Help ons verbeteren

Kwijtschelding aanvragen

Wat is kwijtschelding?

Onder bepaalde voorwaarden hoeft u geen of minder belasting te betalen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen rond bijstandsniveau ligt. De Rijksoverheid heeft daarvoor normen opgesteld. GBTwente hanteert de 100 % norm. Voor de leeftijdscategorie jonger dan 21 jaar, gelden ook de normen vanaf 21 jaar en ouder.
 

Wanneer krijg ik kwijtschelding?

Als u minder inkomen en bezittingen heeft dan de norm. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken wij niet alleen naar inkomen. Wij houden ook rekening met uitgaven voor huur en ziektekostenpremies. Ook wordt gekeken of u vermogen, een auto en of een eigen woning heeft. Dit noemen we bezittingen.

Hoe vraag ik makkelijk kwijtschelding aan?

Ga naar ons digitaal loket Mijn GBTwente en beantwoord een paar korte vragen. Login met de DigiD van degene op wiens naam de aanslag staat. Zorg dat u bewijsstukken digitaal klaar heeft staan.  Kies voor kwijtschelding aanvragen. Geef toestemming voor automatische toetsing van uw gegevens. Voordeel voor u is dat u bij de aanvraag minder bewijsstukken hoeft aan te leveren en dat u misschien volgend jaar niet opnieuw kwijtschelding hoeft aan te vragen. Komt u volgens de toetsing niet in aanmerking óf is de toets niet volledig? Dan vragen wij u om extra gegevens aan te leveren.

Welke vragen moet ik beantwoorden?

U moet zes vragen beantwoorden met ja of nee en soms een open vraag invullen:
 1. Bezit u een auto?
 2. Bezit u een woning?
 3. Bent u een ondernemer?
 4. Ontvangt of betaalt u alimentatie?
 5. Bent u student?
 6. Hoeveel bank- en/of spaarrekening(en) heeft u?

Welke bewijsstukken heb ik nodig?

Zorg dat u bewijsstukken vooraf (digitaal) ter beschikking heeft. U kunt de bewijsstukken als foto's (JPG of PNG) of als PDF uploaden. We hebben (een kopie van) de volgende bewijsstukken van u nodig:
 
Als u een auto bezit:
 • eigendomsbewijs van uw auto (kentekenbewijs deel I en II en/of voor- en achterzijde van uw kentekenpasje)
 • kopie invalidenparkeerkaart (indien van toepassing)‚Äč of verklaring van uw arts
Als de waarde van uw auto hoger is dan 2.269,- euro, is geen kwijtschelding mogelijk (tenzij er een medische noodzaak is). Bereken de dagwaarde van uw auto op de website van de ANWB. Hiervoor heeft het kenteken en de kilometerstand van uw auto nodig. Bij auto's ouder dan 15 jaar toont de ANWB geen dagwaarde. U kunt dan 1.500,- euro invullen bij de dagwaarde.
 

Als u een woning bezit:

 • het jaaroverzicht met de openstaande hypotheekschuld en betaalde rente (over het afgelopen jaar)
Als u ondernemer bent:
 • een afschrift van de laatste jaarrekening
Als u alimentatie ontvangt of betaalt:
 • bankafschrift waarop u alimentatie ontvangt/betaalt voor partner en/of kinderen
Als u student bent:
 • bewijsstuk van DUO over studiefinanciering en/of aanvullende studielening.
Als u 1 of meerdere bank- en of spaarrekeningen heeft:
 • het laatste afschrift van elke bank- en/of spaarrekening(en) waarop het meest actuele saldo zichtbaar is.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 3 maanden per post een uitspraak van ons. Als de aanvraag niet compleet is, vragen wij per post aanvullende bewijsstukken bij u op. Het duurt in dat geval altijd langer dan 3 maanden voordat u een uitspraak van ons krijgt.
 

Wat is een uitspraak?

Dat is een brief waarin vermeld staat of u kwijtschelding krijgt of niet.

Ja, ik wil kwijtschelding aanvragen.

Wat als er geautomatiseerde kwijtschelding op mijn aanslag staat?

U hoeft geen kwijtschelding aan te vragen.
 

Wat als ik vorig jaar automatische kwijtschelding had en nu niet?

Vraag opnieuw kwijtschelding aan.
 

Ook goed om te weten over kwijtschelding:

Vanaf 1 januari 2020 vraagt u altijd kwijtschelding aan bij de organisatie waarvan u de belastingaanslag krijgt. Voor de waterschapsbelasting vraagt u kwijtschelding aan bij het GBLT.

Bij veel gemeenten kunt u om hulp vragen bij het invullen van formulieren. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente.

U kunt géén kwijtschelding meer aanvragen voor belastingaanslagen die al betaald zijn. Uw verzoek tot kwijtschelding moet ontvangen zijn binnen drie maanden nadat de (laatste) betaling op de belastingaanslag is geweest. Heeft u hier toch nog vragen over neem dan contact met ons op.

Waarvoor kan ik kwijtschelding aanvragen?

Almelo
Berkelland
Borne
Bronckhorst
Enschede
Haaksbergen
Hengelo
Losser
Oldenzaal
Twenterand
Afvalstoffenheffing
     Vast tarief
     Variabel tarief
Ja
Ja
-
Ja
Ja
-
Ja
Ja
-
Ja
Ja
max. €93,39
Ja
Ja
max. €67,68
Ja
Ja
-
Ja
Ja
-
Ja
Ja
max. €28,20
Ja
Ja
max. €64,60
Ja
Ja
max. €65,00
Hondenbelasting
Ja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Huwelijksvoltrekking leges
-
-
-
-
Ja
-
-
-
-
-
Onderhoudsrecht begraafplaatsen
-
-
-
-
-
-
Ja
-
-
-
Onroerende zaakbelasting (OZB)
Ja
Ja
Ja
-
Ja
Ja
Ja
Ja
-
Ja
Rioolheffing
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-
Ja
Ja
Waterschapsbelastingen
aanvraag
indienen
bij GBLT
aanvraag
indienen
bij GBLT
aanvraag
indienen
bij GBLT
aanvraag
indienen
bij GBLT
aanvraag
indienen
bij GBLT
aanvraag
indienen
bij GBLT
aanvraag
indienen
bij GBLT
aanvraag
indienen
bij GBLT
aanvraag
indienen
bij GBLT
aanvraag
indienen
bij GBLT