Veelgestelde vragen over havengeld 

Wie betaalt havengeld?

De schipper, gezagvoerder, reder of eigenaar van een vrachtschip. 

Wat kost het?

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de vracht die geladen of gelost wordt in één van de havens. Daarbij wordt uitgegaan van de vrachtbrief. Dat is een document dat bij de lading hoort. Hierop staat wat de lading is en om hoeveel lading het gaat.

Waar vindt u meer informatie over havengeld?

Meer informatie over bijvoorbeeld tarieven, vrijstellingen van havengelden en kade- en opslaggelden vindt u in de verordening hierover. Wilt u een verordening opzoeken? Kijk dan op Overheid.nl.  

U bent schipper. Hoe doet u aangifte?

Schippers doen zelf aangifte van een havenbezoek. Dat kan via het webportaal Havengelden op de website van Havenbedrijf Twente. Voor vragen over de registratie van uw havenbezoek neemt u contact op met Havenbedrijf Twente.

Havenbedrijf Twente (Port of Twente)

De binnenhavens aan het Twentekanaal van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem vormen samen één van de grootste binnenhavens van Nederland. Deze binnenhavens hebben een belangrijke achterlandfunctie voor de haven van Rotterdam en zijn een belangrijk onderdeel van Twente als logistiek centrum in Noordwest Europa. Samen met Rijkswaterstaat en Regio Twente zetten de gemeenten een gezamenlijke koers uit op het gebied van beheer en de ontwikkeling van de havens. Sinds 1 januari 2015 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten. De uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst is Havenbedrijf Twente (Port of Twente). Kijk voor meer informatie op de website van Port of Twente. GBTwente voert namens de genoemde gemeenten de verordening uit. Dat betekent dat GBTwente de aanslag havengeld oplegt en int.