Veelgestelde vragen over invorderingsrente

Wanneer betaalt u invorderingsrente? 

Op de aanslag staat een laatste betaaldag vermeld. Betaalt u de gehele aanslag of een deel daarvan na deze datum? Dan kan het zijn dat u over dit bedrag ook invorderingsrente moet betalen. De invorderingsrente begint te lopen op de dag na de laatste betaaldag en loopt tot de dag waarop u betaalt.  U hoeft de invorderingsrente alleen te betalen als het bedrag hoger is dan € 23,-.

Let op: het voorgaande geldt ook als u bezwaar heeft gemaakt of uitstel van betaling heeft aangevraagd.

Wat betekent het voor u als we de invorderingsrente stapsgewijs verhogen?

Sinds de uitbraak van corona heeft GBTwente besloten om de invorderingsrente op 0% te zetten. Vanaf 1 juli 2022 verhogen we de rente stapsgewijs. Hiermee gaan wij mee met het landelijke beleid van de belastingdienst. Betaalt u de gehele aanslag of een deel daarvan na de laatste betaaldag? Dan kan het zijn dat u over dit bedrag ook invorderingsrente betaalt. Vanaf 1 juli 2022 is het rentepercentage 1%.

De berekening van de invorderingsrente begint te lopen op de dag na de laatste betaaldag en loopt tot de dag waarop u betaalt. U hoeft de invorderingsrente alleen te betalen als het bedrag aan rente hoger is dan € 23,-. Mocht dit zo zijn, dan ontvangt u een rentebeschikking met het nog te betalen bedrag.

Stapsgewijs wordt het rentepercentage teruggebracht naar het rentepercentage voor de coronacrisis. Dit kunt u zien in het onderstaande overzicht.

Ingangsdatum

Rentepercentage

1 juli 2022

1%

1 januari 2023

2%

1 juli 2023

3%

1 januari 2024

4%

 

[1] Exclusief eventuele invorderingsrente