Wat is precariobelasting?

Gemeenten heffen precariobelasting als vergoeding voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven (openbare) gemeentegrond. Degene die deze voorwerpen heeft, is belastingplichtig. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om terrassen (stoelen, tafels, banken e.d.), windschermen, parasols, zonneschermen, luifels, plantenbakken, reclamevoorwerpen en standplaatsen.

Mag een gemeente over alle soorten voorwerpen precariobelasting heffen?

Nee, niet belast is bijvoorbeeld een terras in de eigen achtertuin of het stallen van een fiets. Gemeenten kunnen ook geen precariobelasting heffen over het gebruik van gemeentegrond als daarvoor een huurovereenkomst is gesloten.

Welke gemeenten heffen precariobelasting?

De gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal heffen precariobelasting over de hierboven genoemde voorbeelden.

Wat zijn de tarieven voor precariobelasting?

De tarieven van uw gemeente vindt u in de verordening precariobelasting, deze vindt u ook op de tarieven pagina van uw gemeente.  

Wat doet de gemeente met de opbrengst van precariobelasting?

Uit de opbrengst van deze belasting betaalt de gemeente algemene voorzieningen, zoals het onderhoud van straten, openbaar groen en pleinen.