Wat is precariobelasting?

Gemeenten heffen precariobelasting wanneer u voorwerpen onder, op of boven (openbare) gemeentegrond heeft. Degene die deze voorwerpen heeft, is belastingplichtig. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om terrassen (denk aan stoelen, tafels en banken), windschermen, parasols, zonneschermen, luifels, plantenbakken en standplaatsen. Ook voorwerpen als een namaakijsje of patatzak vallen hieronder.

Mag een gemeente over alle soorten voorwerpen precariobelasting heffen?

Nee. Als voorwerpen niet onder, op of boven (openbare) gemeentegrond zijn geplaatst, dan mag de gemeente hiervoor geen precariobelasting heffen. Een terras in uw eigen achtertuin is bijvoorbeeld niet belastingplichtig.

Welke gemeenten heffen precariobelasting?

De gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal heffen precariobelasting over de hierboven genoemde voorbeelden.

Wat zijn de tarieven voor precariobelasting?

Tarieven die de gemeenten hanteren kunt u terugvinden op Overheid.nl.

Wat doet de gemeente met de opbrengst van precariobelasting?

Uit de opbrengst van deze belasting betaalt de gemeente algemene voorzieningen, zoals het onderhoud van straten, openbaar groen en pleinen.