Nevenfuncties van ambtenaren


Nevenwerkzaamheden van tenminste de directeur, de plaatsvervangend directeur en van ambtenaren in salarisschalen 14 en hoger, worden op basis van artikel 5 lid 1 sub c Ambtenarenwet openbaar gemaakt. Het dagelijks bestuur verleent de toestemming voor nevenwerkzaamheden van de directeur.

Naam: Hans Cloosterman
Hoofdfunctie: Directeur
Nevenfunctie: Secretaris LVLB per mei 2023
Betaald/onbetaald: 

.