Veelgestelde vragen over de toeslagenaffaire

Heeft u op of voor 31 december 2021 wel een brief van de Belastingdienst gehad, maar nog geen brief van GBTwente ontvangen?

Neem dan gerust contact met ons op. Klik hier voor onze webpagina over de toeslagenaffaire. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij GBTwente. Hier vindt u ook de contactgegevens van onze collega’s en wanneer zij beschikbaar zijn.

Heeft u na 1 januari 2021 betaald voor een belastingaanslag van 2020 of eerder?

In veel gevallen storten wij het betaalde bedrag terug op uw rekening. Of dit voor uw betaling geldt ziet u in de beslisboom kwijtschelding, deze vindt u op onze pagina over de toeslagenaffaire. Geldt dit voor uw betaling? Dan ontvangt u hierover van ons een brief.

Heeft u een belastingaanslag van ons gekregen over het jaar 2021?

De kwijtschelding gaat over het belastingjaar 2020 en eerder. De belastingaanslag over het jaar 2021 moet u dus wel betalen. Klik hier voor meer informatie over betalen. Heeft u moeite met betalen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor welke aanslagen krijgt u wel kwijtschelding?

U krijgt kwijtschelding voor alle soorten aanslagen die voldoen aan de criteria voor de kwijtschelding. Dit zijn:

  • Alle soorten aanslagen tot en met belastingjaar 2020 waarvoor op 31 december 2020 nog een bedrag openstond
  • Alle soorten aanslagen die betrekking hebben op het jaar 2020 maar in 2021 zijn opgelegd

Voor welke aanslagen krijgt u geen kwijtschelding?

Niet alle aanslagen gemeentelijke belastingen van uw gemeente komen in aanmerking voor kwijtschelding. Aanslagen die niet in aanmerking komen voor kwijtschelding zijn:

  • Belastingaanslagen over het jaar 2021
  • Alle aanslagen die u voor 31 december 2020 heeft betaald

Voor alle gedupeerde ouders is door het kabinet met de publieke schuldeisers (zoals gemeenten) afgesproken dat zij tijdelijk stoppen met het opeisen van geld of goederen die zij van u tegoed hebben (op de pauzeknop drukken). Deze pauzeknop wordt ook wel het wettelijk moratorium genoemd. Dit is een wettelijk ingestelde afkoelingsperiode van één jaar. Het doel van het moratorium is om gedupeerde ouders rust en tijd te geven om hun schulden, als gevolg van de toeslagenaffaire en na de hersteloperatie toeslagen[1], goed af te wikkelen. Het wettelijk moratorium geldt vanaf de dag dat gedupeerde ouders compensatie hebben ontvangen voor alle aanslagen waarvan de laatste betaaldag al verstreken is. Deze pauzeknop start automatisch, hiervoor hoeft u niets te doen. 

Let op: Heeft u een automatische incasso afgegeven voor het betalen van uw schuld(en)? Dan blijft GBTwente het termijnbedrag van uw rekening afschrijven en geldt voor u de pauzeknop niet.

Wat gebeurt er met de aanslagen van belastingjaar 2022?

Voor aanslagen van belastingjaar 2022 wordt geen kwijtschelding verleend. Heeft u de compensatie van de belastingdienst ontvangen voordat de laatste betaaldatum van de aanslag is verstreken? Dan moet u de aanslag op deze datum betalen. Kunt u de aanslag niet in één keer betalen? Dan kunt u een automatische incasso afgeven (maximaal 10 termijnen), of een betaalafspraak maken.

Heeft u de compensatie van de belastingdienst ontvangen na de laatste betaaldag van de aanslag 2022? Dan komt u mogelijk voor het wettelijk moratorium (de pauzeknop) in aanmerking. Dit geven we dan aan in de kwijtscheldingsbrief die u van ons krijgt.  

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de kwijtschelding?

Bent u het niet eens met onze beslissing om uw openstaande aanslagen kwijt te schelden? Neemt u dan eerst contact met ons op. Wij helpen u graag. Wilt u bezwaar maken tegen onze beslissing? Doe dit dan binnen zes weken na de datum van deze brief. Geef in uw bezwaarschrift duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de kwijtschelding. Bezwaar maken kan op drie manieren.

  1. Digitaal: Login via Mijn GBTwente. Klik op Bezwaar indienen kwijtschelding. U komt dan in het scherm waar u kunt aangeven waarom u het niet eens bent met de kwijtschelding.
  2. Per mail: Stuur uw bezwaar naar [email protected]. Zet in het onderwerp van uw mail duidelijk dat u bezwaar maakt tegen het besluit kwijtschelding toeslagenaffaire.
  3. Per post: Stuur uw bezwaar naar GBTwente, Postbus 845, 7550 AV in Hengelo. Schrijf op uw bezwaarschrift duidelijk dat u bezwaar maakt tegen het besluit kwijtschelding toeslagenaffaire.

Wat gebeurt er als de pauzeknop (wettelijk moratorium) vervalt?

De pauzeknop wordt ook wel het wettelijk moratorium genoemd. Het doel van de pauzeknop is om gedupeerde ouders rust en tijd te geven om hun schulden (als gevolg van de toeslagenaffaire) na de hersteloperatie, goed af te wikkelen. De pauzeknop duurt één jaar en geldt voor alle aanslagen waarvan de laatste betaaldag al was verstreken voor de dag dat u de compensatie heeft ontvangen.

Na één jaar stopt de pauzeknop. Op of voor deze datum moet u het openstaande bedrag of de openstaande bedragen hebben betaald. Op het moment dat wij voor u de pauzeknop hebben ingedrukt én deze eindigt, ontvangt u van ons een brief. In die brief leest u welke aanslagen onder de pauzeknop vielen en wat u nu precies moet doen.


[1] De hersteloperatie toeslagen compenseert ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) is in maart 2020 opgericht.