Veelgestelde vragen over het inlichtingenformulier 

(Inlichtingenformulier aankoop woning)

Waarom ontvangt u het verzoek om een inlichtingenformulier aankoop woning in te vullen?

Volgens de gegevens uit het Kadaster heeft u onlangs een woning heeft gekocht. Wij vragen u om nadere informatie over de woningaankoop te verstrekken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om woninggegevens en verkoopprijzen.

Wat gebeurt er met de informatie die u doorgeeft op het inlichtingenformulier aankoop woning?

De door u doorgegeven informatie valt onder de geheimhoudingsplicht en zal uitsluitend gebruikt worden voor het bepalen van de juiste WOZ-waarde.

Bent u verplicht het inlichtingenformulier aankoop woning in te vullen?

Ja. U bent wettelijk verplicht om deze informatie aan GBTwente door te geven (artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen). De door u doorgegeven informatie valt onder de geheimhoudingsplicht en zal uitsluitend gebruikt worden voor het bepalen van de juiste WOZ-waarde.

Wanneer en hoe moet u het inlichtingenformulier aankoop woning terug sturen?

Wij vragen u het ingevulde inlichtingenformulier aankoop woning binnen 14 dagen na dagtekening van de brief terug te sturen. Hiervoor kunt u de bijgevoegde (portvrije) antwoordenvelop gebruiken.

Waar kunt u terecht met vragen over het inlichtingenformulier aankoop woning?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen vanaf 10.00 uur contact opnemen met onze collega's van Waardebepaling van GBTwente. Dit kan telefonisch (088-6464800) of per email ([email protected]).