Veelgestelde vragen over WOZ-waarde 

(Waardering Onroerende Zaken)

U heeft nog geen aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde ontvangen. Wanneer kunt u deze verwachten?

In februari versturen wij de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-waarde. Heeft u nog geen beschikking en aanslag ontvangen, dan komt deze nog. 

GBTwente wil voor woningen en bedrijfspanden zo goed mogelijk de WOZ-waarde bepalen. Daarom worden woningen met een extreme daling of stijging van de WOZ-waarde extra gecontroleerd. Als dit voor uw woning of bedrijfspand geldt, dan ontvangt u misschien de aanslag later. Ook is dan de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand bekend. 

Heeft u voor de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand bezwaar gemaakt of een bouwvergunning aangevraagd en nog geen aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde ontvangen?

Er is meer onderzoek nodig om de WOZ-waarde te kunnen bepalen. Hierbij zorgen we er ook voor dat verschillen tussen WOZ-waarden tussen vergelijkbare woningen en bedrijfspanden blijft kloppen. Het kan dus zijn dat de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand nog niet bekend is, omdat er voor vergelijkbare woningen of bedrijfspanden bezwaar is gemaakt of een bouwvergunning is aangevraagd. Daarom heeft u nog geen aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen en is de WOZ-waarde nog niet bekend. 

U heeft een woning gekocht. Hoe komt u aan een WOZ-beschikking?

De WOZ-beschikking staat vermeld op uw aanslag. De WOZ-beschikking is gericht aan de persoon die op 1 januari bij het Kadaster geregistreerd staat als eigenaar. Als de woning in de loop van het jaar van eigenaar verandert, dan krijgt de nieuwe eigenaar automatisch een WOZ-beschikking toegestuurd. 

Ik heb vorig jaar bezwaar gemaakt en nu is mijn WOZ waarde voor dit jaar weer gestegen?

Ieder jaar opnieuw wordt de WOZ-waarde bepaald met verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Hierdoor worden de ontwikkelingen op de woningenmarkt gevolgd. Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de WOZ-waarde van vorig jaar, betekent dit niet dat de WOZ-waarde van dit jaar gelijk is gebleven. De invloeden van de woningenmarkt worden meegenomen in de bepaling van de WOZ-waarde.

 

Wat is de waardepeildatum?

GBTwente stelt de WOZ-waarde vast naar het verkoopniveau op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. De WOZ-waarde voor belastingjaar 2024 heeft dus 1 januari 2023 als waardepeildatum.

Wat is een toestandsdatum?

Tussen de waardepeildatum en het begin van bijbehorend belastingjaar kunnen er wijzigingen zijn geweest aan een woning of pand zoals bouw, verbouw, wijziging van bestemming of afbraak. Als dit zo is dan wordt de WOZ-waarde vastgesteld naar de staat waarin de woning of het pand zich bevindt bij het begin van het kalenderjaar waarvoor de WOZ-waarde wordt vastgesteld. Dan spreken we van de toestandsdatum in plaats van de waardepeildatum.

Wie mag de WOZ-waarde weten?

WOZ-waarden van woningen zijn openbare gegevens. Alleen de personen die belasting betalen over een bepaalde onroerende zaak hebben belang bij het weten van de WOZ-waarde en het bekijken van het taxatieverslag. Eigenaren van woningen hebben daarnaast (een gerechtvaardigd) belang bij het weten van de WOZ-waarde van een aantal vergelijkbare objecten (woningen). Zij kunnen deze opvragen bij het WOZ-waardeloket. Voor niet-woningen worden in het taxatieverslag geen vergelijkbare objecten weergegeven, dit in verband met concurrentie gevoelige gegevens.

Waarom staan er twee verschillende WOZ-waarden op uw aanslag?

Er is sprake van één object met een woning en niet-woninggedeelte. Voor de aanslag onroerende zaakbelasting (OZB) wordt de totale WOZ-waarde gebruikt. De aanslag onroerende zaakbelastingen gebruik heeft betrekking op de WOZ-waarde van het niet-woning gedeelte, oftewel het bedrijfsgedeelte. De aanslag onroerende zaakbelasting (OZB) voor het woninggedeelte wordt niet opgelegd.

U bent (mede)eigenaar. Waarom kunt u de voorlopige WOZ-waarde niet inzien?

GBTwente kan de aanslag maar op één naam stellen. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige. Dit volgens de beleidslijn van GBTwente. Alleen dezelfde persoon als de ontvanger van dit aanslagbiljet kan ook de voorlopige WOZ-waarde inzien.

Zorgen zonnepanelen voor een hogere WOZ-waarde?

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde worden zonnepanelen niet meegenomen in de waardering. Uit verkoopcijfers blijkt nog niet dat voor woningen mét zonnepanelen meer wordt betaald, dan voor woningen zonder zonnepanelen. Als bekend is dat een woning zonnepanelen heeft registreren wij dit in ons systeem. Op dit moment wordt hier nog geen waarde aan gegeven. Blijkt in de toekomst dat zonnepanelen invloed hebben op de waarde van een woning? Dan houden wij daar rekening mee.