Veelgestelde vragen over kwijtschelding

Waar vindt u informatie over kwijtschelding bij GBTwente?

Klik hier om naar de pagina Kwijtschelding aanvragen te gaan.

U heeft vorig jaar wel kwijtschelding aangevraagd, maar niet gekregen. Is het nuttig om dit opnieuw te proberen?

Als uw financiële situatie overeenkomt met die van vorig jaar dan heeft het geen nut om kwijtschelding aan te vragen. Dit komt omdat de normen voor de toekening van de kwijtschelding niet worden verruimd. GBTwente hanteert de 100 % norm. Voor de leeftijdscategorie jonger dan 21 jaar, gelden ook de normen vanaf 21 jaar en ouder. 

Wat mag een auto waard zijn bij de beoordeling van een aanvraag kwijtschelding?

Als de waarde van uw auto hoger is dan 3.350,- euro, is geen kwijtschelding mogelijk (tenzij er een medische noodzaak is). Bereken de dagwaarde van uw auto op de website van de ANWB. Hiervoor heeft het kenteken en de kilometerstand van uw auto nodig. Bij auto's ouder dan 15 jaar toont de ANWB geen dagwaarde. U kunt dan 1.500,- euro invullen bij de dagwaarde.

U heeft een automatische incasso afgegeven. Kunt u nu nog wel kwijtschelding aanvragen?

Ja, dit kan nog steeds. Teveel betaalde bedragen (als u kwijtschelding krijgt) worden automatisch teruggestort op uw rekening.

Waarom moet u toch nog een bedrag betalen, terwijl u maximale kwijtschelding hebt gekregen?

U kunt niet voor alle belastingen kwijtschelding aanvragen. Daarom moet u soms toch een bedrag betalen, terwijl u maximale kwijtschelding hebt gekregen. Per gemeente is bepaald voor welke belastingen u kwijtschelding kunt aanvragen. Wilt u weten hoe dit zit in uw gemeente? Bekijk dan de tabel op onze pagina Kwijtschelding aanvragen.

Kunt u als zelfstandig ondernemer kwijtschelding aanvragen?      

Iedere zelfstandig ondernemer, ZZP-er, kan voor het privé gedeelte van de aanslag gemeentelijke belastingen kwijtschelding aanvragen. Hiervoor hebben wij bij uw aanvraag een inkomensverklaring nodig die is vastgesteld door de Belastingdienst.

Moet u de aanslag wel betalen als u kwijtschelding heeft aangevraagd?   

U hoeft de aanslag niet te betalen totdat u van ons een uitspraak heeft ontvangen. Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, krijgt u geen uitstel van betaling. Te veel betaalde bedragen (als u kwijtschelding krijgt) worden dan automatisch teruggestort op uw rekening.

Hoe staat het met uw aanvraag voor kwijtschelding? U heeft geen ontvangstbevestiging ontvangen. Wat nu?   

Als u kwijtschelding aanvraagt via ons digitaal loket Mijn GBTwente krijgt u (als uw mailadres bij ons bekend is) automatisch een ontvangstbevestiging. Hierop staat een zaaknummer. Heeft u aanvullende vragen naar aanleiding van uw aanvraag tot kwijtschelding, zorg dan dat u het zaaknummerbij de hand heeft.

Waar moet u kwijtschelding aanvragen?

Vanaf 1 januari 2020 vraagt u altijd kwijtschelding aan bij de organisatie waarvan u de belastingaanslag krijgt. Voor gemeentelijke belastingen vraagt u kwijtschelding aan bij GBTwente. Voor de waterschapsbelasting vraagt u kwijtschelding aan bij GBLT in Zwolle. 

U heeft in 2023 kwijtschelding gekregen, moet u voor 2024 opnieuw kwijtschelding aanvragen?

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt op uw aanslag zien of er al rekening is gehouden met kwijtschelding. Staat er geen geautomatiseerde kwijtschelding op uw aanslag? Vraag dan opnieuw kwijtschelding aan.

Waar kunt u kwijtschelding aanvragen?

Kwijtschelding vraagt u altijd aan bij de organisatie waarvan u de belastingaanslag krijgt. Voor de gemeentelijke belastingen vraagt u kwijtschelding aan bij GBTwente Voor de waterschapsbelasting vraagt u kwijtschelding aan bij GBLT. Het gaat hierbij niet om het jaar waarvoor u kwijtschelding aanvraagt, maar om het moment waarop u dit doet. Welke vragen u moet beantwoorden en welke bewijsstukken u nodig heeft vindt u op de pagina Kwijtschelding aanvragen

U wilt in beroep tegen uw uitspraak kwijtschelding. Wat moet u doen?

Laat ons dit schriftelijk weten. Dit kan via de mail of in een brief. Wij noemen dit een beroepsschrift. Schrijf duidelijk op waarom u het niet eens bent met de uitspraak. In de uitspraak leest u waar u de mail of brief naartoe kunt sturen.

Heeft de energietoeslag gevolgen voor het aanvragen van kwijtschelding?

Nee. Wij houden rekening met de energietoeslag. Dit betekent dat dit geen invloed heeft op de aanvraag kwijtschelding. De energietoeslag telt niet als vermogen mee bij het banksaldo.

Heeft u energietoeslag ontvangen en wilt u kwijtschelding aanvragen?

Wij vragen u dan in Mijn GBTwente het bankafschrift toe te voegen waarop zichtbaar is dat de energietoeslag is gestort. Op deze manier weten wij welk deel van het bedrag op uw rekening het vermogen is en welk deel energietoeslag is.

Heeft u energietoeslag ontvangen, maar is uw aanvraag kwijtschelding afgewezen op de hoogte van uw banksaldo (vemogen)?  

Het kan voorkomen dat een aanvraag is afgewezen op vermogen, maar er in uw banksaldo een betaling zit van de energietoeslag. Als dat zo is komen we graag in contact met u. U kunt dan telefonisch contact met ons opnemen.