Veelgestelde vragen over kwijtschelding

Vanaf 1 januari 2020 vraagt u altijd kwijtschelding aan bij de organisatie waarvan u de belastingaanslag krijgt. Voor de waterschapsbelasting vraagt u kwijtschelding aan bij het GBLT.

Waar vind ik informatie over kwijtschelding bij GBTwente?

Lees de speciale informatiefolder van GBTwente. Daarin staat eenvoudig uitgelegd wat kwijtschelding is, hoe u kwijtschelding aanvraagt en hoe GBTwente dat voor u afhandelt.

Ik heb in 2019 kwijtschelding gekregen, moet ik voor 2020 opnieuw kwijtschelding aanvragen?

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het zijn dat u opnieuw kwijtschelding moet aanvragen. U kunt op uw aanslagbiljet zien of we al rekening hebben gehouden met kwijtschelding. Staat er geen geautomatiseerde kwijtschelding op uw aanslag? Vraag dan opnieuw kwijtschelding aan.

Ik woon in Enschede en heb in 2020 alleen kwijtschelding gekregen voor de ledigingen van het restafval. Kan ik ook kwijtschelding aanvragen voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing?

Ja, als u op het aanslagbiljet al kwijtschelding heeft gekregen voor de ledigingen diftar (over 2019), kunt u mogelijk ook kwijtschelding krijgen voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing (over 2020). U kunt hiervoor een nieuwe aanvraag voor kwijtschelding indienen. Wij toetsen dan ook of u voor andere gemeentelijke belastingen kwijtschelding krijgt.

Ik heb vorig jaar wel kwijtschelding aangevraagd, maar niet gekregen. Is het nuttig om dit opnieuw te proberen?

Als uw financiële situatie overeenkomt met die van vorig jaar dan heeft het geen nut om kwijtschelding aan te vragen. Dit komt omdat de normen voor de toekenning van de kwijtschelding niet worden verruimd. GBTwente hanteert de 100 % norm. Voor de leeftijdscategorie jonger dan 21 jaar, gelden ook de normen vanaf 21 jaar en ouder.

Wat mag een auto waard zijn bij de beoordeling van een aanvraag kwijtschelding?

Als de waarde van uw auto hoger is dan 2.269,- euro, is geen kwijtschelding mogelijk (tenzij er een medische noodzaak is).

Ik heb een automatische incasso afgegeven. Kan ik nu nog wel kwijtschelding aanvragen?

Ja, dit kan nog steeds. Teveel betaalde bedragen (als u kwijtschelding krijgt) worden automatisch teruggestort op uw rekening.

Kan ik als zelfstandig ondernemer kwijtschelding aanvragen?      

Iedere zelfstandig ondernemer, ZZP-er, kan voor het privé gedeelte van de aanslag gemeentelijke belastingen kwijtschelding aanvragen.

Moet ik de aanslag wel betalen als ik kwijtschelding heb aangevraagd?   

U hoeft de aanslag niet te betalen totdat u per post een uitspraak van ons heeft ontvangen. Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, krijgt u geen uitstel van betaling. Teveel betaalde bedragen (als u kwijtschelding krijgt) worden dan automatisch teruggestort op uw rekening.

Hoe staat het met mijn aanvraag voor kwijtschelding? / Ik heb geen ontvangstbevestiging ontvangen. Wat nu?   

Binnen 2 weken krijgt u van ons per post een ontvangstbevestiging. Heeft u na 2 weken geen ontvangstbevestiging gekregen? Bel ons dan.

Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen 3 maanden per post een uitspraak van ons. Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen wij u om aanvullende bewijsstukken te sturen. In dat geval duurt het altijd langer dan 3 maanden voordat u een uitspraak van ons krijgt.

Waar kan ik kwijtschelding aanvragen?

Kwijtschelding vraagt u altijd aan bij de organisatie waarvan u de belastingaanslag krijgt. Voor de gemeentelijke belastingen vraagt u kwijtschelding aan bij GBTwente Voor de waterschapsbelasting vraagt u kwijtschelding aan bij GBLT. Het gaat hierbij niet om het jaar waarvoor u kwijtschelding aanvraagt, maar om het moment waarop u dit doet. 

Gemeentelijke belastingen
Waterschapsbelasting
GBTwente
Kwijtschelding
GBLT
Kwijtschelding
Kwijtscheldingsformulier?
Bel 053 - 481 88 75
Kwijtscheldingsformulier?
Bel 088 - 064 55 55