Kunt u in uw gemeente in 2023 een tegemoetkoming medisch afval aanvragen?

Almelo*-**
Berkelland
Borne**
 • Ja, dit kunt u aanvragen via Mijn GBTwente
 • Tegemoetkoming ledigingen: 240liter grijs ná 8 ledigingen/ 140liter grijs ná 13 ledigingen/ 30liter rest ná 64 ledigingen/totaal 1920 liter.
Bronckhorst
Enschede**
 • Tegemoetkoming ledigingen: 12 ledigingen van 240liter grijs/ 13 ledigingen van 140liter grijs/ 96 ledigingen in de ondergrondse restafvalcontainer/totaal 1920 liter.
Haaksbergen
 • Nee, dit is niet mogelijk.
Hengelo**
Losser**
 • Ja, dit kunt u aanvragen via Mijn GBTwente
 • Tegemoetkoming ledigingen: 3 ledigingen van 240liter grijs/ 5 ledigingen van 140liter grijs/ 24 ledigingen van 30liter rest/totaal 720 liter.
Oldenzaal**
 • Ja, dit kunt u aanvragen via Mijn GBTwente
 • Tegemoetkoming ledigingen: 10 ledigingen van 240liter grijs/ 17 ledigingen van 140liter grijs/ 80 ledigingen van 30liter rest/totaal 2400 liter.
Twenterand
 • Nee, dit is niet mogelijk.

Wanneer komt u in aanmerking om extra afval aan te bieden?

*U heeft kinderen onder de 4 jaar

 • Tenminste het jongste thuiswonende kind is onder de 4 jaar
 • U kunt dit aantonen met een kopie of foto van zijn/haar identiteitsbewijs
 • Uw afvalpas wordt geschikt gemaakt om 2x per week te storten bij een ondergrondse container bij u in de buurt
 • Informatie over de locatie van ondergrondse containers is te vinden op de website van Twente Milieu
 • In de maand dat het jongste kind vier wordt, wordt de mogelijkheid tot het doen van extra stortingen automatisch gestopt

**U heeft een medische indicatie

 • U of één van de bewoners op uw woonadres heeft een chronische, medische indicatie waardoor u meer dan gemiddeld huishoudelijk afval produceert. Dit medisch afval is onvermijdelijk
 • U kunt de medische indicatie aantonen met een kopie of foto van een medische verklaring of door het overleggen van een kopie of foto van een pakbon van de hulpmiddelen
 • Als de medische indicatie niet meer van toepassing is, bent u verplicht hierover zelf informatie te verstrekken aan het GBTwente
 • Per huishouden kunt u maximaal één keer een tegemoetkoming aanvragen en ontvangen