Veelgestelde vragen over de aanmaning en het dwangbevel

Wat is een aanmaning?

Een aanmaning is een betalingsherinnering. GBTwente vraagt u daarmee om een nog openstaand bedrag te betalen. Een aanmaning brengt extra kosten voor u met zich mee.

Wat is een dwangbevel?

Een dwangbevel is een 'bevel' van de overheid om een openstaand bedrag te betalen. Een dwangbevel brengt extra kosten voor u met zich mee. Betaalt u een dwangbevel niet, dan volgt een deurwaarder.

Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder overhandigt u een hernieuwd bevel van de overheid om een openstaand bedrag te betalen. Een deurwaarder brengt extra kosten voor u met zich mee. Betaalt u niet, dan kan de deurwaarder beslag op uw bezittingen leggen en die verkopen. Van de opbrengst wordt het openstaande bedrag betaalt.

Wanneer moet u de aanmaning betalen?

Het openstaande bedrag (inclusief de aanmaningskosten) dient binnen 14 dagen na dagtekening betaald te worden. Vindt er geen betaling plaats, dan wordt er een dwangbevel (met extra kosten) uitgevaardigd.

Hoe kunt u de aanslag met de aanmaning betalen?

Dat kan op een aantal manieren:

  1. Geef een automatische incasso af via ons digitaal loket. Het bedrag wordt dan in een aantal termijnen automatisch van uw rekening afgeschreven. Let op: Voor een aanslag van oudere jaren en een naheffingsaanslag parkeren kunt u geen automatische incasso afgegeven. Dit bedrag moet u zelf overmaken. 
  2. Maak het bedrag in een keer over aan GBTwente op NL72BNGH0285141228
  3. Betaal via iDEAL met een QR-code (dit kan alleen wanneer op uw aanslag een QR-code is weergegeven).
  4. Betaal contant bij de publieksbalie van uw gemeente.
  5. Vraag een betaalafspraak aan via ons digitaal loket Mijn GBTwente. In dit geval maakt u het bedrag zelf in 4 termijnen over.

U heeft een aanmaning of dwangbevel ontvangen. Kunt u nog een automatische incasso afgeven?

Voor een aanslag van oudere jaren, een naheffingsaanslag parkeren of Leges kunt u géén automatische incasso afgeven. Dit bedrag moet u zelf overmaken.

Heeft u een aanslag voor dit jaar? Dan kunt u nog een machtiging voor automatische incasso afgeven. Dit kan door in te loggen via ons digitaal loket Mijn GBTwente. Het bedrag wordt dan in een aantal termijnen automatisch van uw rekening afgeschreven. Het aantal betaal termijnen waarin u betaalt is afhankelijk van het moment waarop u de machtiging afgeeft. Is dit vóór de 20ste van de maand? Dan is dit ook de eerste maand waarin wij afschrijven. Het aantal termijnen is gelijk aan de overgebleven maanden in dat jaar (minimaal 2 termijnen voor de aanslag gemeentelijke belastingen).

U bent het niet eens met de aanmaning. Wat kunt u doen?

Als u het niet eens bent met de kosten van de aanmaning, kunt u bezwaar maken bij GBTwente. Advies is om, voordat u bezwaar maakt, eerst te informeren bij GBTwente. Neem hiervoor contact met ons op.

Wat gebeurt er als u een aanmaning niet betaalt?

Betaalt u de aanmaning niet, dan ontvangt u een dwangbevel met extra kosten (minimaal € 39,00). Deze komen boven op uw belastingschuld.

Wanneer moet u een dwangbevel betalen?

U moet ervoor zorgen dat uw betaling binnen twee dagen na de datum van het dwangbevel op onze rekening staat. Op het dwangbevel staan de betalingsgegevens. Indien het dwangbevel nog niet in handen is van het deurwaarderskantoor dan is het na overleg met GBTwente mogelijk om een betaalafspraak af te sluiten.

Wat gebeurt er als u een dwangbevel niet betaalt?

Vanaf 5 dagen na de betekeningsdatum van het dwangbevel sturen we inkomens en politiebrieven (een regeling behoort nog steeds tot de mogelijkheden). Betaalt u niet, dan schakelen wij een belastingdeurwaarder in. Hij kan beslag leggen op uw bezittingen. Vervolgens kan hij uw bezittingen verkopen. De opbrengst van deze verkoop boeken wij af op uw belastingschuld.

U bent het niet eens met het dwangbevel. Wat kunt u doen?      

Als u het niet eens bent met de kosten van het dwangbevel, kunt u bij GBTwente bezwaar maken. Wilt u een bezwaar indienen, ga dan naar het digitaal loket en kies voor 'bezwaar gemeentelijke belastingen'. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen en richten aan de directeur van GBTwente, postbus 845, 7550 AV in Hengelo. Let op: het indienen van bezwaar geeft niet automatisch uitstel van betaling over het betwiste bedrag.

U heeft een “Laatste waarschuwing” ontvangen, wat houdt dit in?

Op het moment dat u als persoon of  bedrijf/organisatie een “Laatste waarschuwing” ontvangt, hebt u in een eerder stadium al een aanmaning en een dwangbevel ontvangen. Helaas blijkt uit onze administratie dat u niet of onvoldoende hebt betaald.

Wij adviseren u om binnen 7 dagen het bedrag dat verschuldigd is, inclusief  vervolgingskosten, over te maken op ons rekeningnummer. Als betaling in één keer niet mogelijk is neemt u dan meteen Als betaling in één keer niet mogelijk is neemt u dan meteen telefonisch contact op met ons. Samen kunnen we dan kijken hoe we tot een oplosing kunnen komen.  

Als u niet betaalt of geen contact met ons opneemt dan schakelen wij een deurwaarder in. Dit brengt wederom extra kosten met zich mee. De deurwaarder kan beslag leggen op roerende zaken (auto, inboedel, etc.), huurpenningen of zelfs op onroerende zaken. Daarom nogmaals het dringende advies om direct te betalen.

Graag willen wij u, voor toekomstige aanslagen, wijzen op de mogelijkheid van onze automatische incasso. Hiermee kunt u in veel gevallen extra invorderingskosten voorkomen. Voor meer informatie over de voordelen van automatische incasso, klik hier.