Help ons verbeteren

Veelgestelde vragen over het inlichtingenformulier 

(Inlichtingenformulier aankoop woning)

Waarom ontvang ik het verzoek om een inlichtingenformulier aankoop woning in te vullen?

Volgens de gegevens uit het Kadaster heeft u onlangs een woning heeft gekocht. Wij vragen u om nadere informatie over de woningaankoop te verstrekken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om woninggegevens en verkoopprijzen.

Wat gebeurt er met de informatie die ik doorgeef op het inlichtingenformulier aankoop woning?

De door u doorgegeven informatie valt onder de geheimhoudingsplicht en zal uitsluitend gebruikt worden voor het bepalen van de juiste WOZ-waarde.

Ben ik verplicht het inlichtingenformulier aankoop woning in te vullen?

Ja. U bent wettelijk verplicht om deze informatie aan GBTwente door te geven (artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen). De door u doorgegeven informatie valt onder de geheimhoudingsplicht en zal uitsluitend gebruikt worden voor het bepalen van de juiste WOZ-waarde.

Wanneer en hoe moet ik het inlichtingenformulier aankoop woning terug sturen?

Wij vragen u het ingevulde inlichtingenformulier aankoop woning binnen 14 dagen na dagtekening van de brief terug te sturen. Hiervoor kunt u de bijgevoegde (portvrije) antwoordenvelop gebruiken.

Waar kan ik terecht met vragen over het inlichtingenformulier aankoop woning?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen vanaf 10.00 uur contact opnemen met onze collega's van Waardebepaling van GBTwente. Dit kan telefonisch (053-4817602) of per email ([email protected]).