Rekenvoorbeeld toeristenbelasting

Rekenvoorbeeld van de voorlopige aanslag

De definitieve aanslag toeristenbelasting van 2020 is op basis van 1.000 overnachtingen in rekening gebracht.

  1. Aantal overnachtingen in 2020: 1.000
  2. Tarief toeristenbelasting per overnachting: € 0,82
  3. Percentage voorlopige aanslag: 80%
  4. Bedrag voorlopige aanslag 2021: 1.000 x € 0,82 x 80% = €656,00

Let op: De tarieven van uw gemeente vindt u hier. De voorlopige aanslag wordt in 2 termijnen of via automatische incasso in maximaal 6 termijnen betaald.

Rekenvoorbeeld van de definitieve aanslag:

In 2021 hebben er op een locatie 1.100 overnachtingen plaatsgevonden.

  1. Aantal overnachtingen in 2021: 1.100
  2. Tarief toeristenbelasting per overnachting: € 0,82
  3. Bedrag definitieve aanslag 2021: 1.100 x € 0,82 = € 902,00 
  4. Met de voorlopige aanslag 2021 betaald: € 656,00
  5. Nog te betalen: € 902,00 - € 656,00 = €246,00

Let op: De tarieven van uw gemeente vindt u hier. De definitieve aanslag moet in 1 termijn worden voldaan.