Help ons verbeteren

Veelgestelde vragen als huurder 

Ik ben kamerhuurder, maar heb geen aanslag ontvangen. Klopt dat?

Er is een wetswijziging geweest in de Wet Milieubeheer. Hierdoor moeten gemeenten de aanslag afvalstoffenheffing, in geval van kamerbewoning (o.a. studentenhuizen), opleggen aan de eigenaar. Tot en met 2011 werden veelal de gebruikers aangeslagen. Nu moet de aanslag afvalstoffenheffing worden opgelegd aan de eigenaar. Deze kan het doorberekenen aan de gebruiker via de huur. De aanslag rioolheffing wordt ook opgelegd aan de eigenaar. Alleen degene met de aanslag op naam kan kwijtschelding aanvragen.

Waarom is de WOZ-waarde van belang voor mij als huurder? 

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is een van de vele factoren die invloed heeft op de maximale huurprijs van uw huurwoning. Meer informatie over het puntensysteem in het Woningwaarderingstelsel kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Hoe verkrijg ik inzicht in de WOZ-waarde van mijn huurwoning?

De WOZ-waarde van uw huurwoning is vastgelegd in een WOZ-beschikking. Volgens de nieuwe landelijke wetgeving die per 1 oktober 2015 is ingegaan, hebben bijna alle huurders recht op een WOZ-beschikking.

Ik ben huurder van een vrije sector-woning. Heb ik recht op een WOZ-beschikking?

Nee, u hebt namelijk geen juridisch belang. De hoogte van de huur van een vrije sector-woning wordt niet door de WOZ-waarde beïnvloed. Is er een geliberaliseerd contract afgesloten tussen huurder en verhuurder, dan blijft het contract geliberaliseerd. Ook wanneer de maximale huurprijs volgens het puntensysteem onder de liberalisatiegrens komt te liggen. Kijk hier voor meer informatie.

Ik ben huurder van een sociale woning. Heb ik recht op een WOZ-beschikking?

Ja, u hebt recht op een WOZ-beschikking waarop de waarde van de huurwoning vermeld staat.

Ik heb recht op een WOZ-beschikking. Hoe kan ik die aanvragen?

Een WOZ-beschikking voor een huurwoning kunt u schriftelijk aanvragen bij de directeur van GBTwente, Postbus 845, 7550 AV in Hengelo. In verband met de juridische voorschriften kan een WOZ-beschikking voor een huurwoning niet per mail worden aangevraagd.

Hoe zinvol is het om een WOZ-beschikking aan te vragen? / Hoe weet ik of het zin heeft om bezwaar in te dienen tegen de vastgestelde WOZ-waarde?

De waarde van een huurwoning is voor een klein deel (ongeveer 25%) bepalend voor de huurprijs die een verhuurder in rekening mag brengen. Gemiddeld ligt de werkelijk huur in Twente op 70% van de maximale huur, zodat het zelden zinvol is om een WOZ-beschikking aan te vragen en tegen de beschikte WOZ-waarde bezwaar in te dienen.

Ik heb een WOZ-beschikking ontvangen. Hoe kan ik bezwaar indienen?

Als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde kunt u bezwaar indienen. In uw bezwaarschrift geeft u gemotiveerd aan waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde.