Help ons verbeteren

Veelgestelde vragen over WOZ-waarde 

(Waardering Onroerende Zaken)

Ik heb een woning gekocht. Hoe kom ik aan een WOZ-beschikking?

De WOZ-beschikking staat vermeld op uw aanslag. De WOZ-beschikking is gericht aan de persoon die op 1 januari bij het Kadaster geregistreerd staat als eigenaar. Als de woning in de loop van het jaar van eigenaar verandert, dan krijgt de nieuwe eigenaar automatisch een WOZ-beschikking toegestuurd. Op basis hiervan kunt u bezwaar indienen.

Wat is een huurdersbeschikking?

Een huurdersbeschikking is een WOZ-waarde die elke huurder van een woning ontvangt. De WOZ-waarde telt mee in het puntensysteem bij de berekening van de huurprijs. Dit betreft met name sociale huurwoningen. Een verlaging van de WOZ-waarde heeft in de meeste gevallen geen invloed op de feitelijke huurprijs. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de WOz-waarde en de invloed hiervan op de feitelijke huurprijs. 

Wat is de waardepeildatum?

GBTwente stelt de WOZ-waarde vast naar het prijspeil oftewel het verkoopniveau op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. De WOZ-waarde voor belastingjaar 2019 heeft dus 1 januari 2018 als waardepeildatum.

Wat is een toestandsdatum?

Als er tussen de waardepeildatum en het begin van bijbehorend belastingjaar wijzigingen zijn geweest aan de onroerende zaak, zoals bouw, verbouw, wijziging van bestemming of afbraak, wordt de waarde vastgesteld naar de staat waarin de onroerende zaak zich bevindt bij het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Dan spreken we van de toestandsdatum in plaats van de waardepeildatum.

Wie mag de WOZ-waarde weten?

Alleen de personen die belasting betalen over een bepaalde onroerende zaak hebben belang bij het weten van de WOZ-waarde en het inzien van het taxatieverslag. Eigenaren van woningen hebben daarnaast (een gerechtvaardigd) belang bij het weten van de WOZ-waarde van een aantal vergelijkbare objecten (woningen). Voor niet-woningen worden in het taxatieverslag geen vergelijkbare objecten weergegeven, dit in verband met concurrentie gevoelige gegevens.

Waarom staan er twee verschillende WOZ-waarden op mijn aanslag?

Er is sprake van één object met een woning en niet-woninggedeelte. Voor de aanslag onroerende zaakbelasting (OZB) wordt de totale WOZ-waarde gebruikt. De aanslag onroerende zaakbelastingen gebruik heeft betrekking op de WOZ-waarde van het niet-woning gedeelte, oftewel het bedrijfsgedeelte. De aanslag onroerende zaakbelasting (OZB) voor het woninggedeelte wordt niet opgelegd.

Ik ben ook (mede)eigenaar. Waarom kan ik de voorlopige WOZ-waarde niet inzien?

GBTwente kan de aanslag maar op één naam stellen. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige. Dit volgens de beleidslijn van GBTwente. Alleen dezelfde persoon als de ontvanger van dit aanslagbiljet kan ook de voorlopige WOZ-waarde inzien.

Zorgen zonnepanelen en andere duurzame maatregelen voor een hogere WOZ-waarde?

De WOZ-waarde wordt bepaald op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (hierna: Wet WOZ). Hierbij baseert een gemeente zich op marktgegevens van verkochte woningen en bedrijfspanden. Tot de onroerende zaak (zoals een woning) horen ook duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen, een zonneboiler en warmtepomp. Het is geen keuze voor GBTwente om deze maatregelen wel of niet in de waarde te betrekken, dit gebeurt altijd. In hoeverre de aanwezigheid ervan van invloed is op de waarde, moet nog blijken uit de beschikbare marktinformatie. Uit de permanente marktanalyse is tot nu toe niet gebleken dat de aanwezigheid van dit soort duurzaamheidsmaatregelen van invloed is op de verkoopwaarde.