Wat is Bedrijveninvesteringszone (BIZ)?

Een BIZ is een bepaald gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. In dat gebied betaalt een ondernemer, samen met andere ondernemers, voor werkzaamheden die het gebied verbeteren. De werkzaamheden in de BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. Denk hierbij aan bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting en het voorkomen en bestrijden van criminaliteit door bijvoorbeeld camerabewaking.

Hoe kunt u een BIZ oprichten?

Voor het oprichten van een BIZ moet u, samen met andere ondernemers, een plan van oprichting indienen bij uw gemeente. In dit plan staat onder onder andere: 
  • Hoeveel ondernemers meedoen
  • De oprichting van een stichting of vereniging
  • Om welk bedrijfs- of winkelgebied het gaat
  • Wat u wilt verbeteren en hoeveel dat gaat kosten
  • De duur van de BIZ (maximaal 5 jaar)
  • De BIZ-bijdrage aan de gemeente
Gaat de gemeente akoord? Dan sluit u samen met de gemeente een overeenkomst af voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Let op: Het gaat om werkzaamheden die de gemeente zelf niet kan uitvoeren.
 

Wat is een draagvlakmeting?

Een draagvlakmeting meet of de BIZ op (voldoende) steun kan rekenen van andere ondernemers in het gebied. 
 
Hebben de ondernemers en de gemeente een overeenkomst voor de uitvoering van de werkzaamheden afgesloten? Dan kan de gemeenteraad een BIZ-verordening vaststellen. Let op: De BIZ-verordening kan pas in werking treden als de gemeenteraad instemt met de BIZ-verordening én als er een draagvlakmeting is gehouden.
 

Wat is de verplichte BIZ-bijdrage?

Ondernemers in de BIZ moeten een verplichte BIZ-bijdrage betalen en krijgen hiervoor een aanslag van GBTwente. De gemeente betaalt deze verplichte bijdrage terug als subsidie aan de stichting of verening. Met deze subsidie betaalt de BIZ de kosten van de werkzaamheden in het gebied.
 
De hoogte van uw verplichte BIZ-bijdrage is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw bedrijfs- of winkelpand (en of u eigenaar of gebruiker bent). U betaalt de bijdrage zolang de BIZ bestaat. Dat is maximaal 5 jaar en kan ook met maximaal 5 jaar worden verlengd.