Help ons verbeteren

Veelgestelde vragen over afvalstoffenheffing

Wie bepaalt de tarieven afvalstoffenheffing?

De gemeenteraad stelt vast hoe hoog de afvalstoffenheffing is. Bij gemeenten met Diftar bestaat dit bedrag uit een vast deel en een variabel deel. Twente Milieu houdt bij hoe vaak u afval aanbiedt. Als u uw afval goed scheidt en optimaal gebruik maakt van de beschikbare ruimte in containers en vuilniszakken, hoeft u minder vaak afval aan te bieden. Daardoor dalen de kosten van het variabele deel en hoeft u een jaar later minder te betalen.

Wat is het verschil tussen afvalstoffenheffing en reinigingsrecht?

De reinigingsheffingen bestaan uit twee belastingen: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Doorgaans betalen huishoudens afvalstoffenheffing omdat de gemeente de wettelijke plicht heeft bij hun percelen huishoudelijke afvalstoffen op te halen. De reinigingsrechten zijn verschuldigd als er geen wettelijke plicht bestaat om afvalstoffen in te zamelen, maar de gemeente deze dienst wel verleent. Een voorbeeld hiervan is het inzamelen van afval van bedrijven en instellingen.

Ik heb een bedrijf en betaal toch afvalstoffenheffing. Hoe kan dat?

Voor afvalstoffenheffing is het niet mogelijk dat bedrijven een aanslag ontvangen, tenzij het om een pand gaat waarin zowel een woning als een bedrijf gevestigd is. Gaat het om een pand waarin zowel een woning als een bedrijf zit, dan moet voor dit pand toch afvalstoffenheffing worden betaald. Dit komt doordat het hier (mogelijk) ook huishoudelijk afval betreft. In deze situatie is het terecht dat er afvalstoffenheffing wordt opgelegd. Gaat het om een pand waarin alleen een bedrijf is gevestigd, dan kunt u bezwaar indienen tegen de afvalstoffenheffing.

Meer informatie over een bezwaar indienen vindt u hier.

Wie kan in het digitaal loket Mijn GBTwente aanvragen doen over afvalstoffenheffing?

Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door de hoofdbelastingplichtige in uw huishouden. Dit is degene op wiens naam ook de aanslag staat.