Veelgestelde vragen over havengeld 

Wie betaalt havengeld?

De schipper, gezagvoerder, reder of eigenaar van een vrachtschip. 

Wat kost het?

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal m3 waterverplaatsing. Daarbij wordt uitgegaan van de meetbrief.

Waar vind ik meer informatie over havengeld?

Meer informatie over bijvoorbeeld tarieven, vrijstellingen van havengelden en kade- en opslaggelden vindt u in de havenverordening en de verordening op de haven-, kade- en opslaggelden. Wilt u een verordening opzoeken, kijk dan op www.overheid.nl.  

Ik ben schipper. Hoe doe ik aangifte?

Schippers doen zelf aangifte van een havenbezoek. Dat kan via het webportaal Havengelden op de website www.havenbedrijftwente.nl. Voor vragen over de registratie en uw havenbezoek kunt u terecht bij de havenmeesters. Let op: sinds half december 2018 zijn er softwareproblemen met het webportaal. Hierdoor is het niet mogelijk om digitaal aangifte te doen. Het Havenbedrijf Twente vraagt schippers daarom aangifte te doen via de havenmeesters, zoals dit in het verleden ook gebeurde. Begin juni  2019 verwacht het havenbedrijf dat de problemen met het webportaal opgelost zijn.   

Wat is Havenbedrijf Twente?

De binnenhavens aan het Twentekanaal van de gemeenten Hengelo, Almelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem vormen samen één van de grootste binnenhavens van Nederland. Deze binnenhavens hebben een belangrijke achterlandfunctie voor de haven van Rotterdam en zijn een belangrijk onderdeel van Twente als logistiek centrum in Noordwest Europa.Samen met Rijkswaterstaat en Regio Twente zetten de gemeenten een gezamenlijke koers uit op het gebied van beheer en de ontwikkeling van de havens. Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst is het Havenbedrijf Twente. Meer informatie over het Havenbedrijf Twente en wat zij doen vind je hun website. GBTwente voert namens de genoemde gemeenten de verordening uit. Dat betekent dat GBTwente aanslag havengeld oplegt en int.