Privacyregeling (webversie)

GBTwente wil goede dienstverlening bieden en haar publieke taken uitvoeren met respect voor uw privacy. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de privacy wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Persoonsgegevens (de AVG). Dit is een Europese verordening waarin is geregeld hoe we met persoonsgegevens om moeten gaan.

Welke persoonsgegevens verwerkt GBTwente?

Ten behoeve van het uitvoeren van haar taken, verwerkt GBTwente de gegevens van (belastingplichtige/-schuldige) inwoners, ondernemers en forensen.

Welke gegevens wij van u vastleggen kunt u vinden in het verwerkingenregister. Daar wordt ondermeer vastgelegd wat het doel is van een verwerking (de grondslag) en welke persoonsgegevens wij daarvoor verwerken. Het verwerkingenregister vindt u hier.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

GBTwente beveiligt uw persoonsgegevens goed. Zo zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Hierbij houden wij ons aan de landelijke richtlijnen. Jaarlijks worden medewerkers getraind op het gebied van informatiebeveiliging en van de AVG  

Toch kan het gebeuren dat er inbreuk wordt gemaakt op onze beveiliging – bijvoorbeeld door een hack – waardoor persoonsgegevens in verkeerde handen komen. Dit heet een datalek. Ontdekken wij een datalek, dan ondernemen wij direct actie. Meer informatie over datalekken, en hoe u eventueel een datalek kunt melden, vindt u hier.

Toezicht op GBTwente

GBTwente heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld die toezicht houdt op het verwerken van persoonsgegevens. Ook informeert en adviseert de FG de organisatie over hun verplichtingen. Meer informatie over de FG vindt u hier.

Wat zijn uw privacyrechten?

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens kunt controleren. Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u deze kunt uitoefenen, vindt u hier.

Gebruikt GBTwente ook cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. GBTwente gebruikt alleen één functionele cookie. Deze cookie is noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Daarnaast gebruikt GBTwente één analytic cookie waarmee anoniem uw surfgedrag en voorkeuren worden bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Functionele en analytic cookies mogen geplaatst worden, daarvoor hoeven we geen toestemming te vragen.

Tracking cookies kunnen worden gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te volgen met als doel om gericht online te adverteren. Daarvoor moet wel vooraf toestemming worden gevraagd. GBTwente maakt géén gebruik van tracking cookies.

Vragen/ Klachten

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe GBTwente omgaat met uw privacy? Of heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? U kunt dit melden bij onze Functionaris Gegevensbescherming via ([email protected]).

Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op deze website[1] kunt u ook veel aanvullende informatie vinden over de AVG

Privacybeleid en -reglement

Het volledige privacybeleid en -reglement van GBTwente kunt u hier vinden.