Help ons verbeteren

Veelgestelde vragen over kwijtschelding

Waar moet ik kwijtschelding aanvragen?

Vanaf 1 januari 2020 vraagt u altijd kwijtschelding aan bij de organisatie waarvan u de belastingaanslag krijgt. Voor de waterschapsbelasting vraagt u kwijtschelding aan bij GBLT in Zwolle. Voor gemeentelijke belastingen vraagt u kwijtschelding aan bij GBTwente in Hengelo.


Waar vind ik informatie over kwijtschelding bij GBTwente?

Ga naar Kwijtschelding aanvragen.

Ik heb in 2019 kwijtschelding gekregen, moet ik voor 2020 opnieuw kwijtschelding aanvragen?

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt op uw aanslag zien of er al rekening is gehouden met kwijtschelding. Staat er geen geautomatiseerde kwijtschelding op uw aanslag? Vraag dan opnieuw kwijtschelding aan. Voor de waterschapsbelasting vraagt u kwijtschelding aan bij GBLT in Zwolle. Voor gemeentelijke belastingen vraagt u kwijtschelding aan bij GBTwente in Hengelo.

Ik woon in Enschede en heb in 2020 alleen kwijtschelding gekregen voor de ledigingen van het restafval. Kan ik ook kwijtschelding aanvragen voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing?

Ja, als u op het aanslagbiljet al kwijtschelding heeft gekregen voor de ledigingen diftar (over 2019), kunt u mogelijk ook kwijtschelding krijgen voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing (over 2020). U kunt hiervoor een nieuwe aanvraag voor kwijtschelding indienen. Wij toetsen dan ook of u voor andere gemeentelijke belastingen kwijtschelding krijgt.

Ik heb vorig jaar wel kwijtschelding aangevraagd, maar niet gekregen. Is het nuttig om dit opnieuw te proberen?

Als uw financiële situatie overeenkomt met die van vorig jaar dan heeft het geen nut om kwijtschelding aan te vragen. Dit komt omdat de normen voor de toekenning van de kwijtschelding niet worden verruimd. GBTwente hanteert de 100 % norm. Voor de leeftijdscategorie jonger dan 21 jaar, gelden ook de normen vanaf 21 jaar en ouder. 

Wat mag een auto waard zijn bij de beoordeling van een aanvraag kwijtschelding?

Als de waarde van uw auto hoger is dan 2.269,- euro, is geen kwijtschelding mogelijk (tenzij er een medische noodzaak is). Bereken de dagwaarde van uw auto op de website van de ANWB. Hiervoor heeft het kenteken en de kilometerstand van uw auto nodig. Bij auto's ouder dan 15 jaar toont de ANWB geen dagwaarde. U kunt dan 1.500,- euro invullen bij de dagwaarde.

Ik heb een automatische incasso afgegeven. Kan ik nu nog wel kwijtschelding aanvragen?

Ja, dit kan nog steeds. Teveel betaalde bedragen (als u kwijtschelding krijgt) worden automatisch teruggestort op uw rekening.

Kan ik als zelfstandig ondernemer kwijtschelding aanvragen?      

Iedere zelfstandig ondernemer, ZZP-er, kan voor het privé gedeelte van de aanslag gemeentelijke belastingen kwijtschelding aanvragen. Hiervoor hebben wij bij uw aanvraag een kopie van uw laatste jaarrekening nodig.

Moet ik de aanslag wel betalen als ik kwijtschelding heb aangevraagd?   

U hoeft de aanslag niet te betalen totdat u van ons een uitspraak heeft ontvangen. Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, krijgt u geen uitstel van betaling. Te veel betaalde bedragen (als u kwijtschelding krijgt) worden dan automatisch teruggestort op uw rekening.

Hoe staat het met mijn aanvraag voor kwijtschelding? / Ik heb geen ontvangstbevestiging ontvangen. Wat nu?   

Als u kwijtschelding aanvraagt via ons digitaal loket Mijn GBTwente krijgt u (als uw mailadres bij ons bekend is) automatisch een ontvangstbevestiging. Hierop staat een zaaknummer. Heeft u aanvullende vragen naar aanleiding van uw aanvraag tot kwijtschelding, zorg dan dat u het zaaknummerbij de hand heeft.

Waar kan ik kwijtschelding aanvragen?

Kwijtschelding vraagt u altijd aan bij de organisatie waarvan u de belastingaanslag krijgt. Voor de gemeentelijke belastingen vraagt u kwijtschelding aan bij GBTwente Voor de waterschapsbelasting vraagt u kwijtschelding aan bij GBLT. Het gaat hierbij niet om het jaar waarvoor u kwijtschelding aanvraagt, maar om het moment waarop u dit doet. Welke vragen u moet beantwoorden en welke bewijsstukken u nodig heeft vindt u op de pagina Kwijtschelding aanragen