Veelgestelde vragen over verhuizen

U gaat verhuizen. Wat gebeurt er met uw aanslag?

Als u gaat verhuizen, moet u zich inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist, moet u dit aangeven bij uw gemeente. En als u naar het buitenland verhuist, moet u zich laten uitschrijven bij de gemeente. De gemeente past uw gegevens aan en geeft dit door aan GBTwente. U hoeft dit niet zelf door te geven aan GBTwente. Als uw verhuizing aanleiding geeft tot vermindering van de aanslag ontvangt u automatisch bericht.

U bent verhuisd maar op uw aanslag staat uw oude adres. Moet u betalen?

Als u na 1 januari verhuisd bent dan krijgt u een aanslag voor uw oude adres. Bent u verhuisd binnen dezelfde gemeente dan krijgt u geen nieuwe aanslag. Uw aanslag van uw oude adres verhuist mee naar uw nieuwe adres. De bedragen voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn op alle adressen binnen dezelfde gemeente hetzelfde.

Bij een eigen woning moet u de onroerende zaakbelastingen en evt. de rioolheffing eigenaar wel betalen. Deze kosten zijn verrekend bij de notaris. Bent u bij iemand in gaan wonen die al een aanslag heeft gehad dan krijgt u een vermindering van de aanslag op uw eigen naam. Bent u buiten de huidige gemeente gaan wonen? Dan ontvangt u voor uw oude adres automatisch een vermindering. Deze vermindering ontvangt u 6 weken na uw verhuizing. Voor uw nieuwe adres krijgt u een nieuwe aanslag.

U heeft uw woning verkocht. Wat gebeurt er met uw aanslag?

De situatie op 1 januari van het betreffende belastingjaar is bepalend, het is een tijdstipbelasting en is van toepassing voor het gehele jaar. De belasting voor de eigenaar, zoals de aanslag onroerende zaakbelasting (OZB), wordt bij de verkoop van een woning niet verminderd. Vaak zorgt de notaris ervoor dat deze belastingen worden verrekend met de nieuwe eigenaar. Dit kunt u nakijken in de akte van transport.

Ook als u uw woning verkoopt, moet u zich bij uw verhuizing inschrijven op uw nieuwe adres. Zo lang u ingeschreven staat op het oude adres, zal GBTwente belastingen voor het gebruik  (zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing) bij u in rekening blijven brengen.

Wanneer u gebruik maakt van automatisch betalen wordt uw nieuwe situatie verrekend in de resterende termijnbedragen.

U bent verhuisd. Waarom incasseert GBTwente nog geld van uw rekening?

De aanslag onroerendezaakbelastingen blijft voor het hele jaar geldig als u op 1 januari eigenaar bent. Dit is tevens van toepassing op de rioolheffing eigenaar. Van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing (gebruiker) krijgt u uitsluitend ontheffing voor dat deel van het jaar dat u niet meer op een adres woont waarvoor door u gebruikers belasting betaald moet worden. Dit is  mogelijk door verhuizing naar buiten de gemeente of naar een woning binnen dezelfde gemeente waarvoor al reeds gebruikers belasting wordt betaald. U krijgt een brief waarin staat wat er na die ontheffing nog betaald moet worden.

Het gebruikersdeel van onroerende zaakbelastingen (OZB) voor niet-woningen betaalt u voor het hele jaar als u op 1 januari nog gebruiker bent. Er is geen mogelijkheid voor ontheffing.

Ons systeem verdeelt voor de automatische incasso het openstaande bedrag in gelijke delen over het aantal betaaltermijnen dat nog over is. Wordt het openstaande bedrag lager, dan wordt het maandbedrag lager. De 10 betalingstermijnen worden dus altijd helemaal volgemaakt, tenzij u tussentijds het totale restbedrag met een eigen bankoverschrijving overmaakt.
 

U bent verhuisd buiten de (oude) gemeente. Waarom krijgt u toch een gebruiker aanslag?

Bent u na 1 januari verhuisd buiten de gemeente? U krijgt in dat geval ontheffing van de afvalstoffenheffing en de gebruikersaanslag rioolheffing voor dat deel van het jaar dat u niet meer op dat adres woont. U krijgt daarvan ons binnen twee maanden na de verhuisdatum een brief hierover. Voorwaarde is wel dat u zich inschrijft op uw nieuwe woonadres. Heeft u twee maanden na uw verhuizing nog geen bericht ontvangen dan kunt u een verzoek om ontheffing indienen.