Veelgestelde vragen over overlijden

Uw partner is overleden. Wat gebeurt er met de aanslag?

Het is afhankelijk van de situatie wat er met uw aanslag gebeurt:

  • In het geval dat u als alleenwonende achterblijft en de aanslag op naam staat van uw overleden partner zal de aanslag in de toekomst op uw naam worden opgelegd voor een eenpersoonshuishouden. Als u met meerdere personen op het adres blijft wonen ontvangt u een nieuwe aanslag op basis van een meerpersoonshuishouden. Dit heeft uitsluitend betrekking op gemeenten waarin een onderscheid wordt gemaakt in de heffing van de afvalstoffen naar het aantal personen op een adres. Is dit niet het geval dan ontvangt u de aanslag afvalstoffenheffing met een vast tarief over de resterende maanden.
  • Als de aanslag op uw naam stond en u bent door het overlijden van uw partner alleenwonend geworden dan wordt de aanslag niet verminderd. De situatie op 1 januari is bepalend.
  • Wanneer de belastingplichtige overlijdt, dan worden de gebruikersbelastingen verminderd vanaf de datum van overlijden. De vermindering start de eerst volgende maand. Hierover wordt automatisch een bericht verstuurd.

Uw partner is overleden. Moet u iets doorgeven aan GBTwente?

Nee, u hoeft het overlijden van uw partner niet te melden bij GBTwente omdat wij hiervan door uw gemeente op de hoogte worden gesteld.

Uw partner is overleden en nu krijgt u een nieuwe aanslag. Wat nu?

Voor de hele maanden, die na het overlijden in het jaar nog over zijn, ontvangt u op uw eigen naam een nieuwe aanslag. De aanslag op naam van uw overleden partner c.q. medebewoner wordt aangepast.

Voor de afvalstoffenheffing, het gebruikersdeel van de rioolheffing en de hondenbelasting verlenen wij ontheffing over de maanden na het overlijden. Dat gebeurt automatisch en melding is niet noodzakelijk.

U krijgt een brief over de vermindering en de eventuele restbetaling. Het bedrag van de vermindering is in de meeste gevallen gelijk aan het bedrag van de nieuwe aanslag. Als u de nieuwe aanslag in termijnen wilt betalen zou u een automatische incasso kunnen afgeven.

De aanslagen onroerendezaakbelastingen eigendom en gebruik en de rioolheffing eigenaar zijn geheel verschuldigd als de overledene op 1 januari eigenaar en/of gebruiker was. De erfgenamen zijn dan verantwoordelijk voor de betaling.     

Door overlijden staat niemand ingeschreven op het adres. De woning is nog wel in eigendom. Wat gebeurt er nu met de afvalcontainers?

Als er niemand meer staat ingeschreven op een adres dan komt de woning op leegstand te staan. De afvalcontainers worden na 1 maand geblokkeerd. Dit betekent dat de afvalcontainers nog 1 maand geleegd worden. Wilt u dat de container langer dan 1 maand geleegd worden, neem dan contact met ons op voor gebruik op verzoek.

Let op: Bij gebruik op verzoek moet er zowel afvalstoffenheffing als rioolheffing betaald worden. Ook moet uzelf contact met ons opnemen wanneer u het gebruik op verzoek wilt beëindigen. 

Is de woning gelegen in één van de volgende gemeenten: Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser of Oldenzaal? TwenteMilieu geeft op hun website meer informatie over hoe u het afval regelt wanneer een naaste is overleden.