-waarde. Een taxatie is een zo goed mogelijke inschatting van de marktwaarde.

U bent het niet eens met uw WOZ-waarde?

GBTwente probeert elk jaar zo nauwkeurig en objectief mogelijk de WOZ-waarde te bepalen. De onderbouwing kunt u in het taxatieverslag zien. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing door het Rijk, denk hierbij aan inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar ook voor de belastingheffing van waterschappen en gemeenten zoals de onroerende zaak belasting. Het is dus belangrijk dat de WOZ-waarde klopt. Als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde, dan kunt u een bezwaar indienen. Als u bezwaar wilt maken, bel dan eerst met ons. Wij nemen uw bezwaar met u door en helpen u graag verder. Dat is sneller én gemakkelijker voor u. Het telefoonnummer staat op de voorzijde van de aanslag. Meer informatie over bezwaar indienen vindt u hier

Ja, ik wil een taxatieverslag inzien.

Ja, ik wil bezwaar indienen.

Verantwoordingsdocumenten per gemeente

Met een verantwoordingsdocument krijgt u (meer) inzicht in het tot stand komen van WOZ-taxaties.
Klik op het logo van een gemeente om het verantwoordingsdocument voor die gemeente te openen.