Kwijtschelding aanvragen

Wat is kwijtschelding?

Onder bepaalde voorwaarden hoeft u geen of minder belasting te betalen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen rond bijstandsniveau ligt. De Rijksoverheid heeft daarvoor normen opgesteld. GBTwente hanteert de 100 % norm. Voor de leeftijdscategorie jonger dan 21 jaar, gelden ook de normen vanaf 21 jaar en ouder.
 

Wanneer vraag ik kwijtschelding aan?

Heeft u een aanslag waterschapslasten ontvangen van het GBLT en wilt hiervoor kwijtschelding aanvragen? Wacht dan met aanvragen tot u ook de aanslag gemeentelijke belastingen van GBTwente heeft gekregen. U hoeft dan maar 1 keer een aanvraag in te dienen. Vanaf 1 maart 2019 doet u dat snel en gemakkelijk in ons digitale loket Mijn GBTwente

Wanneer krijg ik kwijtschelding?

Als u minder inkomen en bezittingen heeft dan de norm. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken wij niet alleen naar inkomen. Wij houden ook rekening met uitgaven voor huur en ziektekostenpremies. Ook wordt gekeken of u vermogen, een auto en of een eigen woning heeft. Dit noemen we bezittingen.

Hoe krijg ik kwijtschelding?

U kunt kwijtschelding aanvragen via Mijn GBTwente. Hiervoor moet u bewijsstukken meesturen. Zorg ervoor dat u de benodigde bijlagen alvast (digitaal) verzamelt. De meest voorkomende bijlagen zijn:
  • Laatste afschrift(en) van bank- en/of spaarrekening(en) met saldi
  • Kentekenbewijs auto deel 1 en 2 (met bouwjaar van de auto)
  • Inkomstenspecificaties 2019 (uitkering en/of salaris)
  • Specificatie van woningbouwvereniging met rekenhuur (periode 31-07-2019 / 01-07-2020)
  • Toewijzing huur- en zorgtoeslag 2019 Belastingdienst/Toeslagen       
  • Maandpremie ziektekostenverzekering 2019 (bankafschrift)
 

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 3 maanden per post een uitspraak van ons. Als de aanvraag niet compleet is, vragen wij per post aanvullende bewijsstukken bij u op. Het duurt in dat geval altijd langer dan 3 maanden voordat u een uitspraak van ons krijgt.
 

Wat is een uitspraak?

Dat is een brief waarin vermeld staat of u kwijtschelding krijgt of niet.

Ja, ik wil kwijtschelding aanvragen.

Wat als er geautomatiseerde kwijtschelding op mijn aanslag staat?

U hoeft geen kwijtschelding aan te vragen.
 

Wat als ik vorig jaar automatische kwijtschelding had en nu niet?

Vraag opnieuw kwijtschelding aan.
 

Ook goed om te weten over kwijtschelding:

  • Als u kwijtschelding aanvraagt voor gemeentelijke belastingen bij GBTwente doet u dat automatisch ook voor uw waterschapsbelasting bij het GBLT. Dit geldt niet voor Berkelland en Bronckhorst.
  • U krijgt niet alleen van ons, maar ook van het GBLT een uitspraak op uw aanvraag. U krijgt er dus twee.
  • Bij veel gemeenten kunt u om hulp vragen bij het invullen van formulieren. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente.

Waarvoor kan ik kwijtschelding aanvragen?

Almelo
Berkelland
Borne
Bronckhorst
Enschede
Haaksbergen
Hengelo
Losser
Oldenzaal
Twenterand
Afvalstoffenheffing
     Vast tarief
     Variabel tarief
Ja
Ja
-
Ja
Ja
-
Ja
Ja
-
Ja
Ja
max. €93,39
Ja
Ja
max. €62,10
Ja
Ja
-
Ja
Ja
-
Ja
Ja
max. €28,20
Ja
Ja
max. €64,60
Ja
Ja
max. €65,00
Hondenbelasting
Ja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Huwelijksvoltrekking leges
-
-
-
-
Ja
-
-
-
-
-
Onderhoudsrecht begraafplaatsen
-
-
-
-
-
-
Ja
-
-
-
Onroerende zaakbelasting (OZB)
Ja
Ja
Ja
-
Ja
Ja
Ja
Ja
-
Ja
Rioolheffing
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-
Ja
Ja
Waterschapsbelastingen
Ja
aanvraag
indienen
bij GBLT
Ja
aanvraag
indienen
bij GBLT
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja